Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2018-10-27 09:18:10 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöbyar i ett stråk från Vänersborg ner mot södra Bohuslän som ikväll och inatt kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2018-09-26 21:06:28 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Torsdag eftermiddag västlig eller sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Avtagande torsdag kväll. Källa: SMHI

2018-09-25 05:29:30 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tidigt onsdag morgon västlig vind med mycket hårda vindbyar, 21-23 m/s. Källa: SMHI

2018-09-22 02:07:26 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Västlig eller sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Under lördagen lokalt i västra delen ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Fredag eftermiddag sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s, från sena kvällen västlig vind med vindbyar på stormstyrka 25-28 m/s. Frampå lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Fredag eftermiddag sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s, från sena kvällen västlig vind med vindbyar på stormstyrka 25-28 m/s. Frampå lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-19 10:58:04 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt mot torsdag i norra delen tillfälligt mycket hårda sydvästliga vindbyar, 21-23 m/s. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Från fredag eftermiddag risk för stormbyar 25 m/s, syd-sydvästlig vind som vrider till väst. Källa: SMHI

2018-09-18 12:53:41 +0200

Risk Stormbyar Klass: 0 Under främst senare delen av fredag finns risk för stormbyar 25 m/s, syd-sydvästlig vind som vrider till väst. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt mot torsdag i norra delen tillfälligt mycket hårda sydvästliga vindbyar, 21-23 m/s. Källa: SMHI

2018-09-18 12:53:41 +0200

Risk Stormbyar Klass: 0 Från fredag eftermiddag risk för stormbyar 25 m/s, syd-sydvästlig vind som vrider till väst. Källa: SMHI

2018-08-23 10:29:14 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Norr om Tjörn torsdag eftermiddag till sent natt mot fredag regn som kan ge en regnmängd upp emot 35 mm. Källa: SMHI

2018-08-21 05:00:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor, främst i norra delen. Källa: SMHI

2018-08-11 10:31:56 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Regn- och åskskurar rör sig in västerifrån under lördagen. Risk för att regn- och åskskurarna kan lokalt vara kraftiga. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-08-10 08:48:33 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredag eftermiddag sydväst 21-24 m/s i vindbyarna vid Bohuskusten. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-08-09 09:42:26 +0200

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Under fredag eftermiddag sydväst 25-27 m/s i vindbyarna vid Bohuskusten. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-30 10:45:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-23 11:42:48 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-17 16:35:06 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre, lägre i kustbandet. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 16:07:31 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över Bohuslän utom kustbandet väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Måndag eftermiddag och kväll är det risk för skyfallsliknande regn med inslag av kraftig åska som kan ge stora mängder på kort tid, minst 35 mm på 3h. Det kan orsaka lokala översvämningsproblem. Källa: SMHI

2018-07-09 16:07:31 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över Bohuslän utom kustbandet väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt kan den vara extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-03 13:08:43 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader till och med fredag. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI