Vädervarningar Västra Götalands län, inre Dalsland

2019-10-21 11:47:41 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland. När: Pågående höga flöden. Flöden har börjat avta men ligger kvar över varningsnivå 1 de kommande dagarna (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-19 11:58:13 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland. När: Höga flöden från Söndag till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-09-15 06:47:55 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Söndag eftermiddag tillfälligt Var: I hela området Intensitet: Västlig vind med tidvis mycket hårda vindbyar, upp mot 21 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-09-01 06:28:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon fram till mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-09-01 05:10:48 +0200

Varning klass 2 mycket kraftig åska Klass: 2 När: Tidigt söndag morgon Var: Hela området, med lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med skyfallsliknande regn och möjligen även hagel Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon till tidig eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-27 12:14:48 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknade regn, minst 35 mm/3h Kommentar: Kraftig åska kan förekomma Källa: SMHI

2019-08-07 11:51:47 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge mer än 35 mm på kort tid. Kommentar: I samband med kraftiga skurar kan även mycket hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-07-27 22:11:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i den norra delen mycket stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-27 22:11:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag eller kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Lokalt kraftiga skurar med risk för skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med skurarna kan det även förekomma kraftig åska samt mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

2019-07-27 22:11:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:46:14 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-23 10:46:14 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-12 14:35:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Främst norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-30 04:13:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-28 05:13:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-23 15:15:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 15:15:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag morgon och förmiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis kraftiga regnskurar med risk för skyfall Kommentar: I samband med regnskurar kan åska förekomma Källa: SMHI

2019-06-23 15:15:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Efterhand minskar dock risken i samband med regn Källa: SMHI