Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2021-01-11 10:09:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Måndag kväll och natt till tisdag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Snabb uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägbanor Källa: SMHI

2020-12-30 10:19:31 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Enningdalsälven med biflöden När: Flödena stiger fortfarande långsamt i delar av området p.g.a sjöarnas fördröjningseffekt. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag i sjörika vattensystem. Orsak: Stora regnmängder förra helgen i kombination med fulla sjöar. Kommentar: I övriga delar av Bohuslän har flödena kulminerat eller är under varningsnivå. Källa: SMHI

2020-12-30 10:19:31 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Enningdalsälven med biflöden När: Flödena håller på att kulminera. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag i sjörika vattensystem. Orsak: Stora regnmängder förra helgen i kombination med fulla sjöar. Kommentar: I övriga delar av Bohuslän har flödena kulminerat eller är under varningsnivå. Källa: SMHI

2020-12-30 10:19:31 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Enningdalsälven med biflöden När: Flödena har kulminerat och är sjunkande. Väntas ligga på klass 1 nivå till början av vecka 1. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag i sjörika vattensystem. Orsak: Stora regnmängder förra helgen i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mölndalsån från Landvettersjön och nedströms När: Flödena är stigande närmast Göteborg, medan flödena i närheten av Landvettersjön har kulminerat på klass 1 Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Enningdalsälven med biflöden När: Flödena stiger fortfarande långsamt i delar av området p.g.a sjöarnas fördröjningseffekt. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag i sjörika vattensystem. Orsak: Stora regnmängder förra helgen i kombination med fulla sjöar. Kommentar: I övriga delar av Bohuslän har flödena kulminerat eller är under varningsnivå. Källa: SMHI

2020-12-27 12:23:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Bohuslän och södra Dalsland När: Flödena är stigande från söndag och väntas kulminera under tisdagen. Typ av vattendrag: Diken och bäckar Orsak: Stora regnmängder i kombination med fulla sjöar. Kommentar: Höga flöden även i en del medelstora vattendrag. Källa: SMHI

2020-12-27 12:23:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Bohuslän och södra Dalsland När: Flödena är stigande från söndag och väntas kulminera under tisdagen. Typ av vattendrag: Diken och bäckar Orsak: Stora regnmängder i kombination med fulla sjöar. Kommentar: Höga flöden även i en del medelstora vattendrag. Källa: SMHI

2020-12-27 12:23:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Bohuslän och södra Dalsland När: Flödena har kulminerat i små vattendrag närmast kusten. De något större vattendragen är fortfarande stigande och kulminerar under de närmsta dygnen. Typ av vattendrag: Diken och bäckar och mindre åar. Orsak: Stora regnmängder i kombination med fulla sjöar. Kommentar: Höga flöden även i en del medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mölndalsån från Landvettersjön och nedströms När: Flödena är stigande. Landvettersjön är på klass 1 och ån väntas stiga upp till klass 1 även längre nedströms under det kommande dygnet. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

2020-12-27 12:23:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Bohuslän och södra Dalsland När: Flödena har kulminerat i små vattendrag närmast kusten. De något större vattendragen är fortfarande stigande och kulminerar under de närmsta dygnen. Typ av vattendrag: Diken och bäckar och mindre åar. Orsak: Stora regnmängder i kombination med fulla sjöar. Kommentar: Höga flöden även i en del medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mölndalsån från Landvettersjön och nedströms När: Flödena är stigande. Landvettersjön är på klass 1 och ån väntas stiga upp till klass 1 även längre nedströms under det kommande dygnet. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

2020-12-27 12:23:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Bohuslän och södra Dalsland När: Flödena har kulminerat i små vattendrag närmast kusten. De något större vattendragen är fortfarande stigande och kulminerar under de närmsta dygnen. Typ av vattendrag: Diken och bäckar och mindre åar. Orsak: Stora regnmängder i kombination med fulla sjöar. Kommentar: Höga flöden även i en del medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mölndalsån från Landvettersjön och nedströms När: Flödena är stigande. Landvettersjön är på klass 1 och ån väntas stiga upp till klass 1 även längre nedströms under det kommande dygnet. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

2020-12-25 10:38:26 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Norra Bohuslän Intensitet: - Kommentar: Regn kan falla på kalla vägytor med ishalka som följd Källa: SMHI

2020-11-18 03:57:26 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från natt mot torsdag Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Vid kusten lokalt upp till stormbyar, 25 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-01 10:51:07 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från måndag till natt mot tisdag. Var: Hela området. Intensitet: Sydväst 21-24 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-31 12:21:03 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området. Intensitet: Sydväst omkring 25 m/s. Kommentar: Osäkerheten i intensitet är stor. Källa: SMHI

2020-08-31 13:19:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-21 10:09:22 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Kraftig åska med risk för stora regnmängder och kraftiga vindbyar Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-16 03:15:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-12 15:36:18 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: Lokalt Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-12 15:36:18 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: I den östra delen Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-06 15:03:36 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag, möjligen också söndag Var: I den östra delen Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI