Vädervarningar Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

2020-01-14 09:02:35 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot onsdag Var: Hela området Intensitet: Byvind på 21-24 m/s. Kommentar: I norra delen lokalt, kortvarigt 25 m/s. Källa: SMHI

2020-01-13 12:20:51 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Natt till onsdag Var: Främst norra delen och längs kusten Intensitet: Byvind på 23-26 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-01-04 10:51:23 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag förmiddag till söndag eftermiddag. Var: Hela området utom allra närmast kusten. Intensitet: Risk för plötslig ishalka i samband med regn på kalla vägytor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-03 09:48:47 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Sent fredag kväll och natt mot lördag. Var: I hela området. Intensitet: Västliga byvindar på 21-24 m/s, högst vid kusten. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-30 12:20:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån När: Flödet har kulminerat, men är fortfarande över klass 1-nivån i nedersta delen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Riklig nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-29 10:12:51 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån När: Flödet har kulminerat, men flödet är fortfarande över klass 1-nivån i nedersta delen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Riklig nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-26 10:56:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån När: Flödet har kulminerat, men flödet är fortfarande över klass 1-nivån i nedre delen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Riklig nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-20 13:01:03 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Säveån När: Flödet ligger nu över klass 1-nivån och väntas göra det ytterligare några dygn. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Riklig nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 10:53:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I många av de små och medelstora vattendragen i delar av Bohuslän och Halland samt i det mesta av Västergötland. De medelstora som berörs är främst Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån, Rolfsån/Storån samt delar av Viskan. När: Kulmen förväntas under torsdagen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 15:25:49 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I många av de små och medelstora vattendragen i delar av Västra Götaland, Bohuslän och Halland. De medelstora som berörs är främst Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån och Rolfsån/Storån. När: Kulmen förväntas under torsdagen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-10 04:58:47 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot onsdag och onsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Mycket hårda sydliga vindbyar, 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 10:24:25 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Ikväll Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Under eftermiddagen regn eller snö följt under kvällen av snabb tillfrysning Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-10-25 12:25:05 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från natt mot lördag till lördag morgon Var: Södra delen Intensitet: Sydvästlig vind med en byvind upp mot 23 m/s. Kommentar: I samband med blåsten tidvis kraftigt regn som kan ge siktnedsättning. Källa: SMHI

2019-09-14 20:02:38 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från söndag morgon till söndag kväll. Var: - Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-09-01 06:28:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon fram till mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-09-01 05:10:48 +0200

Varning klass 2 mycket kraftig åska Klass: 2 När: Tidigt söndag morgon Var: Hela området, med lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med skyfallsliknande regn och möjligen även hagel Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon till tidig eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-27 12:14:48 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknade regn, minst 35 mm/3h Kommentar: Kraftig åska kan förekomma Källa: SMHI

2019-08-09 08:56:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI