Vädervarningar Västra Götalands län, inre Dalsland

2018-06-13 10:34:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-12 05:22:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-08 04:05:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen väntas i västra delen fredag till söndag nå minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-04 14:43:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor Källa: SMHI

2018-06-04 14:43:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-02 15:25:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader till och med söndag. Källa: SMHI

2018-05-30 04:18:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader fram till och med lördag. Källa: SMHI

2018-05-25 09:09:39 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen väntas nå över 26 grader fram till nästa helg. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-25 09:09:39 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader åtminstone veckan ut. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-19 16:39:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-07 14:45:23 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor Källa: SMHI

2018-05-06 03:33:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under söndag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-02 05:10:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i eftermiddag. Källa: SMHI

2018-04-28 04:48:06 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-24 15:17:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI