Vädervarningar Västra Götalands län, inre Dalsland

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-02-15 10:11:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-02-15 10:11:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag morgon risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2016-12-25 10:18:12 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Måndag kväll mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar, 21-24 m/s. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag förmiddag underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-11-04 10:23:44 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under lördagen snöfall som kan ge mellan 5 och 10 cm, lokalt i högre terräng kan det komma upp mot 20 cm. På en del håll kommer snön dock vara ganska blöt. Även i dag, fredag kan det komma en del snö men då inte lika kraftigt och även med mer regninslag. Källa: SMHI

2016-09-28 16:46:59 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent torsdag eftermiddag och torsdag kväll sydvästlig eller västlig vind med risk för mycket hårda vindbyar omkring 21 m/s. De kraftigaste vindbyarna väntas under torsdag kväll. Kring midnatt avtagande. Källa: SMHI

2016-07-26 08:38:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Brandrisken är till en början av dagen stor eller mycket stor, men minskar i alla fall lokalt under dagen i samband med regn- eller åskskurar. Källa: SMHI

2016-07-24 03:32:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-07-23 06:43:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-07-22 15:23:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Under lördagen är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2016-06-25 12:25:10 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Under söndagen risk för kraftiga regnskurar som kan ge mycket regn på kort tid. I samband med skurarna även risk för åska och hårda vindbyar. Källa: SMHI

2016-06-17 02:29:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-06-14 11:44:35 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Under onsdagen risk för kraftiga regn- och åskskurar som lokalt kan ge stora regnmängder. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark dämpas något i samband med onsdagsdygnets regn, men lokalt är risken fortsatt stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2016-06-14 04:24:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2016-06-12 06:49:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mar är stor på många håll. Källa: SMHI

2016-06-11 07:45:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är idag lokalt stor. Källa: SMHI

2016-06-10 15:16:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 På lördag är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2016-06-09 06:01:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2016-06-08 03:37:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI