Vädervarningar Västra Götalands län, inre Dalsland

2019-02-11 11:33:14 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt klass 1-flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Avrinning från dessa områden kan ge klass 1-flöden även längs större vattendrag. Flödena kulminerar på de flesta håll under måndagen och förväntas därefter avta. Källa: SMHI

2019-02-09 12:01:22 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Förväntad kulmen under lördag och söndag. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Flödena väntas avta under början av nästa vecka. Källa: SMHI

2019-02-08 11:34:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Förväntad kulmen under lördag och söndag. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Flödena väntas avta under måndag den 11:e. Källa: SMHI

2019-02-04 10:15:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från måndag eftermiddag till tisdag morgon snö eller blötsnö som väntas ge omkring 5 cm, lokalt 10 cm. Källa: SMHI

2019-02-01 10:09:17 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fram till fredag kväll i den östra delen snöfall som väntas ge mellan 5 och 10 cm, lokalt 15 cm. Källa: SMHI

2019-01-26 10:19:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från söndag förmiddag, i främst områdets östra del, väntas vara ymnigt och ihållande och kan fram till måndag morgon ge 15-20 cm nysnö. Källa: SMHI

2019-01-16 11:45:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I kväll regn följt av rätt snabb tillfrysning Källa: SMHI

2019-01-15 16:07:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag morgon snöfall som från förmiddagen övergår i regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Frampå dagen långsamt stigande temperatur och därmed avtagande halkrisk. Källa: SMHI

2019-01-13 01:47:31 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll följs blöt nederbörd av snabb uppklarning vilket ger snabb tillfrysning av vägarna. Källa: SMHI

2018-12-30 10:41:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Nyårsaftonens morgon och förmiddag underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2018-12-30 10:41:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Nyårsaftonens morgon och förmiddag underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2018-11-29 07:32:05 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag morgon snö eller blötsnö som övergår i regn. Vägytor på minus vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-11-28 10:21:09 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från torsdag morgon snöfall omkring 5 cm. Under dagen övergår snöfallet i regn som faller på kalla vägar vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-11-28 10:21:09 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från torsdag morgon snöfall omkring 5 cm. Under dagen övergår snöfallet i regn som faller på kalla vägar vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från sent måndag kväll snö eller blötsnö, 1-5 cm. Tisdag morgon övergår snöfallet i regn. Källa: SMHI

2018-09-25 10:25:11 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Onsdag morgon och förmiddag sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Fredag kväll sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s, från sena kvällen västlig vind med vindbyar på stormstyrka 25 m/s. Frampå lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Fredag kväll sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s, från sena kvällen västlig vind med vindbyar på stormstyrka 25 m/s. Frampå lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-18 13:25:16 +0200

Risk Stormbyar Klass: 0 Under främst senare delen av fredag finns risk för stormbyar 25 m/s, syd-sydvästlig vind som vrider till väst. Källa: SMHI

2018-08-23 10:29:14 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Torsdag eftermiddag till sent natt mot fredag regn som kan ge en regnmängd upp emot 35 mm. Källa: SMHI