Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2019-07-12 14:35:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-05 04:10:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Främst västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den södra delen lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag morgon och förmiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis kraftiga regnskurar med risk för skyfall Kommentar: I samband med regnskurar kan åska förekomma Källa: SMHI

2019-06-23 09:39:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Efterhand minskar dock risken i samband med regn Källa: SMHI

2019-06-19 19:39:25 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Natt mot torsdag Var: I hela området, men med stora lokala variationer Intensitet: Lokalt kan kraftig åska förekomma Kommentar: I samband med åskan kan skyfallsliknande regn förekomma med hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-05-20 14:05:07 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Främst södra delen med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-20 14:05:07 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Främst södra delen med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-04-22 04:41:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen,gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-22 04:41:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fram till lördag morgon Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Lördag eftermiddag till söndag Var: Hela området Intensitet: Kraftiga åskskurar som lokalt kan ge 20-50 mm Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-22 04:41:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Till och med lördag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: Risken avtar under lördagen i samband med regn Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Onsdag eftermiddag Var:I norra delen Intensitet:Stor Kommentar:Där nytt färskt gräs har börjat växa avtar risken för gräsbränder snabbt. Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I norra delen. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: På tisdag väntas gräsbrandsrisken minska till bara lokalt stor i norra delen Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsfaran är lokalt stor Kommentar: På tisdag väntas risken fortsatt vara lokalt stor, men i öppen och gles vegetation mycket stor Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen,gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökar Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen,gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-07 03:15:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Söndag eftermiddag Var:I hela området Intensitet:Stor Kommentar:Risken avtar snabbt i samband med att nytt gräs växer upp. Källa: SMHI

2019-04-03 19:45:34 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Torsdag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar:- Källa: SMHI