Vädervarningar Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen

2018-11-15 12:00:29 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 Från fredag eftermiddag västlig hård eller mycket hård vind 15-22 m/s. Dessutom byar av regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2018-11-14 10:26:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag kväll och natt mot torsdag risk för underkylt regn eller regn på kalla ytor som ger ishalka. Källa: SMHI

2018-11-14 10:26:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Fram till torsdag eftermiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla ytor som ger ishalka. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 Från fredag eftermiddag västlig hård eller mycket hård vind 15-22 m/s. Dessutom byar av regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2018-11-02 07:30:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under morgonen regn som kan falla på kalla vägbanor och medföra ishalka. Inatt uppklarning västerifrån och blöta vägbanor kan åter frysa på. Källa: SMHI

2018-10-17 19:34:29 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Torsdag kväll tilltagande västlig till nordvästlig vind 15-20 m/s i kombination med snö eller blötsnö. Källa: SMHI

2018-10-17 19:34:29 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 I kväll tilltagande västlig till nordvästlig vind 15-20 m/s i kombination med snö eller blötsnö. Avtagande till fredag morgon. Källa: SMHI

2018-09-26 20:33:53 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Väst eller nordväst 15-20 m/s i kombination med byar av snö och regn. Avtagande sent onsdag kväll. Källa: SMHI

2018-09-26 10:46:19 +0200

Varning klass 2 storm Klass: 2 Från onsdag eftermiddag vind omkring väst 22-26 m/s och möjligen orkanbyar. Detta i kombination med skurar eller byar av blötsnö. Sent i kväll avtagande vind. Källa: SMHI

2018-09-25 10:25:11 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Från onsdag eftermiddag vind omkring väst 15-20 m/s, blåsigast i södra delen. Detta i kombination med skurar eller byar av blötsnö. Källa: SMHI

2018-09-22 10:18:34 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Lördag kväll och natt mot söndag, hård eller mycket hård sydvästlig vind 15-20 m/s. Det i kombination med skurar som kan ha snöinslag. Källa: SMHI

2018-08-18 10:52:04 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Från söndag förmiddag, i den norra delen, på kalfjället väst eller sydväst ca 18 m/s. Avtagande söndag kväll. Källa: SMHI

2018-08-10 11:37:09 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Lördag förmiddag västlig vind som på kalfjället och i utsatta dalgångar ökar till hård eller mycket hård, 16-22 m/s, i kombination med regn. Lördag eftermiddag avtagande. Lördag kväll avtagande. Källa: SMHI

2018-07-15 12:50:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 23:35:35 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

2018-05-23 10:52:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-21 11:29:35 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-20 11:07:58 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i övre Vindelälven har kulminerats men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-19 12:27:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå på en del håll. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

2018-05-15 11:09:14 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI