Vädervarningar Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under dagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-23 06:12:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria delar av Götaland. Källa: SMHI

2017-02-21 10:27:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten och onsdag förmiddag snöfall eller blötsnö som kan ge drygt 5 cm. Till en början kan det vara regn på kalla vägar. Samtidigt blåsigt med sydvästlig eller västlig vind. Källa: SMHI

2017-01-10 10:57:18 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Under onsdag förmiddag och eftermiddag risk för kraftigt snöfall, upp mot 10-15 cm blöt snö, i kombination med frisk sydvästlig medelvind över 8 m/s (vindbyar på upp mot ca 21 m/s). Källa: SMHI

2017-01-09 12:38:56 +0100

Risk snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 0 Under onsdag förmiddag och eftermiddag risk för kraftigt snöfall, upp mot 10-15 cm blöt snö, i kombination med frisk sydvästlig medelvind över 8 m/s (vindbyar på upp mot ca 20 m/s). Källa: SMHI

2017-01-06 10:40:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten till lördag kan det komma upp mot en decimer snö i den västligaset delen. Källa: SMHI

2017-01-03 04:23:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag middag och eftermiddag risk för regn på kalla vägytor med halka som följd. Källa: SMHI

2016-12-25 14:56:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Måndag kväll mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar, 21-24 m/s. Natt till tisdag avtar vindarna och vrider till nordväst. Källa: SMHI

2016-12-12 16:02:46 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under tisdag morgon eller förmiddag lätt regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-11 10:05:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag middag underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-12-01 10:51:33 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn som under kvällen och natten följs av temperatur som faller under noll grader. Källa: SMHI

2016-11-29 19:36:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Natt mot onsdag risk för plötslig ishalka i samband med uppklarning. Källa: SMHI

2016-11-03 10:28:43 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen snöfall söderifrån som kan ge ca 5 cm nysnö. Källa: SMHI

2016-11-01 14:35:27 +0100

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Norra delen av Sjuhäradsbygden under onsdagen snöfall som kan ge ca 2 cm. Källa: SMHI

2016-07-26 08:38:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Brandrisken är till en början av dagen stor eller mycket stor, men minskar i alla fall lokalt under dagen i samband med regn- eller åskskurar. Källa: SMHI

2016-07-25 07:17:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI