Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2018-07-17 16:35:06 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre, lägre i kustbandet. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 16:07:31 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över Bohuslän utom kustbandet väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Måndag eftermiddag och kväll är det risk för skyfallsliknande regn med inslag av kraftig åska som kan ge stora mängder på kort tid, minst 35 mm på 3h. Det kan orsaka lokala översvämningsproblem. Källa: SMHI

2018-07-09 16:07:31 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över Bohuslän utom kustbandet väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt kan den vara extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-03 13:08:43 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader till och med fredag. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna. Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt kan den vara extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-27 15:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt, i främst gles och öppen vegetation, mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-25 08:59:20 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader till och med onsdag. Källa: SMHI

2018-06-12 05:22:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-08 04:05:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen väntas i östra Bohuslän fredag till söndag nå minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-06 05:36:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-02 15:25:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-23 11:48:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader fram till och med torsdag eller fredag. Källa: SMHI

2018-05-17 16:08:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Under fredagen är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-14 08:44:42 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under söndagen nåddes en maximitemperatur på 26 grader eller mer i delar av området. Även idag och på tisdag och möjligen även onsdag väntas liknande maximitemperaturer. Källa: SMHI

2018-05-02 05:10:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i eftermiddag över de norra delarna. Källa: SMHI

2018-04-22 08:32:23 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-14 05:17:25 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag, främst i norra delen, är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI