Vädervarningar Västra Götalands län, norra Västergötland

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under dagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-23 06:12:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria delar av Götaland. Källa: SMHI

2017-02-21 10:27:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten och onsdag förmiddag snöfall eller blötsnö som kan ge drygt 5 cm. Till en början kan det vara regn på kalla vägar. Samtidigt blåsigt med sydvästlig eller västlig vind. Källa: SMHI

2016-12-25 14:56:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Måndag kväll mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar, 21-24 m/s. Natt till tisdag avtar vindarna och vrider till nordväst. Källa: SMHI

2016-12-12 16:02:46 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under tisdag morgon eller förmiddag lätt regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-11 10:05:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag middag underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-12-01 15:49:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn som under kvällen och natten följs av temperatur som faller under noll grader. Källa: SMHI

2016-11-04 13:57:41 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som främst under lördag eftermiddag och natt mot söndag kan ge 5-10 cm, lokalt i högre terräng större mängder. Källa: SMHI

2016-11-01 14:37:30 +0100

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Natt mot onsdag fram till onsdag middag snöfall som kan ge ca 2 cm. Källa: SMHI

2016-09-27 06:07:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-26 05:01:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-25 04:43:33 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-24 12:17:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-24 07:11:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-22 03:33:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-21 07:09:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-20 04:32:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-19 08:57:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt är risken stor för bränder i skog och mark. Källa: SMHI