Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2020-08-31 13:19:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-21 10:09:22 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Kraftig åska med risk för stora regnmängder och kraftiga vindbyar Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-16 03:15:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-12 15:36:18 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: Lokalt Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-12 15:36:18 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: I den östra delen Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-06 15:03:36 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag, möjligen också söndag Var: I den östra delen Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-05 04:50:41 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med byvindar på ca 21 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-05 04:50:41 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med byvindar på ca 21 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-03 04:03:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-25 13:35:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Brandrisken avtar under söndagen i samband med att regn och skurar rör sig in. Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Risk för kraftig åska och stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Placering och intensitet på skurar är osäkra, även hur långt in på kvällen de lever kvar. Källa: SMHI

2020-06-25 13:35:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Brandrisken avtar under söndagen i samband med att regn och skurar rör sig in. Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag och åtminstone till och med lördag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med lördag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen överstiger 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Brandrisken avtar under söndagen i samband med att regn och skurar rör sig in. Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Risk för kraftig åska och stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Placering och intensitet på skurar är osäkra, även hur långt in på kvällen de lever kvar. Källa: SMHI

2020-06-19 12:30:23 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från i eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kraftiga regn- eller åskskurar kan bildas. Lokalt kan det komma stora regnmängder under en kort tid. Kommentar: Även natt mot måndag kan kraftiga skurar dra in Källa: SMHI

2020-06-14 04:10:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-14 04:10:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Torsdag till söndag Var: I hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-14 04:10:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: I samband med skurar under veckoslutet minskar risken lokalt Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Torsdag till söndag Var: I hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag och kväll. Var: Södra delen Intensitet: Kraftiga regnskurar och i samband med det även åska. Lokalt kan det komma 30-40 mm på kort tid. Kommentar: Skurarna är lokala. Källa: SMHI

2020-06-14 04:10:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Till och med Söndag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: I samband med skurar under veckoslutet minskar risken lokalt Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Södra delen Intensitet: Kraftiga regnskurar och i samband med det även åska. Lokalt kan det komma 30-40 mm på kort tid. Kommentar: Skurarna är lokala. Under natten och morgonen avtar skurarna tillfälligt. Men från söndag morgon kan kraftiga regnskurar återigen bildas. Källa: SMHI

2020-06-13 12:11:12 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Åtminstone lördag till måndag Var: Hela området Intensitet: Temperaturen når på dagarna minst 26 grader under minst tre dagar i följd Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI