Vädervarningar Västra Götalands län, norra Västergötland

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag morgon och förmiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis kraftiga regnskurar med risk för skyfall Kommentar: I samband med regnskurar kan åska förekomma Källa: SMHI

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Efterhand minskar dock risken i samband med regn Källa: SMHI

2019-06-18 13:46:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: I främst östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-18 13:15:02 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: I främst södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-11 09:24:03 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under dagen och kvällen Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skurar kan ge stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm på 3 timmar Kommentar: I samband med skurarna kan kraftig åska och kraftiga vindbyar förekomma Källa: SMHI

2019-06-05 14:49:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-05 14:49:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med lokalt skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med åskan kan även kraftiga vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-05 14:49:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-21 13:42:37 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-21 13:42:37 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-06 14:41:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Frampå tisdagen Var: Lokalt i området. Intensitet: Stor skogsbrandrisk Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-06 14:41:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Frampå tisdagen Var: Lokalt i området. Intensitet: Stor skogsbrandrisk Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-06 14:41:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under tisdagen Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-04 16:03:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-30 04:21:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag. Var: Hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-28 22:52:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-18 14:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-11 04:12:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: På fredag väntas risken att fortsatt vara stor Källa: SMHI

2019-04-11 04:12:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI