Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2019-03-25 16:06:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I hela området Intensitet:Stor risk Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-19 03:15:35 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I den östra delen Intensitet:Stor risk för gräsbrand Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-14 15:26:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 När:Flödet stiger och väntas kulminera i början av vecka 12. Typ av vattendrag:Medelstort Orsak:Flödet orsakas av regn och mer regn väntas under helgen. Kommentar:Vattenståndet i Göta älv kan stiga upp till en halv meter över medelvattenstånd under helgen, vilket dämmer Säveåns utlopp något. Källa: SMHI

2019-03-14 15:26:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 När:Flödet stiger och väntas kulminera i början av vecka 12. Typ av vattendrag:Medelstort Orsak:Flödet orsakas av regn och mer regn väntas under helgen. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När:Från sent söndag eftermiddag och under kvällen Var:I hela området Intensitet:Sydvästlig vind 21-23 m/s Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-14 15:26:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 När:Flödet stiger och väntas kulminera i början av vecka 12. Typ av vattendrag:Medelstort Orsak:Flödet orsakas av regn som har fallit under helgen. Kommentar:Ytterligare stora mängder nederbörd förväntas inte. Källa: SMHI

2019-03-14 15:26:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 När:Flödet är uppe på varningsnivå och väntas kulminera under de kommande dagarna. Typ av vattendrag:Medelstort Orsak:Flödet orsakas av regn som har fallit under helgen. Kommentar:Inga ytterligare stora nederbördsmängder förväntas inte. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I den östra delen Intensitet:Stor risk för gräsbrand Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-12 14:51:46 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från sent tisdag kväll fram till onsdag morgon Var:I norra Bohuslän Intensitet:5-10 cm snö Kommentar:Till en början under kvällen faller nederbörden som regn. Källa: SMHI

2019-03-12 10:24:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I norra Bohuslän från sent i kväll regn som övergår i snöfall som kan vara ymnigt och fram till onsdag morgon ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2019-03-11 05:18:36 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2019-03-09 03:57:02 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Gäller sydligaste Bohuslän. Lördag eftermiddag och inledningen av kvällen västliga vindbyar, 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-03-07 12:31:33 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Under natten till fredag väntas mycket regn vilket leder till att små vattendrag i kustområdet i norra delen av Västra Götalands län lokalt går upp till klass 1 nivå under fredagen. Källa: SMHI

2019-02-28 03:35:31 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2019-02-19 14:28:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Imorgon eftermiddag är risken för gräsbrand stor. Källa: SMHI

2019-02-11 11:33:14 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt klass 1-flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Avrinning från dessa områden kan ge klass 1-flöden även längs större vattendrag. Flödena kulminerar på de flesta håll under måndagen och förväntas därefter avta. Källa: SMHI

2019-02-09 12:01:22 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Förväntad kulmen under lördag och söndag. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Flödena väntas avta under början av nästa vecka. Källa: SMHI

2019-02-08 11:34:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Förväntad kulmen under lördag och söndag. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Flödena väntas avta under måndag den 11:e. Källa: SMHI

2019-02-03 16:06:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från måndag eftermiddag snöfall som fram till tisdag morgon väntas ge 5-10 cm. Närmast kusten faller nederbörden mest som regn. Källa: SMHI

2019-01-16 11:45:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Inatt regn följt av rätt snabb tillfrysning Källa: SMHI

2019-01-15 13:03:37 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I främst norra delen under onsdag morgon och förmiddag regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Frampå dagen stigande temperatur och därmed avtagande halkrisk. Källa: SMHI

2019-01-13 01:47:31 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll följs blöt nederbörd av snabb uppklarning vilket ger snabb tillfrysning av vägarna. Källa: SMHI