Vädervarningar Västra Götalands län, inre Dalsland

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-11 15:53:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-11 15:53:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-11 15:53:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-11 15:53:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: Söndag torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning. Källa: SMHI

2021-06-11 15:53:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: Söndag torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning. Källa: SMHI

2021-06-11 15:53:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-05 16:05:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-05 16:05:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-05 16:05:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: Risken för brandspridning dämpas i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2021-06-05 16:05:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: Risken för brandspridning dämpas i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Brandspridningen är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-08 03:17:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-08 03:17:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-02 08:50:37 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-28 19:49:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-04-28 19:49:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI