Vädervarningar Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen

2021-10-18 21:13:23 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Främst norra delen, på kalfjället Intensitet: Sydostlig vind 14-18 m/s. Dessutom kraftigt snöfall som kan ge snödrev och siktnedsättning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-18 21:13:23 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Främst norra delen, på kalfjället Intensitet: Sydostlig vind 14-18 m/s. Dessutom kraftigt snöfall som kan ge snödrev och siktnedsättning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-18 21:13:23 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Främst norra delen, på kalfjället Intensitet: Sydostlig vind 14-18 m/s. Dessutom kraftigt snöfall som kan ge snödrev och siktnedsättning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-18 21:13:23 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Främst norra delen, på kalfjället Intensitet: Sydostlig vind 14-18 m/s. Dessutom kraftigt snöfall som kan ge snödrev och siktnedsättning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-02 11:00:32 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: På kalfjället Intensitet: Hård eller lokalt mycket hård sydostlig vind, 15-20 m/s och tidvis kraftigt regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I sydöstra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I sydöstra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: Under söndagen minskar brandrisken då regn rör sig in söderifrån Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I sydöstra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: Under söndagen minskar brandrisken då regn rör sig in söderifrån Källa: SMHI

2021-06-18 14:20:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I västra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 14:20:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I västra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 14:20:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 14:20:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 14:20:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 14:20:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-12 12:34:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från lördag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag samt Rautasälven och övre delarna av Kaitumälven Orsak: Regn i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-12 12:34:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från lördag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag samt Rautasälven och övre delarna av Kaitumälven Orsak: Regn i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-12 12:34:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från lördag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag samt Rautasälven och övre delarna av Kaitumälven Orsak: Regn i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I nordvästra delen i snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI