Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2019-10-25 12:25:05 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från natt mot lördag till lördag morgon Var: Södra delen Intensitet: Sydvästlig vind med en byvind upp mot 23 m/s. Kommentar: I samband med blåsten tidvis kraftigt regn som kan ge siktnedsättning. Källa: SMHI

2019-09-14 20:02:38 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från söndag morgon till söndag kväll. Var: - Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-09-01 06:28:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon fram till mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-09-01 05:10:48 +0200

Varning klass 2 mycket kraftig åska Klass: 2 När: Tidigt söndag morgon Var: Hela området, med lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med skyfallsliknande regn och möjligen även hagel Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon till tidig eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-27 12:14:48 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknade regn, minst 35 mm/3h Kommentar: Kraftig åska kan förekomma Källa: SMHI

2019-08-09 08:56:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-07 11:51:47 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge mer än 35 mm på kort tid. Kommentar: I samband med kraftiga skurar kan även mycket hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-08-01 07:44:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-27 05:16:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag och en vecka framåt Var: Inlandet Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag och en vecka framåt Var: Inlandet Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Främst i södra delen Intensitet: Risken för brände i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i södra delen är den lokalt mycket stor. Kommentar: Under söndagen kan skurar lokalt dämpa brandrisken. Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Under söndagen Var: Hela området, men med stora lokala variationer Intensitet: Kraftig åska Kommentar: I samband med åskskurarna även risk för skyfallsliknande regn, hagel och lokalt mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i södra delen är den lokalt mycket stor. Kommentar: Skurar som passerar under söndagen kan lokalt dämpa brandrisken. Källa: SMHI

2019-07-12 14:35:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-05 04:10:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Främst västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den södra delen lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag morgon och förmiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis kraftiga regnskurar med risk för skyfall Kommentar: I samband med regnskurar kan åska förekomma Källa: SMHI

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Efterhand minskar dock risken i samband med regn Källa: SMHI