Vädervarningar Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv

2020-04-01 11:04:21 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma Källa: SMHI

2020-03-28 11:01:49 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Floda. När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå under de kommande dagarna Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-24 13:49:57 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms sjön Mjörn. När: Flödena är sakta sjunkande men väntas förbli över klass 1-nivå under vecka 13. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-22 05:12:37 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under lördagen i samband med ökad molnighet Källa: SMHI

2020-03-22 05:12:37 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-16 11:33:07 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms sjön Mjörn När: Flödena är stabila och väntas stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 13. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-16 11:33:07 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms sjön Mjörn När: Flödena är stabila och väntas stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 13. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-16 11:33:07 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms sjön Mjörn När: Flödena är stabila och väntas stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 13. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-15 12:52:49 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran nedströms Åsunden ner till Yngeredsforsen När: Flödena ligger på klass 1-nivå till början av vecka 12. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Nederbörden som har kommit i vecka 11 i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena är stabila och väntas stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 13. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-15 12:52:49 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran nedströms Åsunden ner till Yngeredsforsen När: Flödena ligger på klass 1-nivå under vecka 12. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Nederbörden som har kommit i vecka 11 i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena är stabila och väntas stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 13. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-13 15:08:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn ner till Aspen När: Flödena är stabila och väntas stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 12. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Säveån nedströms Aspen När: Flödena är på klass 2-nivå och väntas ligga kvar minst till slutet av vecka 11. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-13 15:08:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn ner till Aspen När: Flödena är stabila och väntas stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 12. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Säveån nedströms Aspen När: Flödena är på klass 2-nivå och väntas ligga kvar minst till slutet av vecka 11. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-13 15:08:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn ner till Aspen När: Flödena är stabila och väntas stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 12. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Säveån nedströms Aspen När: Flödena är på klass 2-nivå och väntas ligga kvar minst till slutet av vecka 11. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran nedströms Åsunden ner till Yngeredsforsen När: Flödena ligger på klass 1-nivå till början av vecka 12. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Nederbörden som har kommit i vecka 11 i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-06 14:13:55 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena är sjunkande och nu på klass1. Varningen består hela vecka 11. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-06 14:13:55 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena är sjunkande och på klass 1-nivå. I de nedre delarna väntas flödet stanna över klass 1-nivå hela vecka 11. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Under torsdagen Var: Hela området Intensitet: Västlig vind med byvind på 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-03-06 14:13:55 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena är stabila på klass 1-nivå och långsamt sjunkande. I de nedre delarna väntas flödet stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 12. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-06 14:13:55 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena är stabila på klass 1-nivå och långsamt sjunkande. I de nedre delarna väntas flödet stanna över klass 1-nivå t.o.m. vecka 12. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-25 11:42:59 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Göta älv När: Flödet ligger fortsatt på klass 1-nivån. Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena är sjunkande och nu på klass1. Varningen består hela vecka 11. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-24 12:23:05 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Göta älv När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 10. Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran När: Flödena är sjunkande och förväntas ligga kvar på klass 1-nivå till mitten av vecka 10. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-24 12:23:05 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena har börjat sjunka och kommer de närmsta dagarna nedgraderas till klass 1. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Göta älv När: Flödet ligger fortsatt runt klass 1-nivån. Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI