Vädervarningar Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv

2018-05-24 11:42:37 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen väntas nå över 26 grader veckan ut. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-21 04:56:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-17 10:46:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandsfaran är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-15 10:36:20 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under måndagen var det minst 26 grader och liknande temperatur uppnås under tisdag och onsdag. Källa: SMHI

2018-05-09 05:23:42 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under tisdagen nåddes en maxtemperatur i området på minst 26 grader. Även under onsdagen och torsdagen väntas maxtemperaturer i området på minst 26 grader, vilket gör att gränsen för meddelande om höga temperaturer nås. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 14:56:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-07 05:46:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-04-06 16:33:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-19 08:52:19 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under dagen kan ge drygt 5 cm. Källa: SMHI

2018-02-11 08:58:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under måndagen, i främst den västra delen, tidvis ymnigt snöfall som fram till kvällen kan ge 5-10 cm snö eller blötsnö, lokalt mer. Risk för hårda sydliga eller sydostliga vindbyar. Källa: SMHI

2018-02-10 13:50:41 +0100

Risk snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 0 Söndag kväll och natt mot måndag snö eller blötsnö som lokalt kan ge stora mängder i kombination med frisk eller hård sydlig eller sydvästlig vind. Källa: SMHI

2018-02-03 06:06:55 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under lördag morgon och förmiddag kan ge 5-lokalt 10 cm, främst i östra delen. Därefter snöfall i mindre intensitet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen i de övre delarna och prognosen är långsamt avtagande. Klass 1-flöden i nedre delar väntas bestå till början av nästa vecka. Källa: SMHI

2018-02-01 11:01:07 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den senaste tidens nederbörd har lett till klass 1-flöden som väntas vara kvar på varningsnivå veckan ut. Källa: SMHI