Vädervarningar Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen

2019-11-12 09:12:41 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag och inatt Var: På kalfjället och utsatta dalgångar Intensitet: Hård Sydostlig vind, 14-17 m/s Kommentar: Utöver vinden tidvis snöfall Källa: SMHI

2019-10-24 11:55:42 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Sent fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Väst ca 15 m/s Kommentar: Blåsigt i kombination med snöfall Källa: SMHI

2019-10-24 11:55:42 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från sent fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Väst ca 15 m/s. På kalfjället lokalt mycket hård vind 20 m/s Kommentar: Blåsigt i kombination med regn eller blötsnö Källa: SMHI

2019-10-21 19:37:23 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag till sent natt mot onsdag Var: I hela området Intensitet: Mycket hård västlig vind 18-24 m/s Kommentar: Utöver vinden byar av snö eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-10-21 11:03:47 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Mycket hård västlig vind 18-24 m/s Kommentar: Utöver vinden byar av snö eller blötsnö Källa: SMHI

2019-08-01 07:44:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 15:01:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-10 12:01:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I fjälltrakterna av Västerbottens län och Norrbottens län. När: De höga flödena i små vattendrag har på de flesta håll kulminerat under helgen men i de medelstora vattendragen stiger flödena några dagar till. Typ av vattendrag: I små och medelstora vattendrag. Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer och till en del även regn. Kommentar: I nedre delarna av Laisälven kommer flödena att vara nära varningsnivå 1. Källa: SMHI

2019-06-09 10:53:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I fjälltrakterna av Västerbottens län och Norrbottens län. När: De höga flödena i har på de flesta håll kulminerat under helgen men stiger i vissa medelstora vattendrag. Typ av vattendrag: Huvudsakligen i små vattendrag men även i några medelstora. Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer och till viss del även av regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-08 11:11:16 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: I Norrbottens läns södra och Västerbottens läns norra fjälltrakter. När: Under lördagen och söndagen. Typ av vattendrag: Små Orsak: Främst snösmältning på grund av relativt höga temperaturer men till viss del även regn. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Västerbottens läns södra fjälltrakter samt i Vindelälvens översta del. När: Till och med början av nästa vecka. Typ av vattendrag: I små vattendrag samt Vindelälven. Orsak: Främst snösmältning på grund av höga temperaturer men till viss del även av regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-07 13:12:57 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: I Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. När: Från och med fredag med kulmen under helgen. Typ av vattendrag: Små Orsak: Främst snösmältning på grund av kraftigt stigande temperaturer men till viss del även efterföljande regn. Kommentar: I den senaste prognosen finns några inslag av områden med klass 3 flöden. Källa: SMHI

2019-06-07 11:02:51 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: I Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. När: Från och med fredag med kulmen under helgen. Typ av vattendrag: Små Orsak: Främst snösmältning på grund av kraftigt stigande temperaturer men till viss del även efterföljande regn. Kommentar: I den senaste prognosen finns några inslag av områden med klass 3 flöden. Källa: SMHI

2019-06-06 10:51:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. När: Från och med fredagsdygnet med kulmen under söndagsdygnet. Typ av vattendrag: Små Orsak: Främst snösmältning på grund av kraftigt stigande temperaturer men till viss del även efterföljande regn. Kommentar: I de senaste prognoserna finns inslag av områden med klass 2 flöden, vilket kan medföra en uppgradering av varningen senare. Källa: SMHI

2019-06-05 13:44:53 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. När: Från och med fredagsdygnet med kulmen under söndagsdygnet. Typ av vattendrag: Små Orsak: Först snösmältning på grund av kraftigt stigande temperaturer och efterföljande regn. Kommentar: I den senaste prognosen finns inslag av områden med klass 2 flöden, vilket kan medföra en uppgradering av varningen senare. Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Östra delen i snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 11:55:54 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Jämtlandsfjällen och Södra Lapplandsfjällen När: Kulmen beräknas inträffa under torsdagen Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Nederbörd i samband med snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-18 13:32:30 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-03-28 05:15:08 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När:Från torsdag morgon. Var:På kalfjället och i utsatta dalgångar. Intensitet:Sydväst eller väst, 14-18 m/s. Från torsdag eftermiddag tilltagande, 18-24 m/s. Kommentar:I kombination med snöfall, i lågterräng risk för regn. Källa: SMHI

2019-03-27 10:42:51 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När:Från efternatten eller tidig torsdag morgon. Var:I hela området. Intensitet:Hård sydväst eller västlig vind, 18-22 m/s. På dagen tillfälligt avtagande. Torsdag kväll upp till 24 m/s. Kommentar:I kombination med snöfall, i lågterräng risk för regn. Källa: SMHI

2019-03-24 01:12:11 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När:Till och med söndag morgon Var:På kalfjället och i utsatta dalgångar Intensitet:Väst 18-22 m/s Kommentar:I kombination med vinden tidvis snöbyar. Vinden avtar långsamt. Källa: SMHI