Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2018-05-17 16:08:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Under fredagen är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-14 08:44:42 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under söndagen nåddes en maximitemperatur på 26 grader eller mer i delar av området. Även idag och på tisdag och möjligen även onsdag väntas liknande maximitemperaturer. Källa: SMHI

2018-05-02 05:10:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i eftermiddag över de norra delarna. Källa: SMHI

2018-04-22 08:32:23 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-14 05:17:25 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag, främst i norra delen, är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 04:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen, i den norra delen, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-03 03:59:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gränsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-02 06:15:45 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gränsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-03-31 04:55:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag förmiddag snö eller blötsnö, intensivast under eftermiddag. Fram till natt mot måndag väntas 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-02-27 09:36:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Stråk med snöbyar sydväst om Vänern som kan bli kraftiga och ge stora snömängder. Risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-02-19 08:52:19 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I den sydligaste delen snöfall som kan ge 5 cm, det mest troligen under förmiddagen. Källa: SMHI

2018-02-15 10:11:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-02-12 10:27:48 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fram till i kväll i den inre delarna 5-10 cm blötsnö Källa: SMHI

2018-02-12 10:00:22 +0100

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 In över land 5-10 cm blötsnö fram till måndag kväll Källa: SMHI

2018-01-24 17:55:17 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt mot torsdag kortvarigt sydvästlig vind med vindbyar på 21 m/s. Källa: SMHI