Vädervarningar Västernorrlands län

2024-01-18 11:56:47 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

2024-01-17 16:01:39 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall. Det kan bland annat leda till mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Vid kusten i främst Kramfors kommun, öster om E4:an, kan även stormbyar förekomma under onsdag kväll.
Källa: SMHI

2024-01-17 15:33:00 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall. Det kan bland annat leda till mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Vid kusten i främst Kramfors kommun, öster om E4:an, kan även stormbyar förekomma under onsdag kväll.
Källa: SMHI

2024-01-17 09:22:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med snöfall. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall. Det kan bland annat leda till mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Vid kusten i främst Kramfors kommun, öster om E4:an, kan även stormbyar förekomma under onsdag kväll.
Källa: SMHI

2024-01-16 15:47:33 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordosstlig vind i kombination med snöfall.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall.
Källa: SMHI

2023-12-20 16:33:54 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll periodvis kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-19 18:47:28 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-18 22:56:53 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under tisdagen blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

2023-12-18 22:56:53 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under tisdagen blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-18 10:46:56 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Måndag kväll och natt mot tisdag regn som kan vara underkylt och faller på kalla vägar med ishalka. Risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-18 10:46:56 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Måndag kväll och natt mot tisdag regn som kan vara underkylt och faller på kalla vägar med ishalka. Risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under tisdagen blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

2023-12-15 11:55:58 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag morgon till lördag eftermiddag rör sig underkylt regn österut över området och väntas ge problem med halka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag morgon fram till lördag middag underkylt regn som väntas ge problem med halka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under lördagen snöfall som övergår i underkylt regn som väntas ge problem med halka.
Källa: SMHI

2023-11-28 08:51:18 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under tisdagen snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-28 08:41:30 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under tisdagen snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-27 12:36:16 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under tisdagen snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-11 12:23:54 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och fortsatt regn i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Även några av de större åarna kan ha höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall med blöta inslag som fram till lördag kväll bland annat kan medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-11 12:23:54 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och fortsatt regn i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Även några av de större åarna kan ha höga flöden.
Källa: SMHI

2023-11-09 16:30:54 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och fortsatt regn i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Även några av de större åarna kan ha höga flöden.
Källa: SMHI

2023-11-09 16:30:54 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och fortsatt regn i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Även några av de större åarna kan ha höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som från fredag eftermiddag till lördag morgon kan vara ymnnigt och ge 10-20 cm.
Källa: SMHI

2023-11-09 16:08:24 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och fortsatt regn i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Även några av de större åarna kan ha höga flöden.
Källa: SMHI