Vädervarningar Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen

2021-06-12 12:34:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från lördag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag samt Rautasälven och övre delarna av Kaitumälven Orsak: Regn i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-12 12:34:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från lördag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag samt Rautasälven och övre delarna av Kaitumälven Orsak: Regn i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-12 12:34:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från lördag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag samt Rautasälven och övre delarna av Kaitumälven Orsak: Regn i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I nordvästra delen i snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-10 14:22:38 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lapplandsfjällen När: Från fredag till söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder. Källa: SMHI

2021-06-09 19:56:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I nordvästra delen i snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 19:56:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I nordvästra delen i snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 19:56:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I nordvästra delen i snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-06 11:46:13 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens och Västerbottens läns fjällområde När: Flödena väntas vara på klass 1-varningsnivå från torsdag vecka 22 fram till början av vecka 23. Typ av vattendrag: Lokalt främst i små vattendrag Orsak: Snösmältning i samband med höga temperaturer Kommentar: I enstaka vattendrag kan flöden på klass 2-nivå förekomma. Källa: SMHI

2021-06-06 11:46:13 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens och Västerbottens läns fjällområde När: Flödena väntas vara på klass 1-varningsnivå från torsdag vecka 22 fram till början av vecka 23. Typ av vattendrag: Lokalt främst i små vattendrag Orsak: Snösmältning i samband med höga temperaturer Kommentar: I enstaka vattendrag kan flöden på klass 2-nivå förekomma. Källa: SMHI

2021-06-06 11:46:13 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens och Västerbottens läns fjällområde När: Flödena väntas vara på klass 1-varningsnivå från torsdag vecka 22 fram till början av vecka 23. Typ av vattendrag: Lokalt främst i små vattendrag Orsak: Snösmältning i samband med höga temperaturer Kommentar: I enstaka vattendrag kan flöden på klass 2-nivå förekomma. Källa: SMHI

2021-06-06 11:46:13 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens och Västerbottens läns fjällområde När: Flödena är sjunkande och väntas avta under början av vecka 23. Typ av vattendrag: Lokalt främst i små vattendrag Orsak: Snösmältning i samband med höga temperaturer Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-05 11:56:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens och Västerbottens läns fjällområde När: Flödena väntas vara på klass 1-varningsnivå från torsdag vecka 22 fram till början av vecka 23. Typ av vattendrag: Lokalt främst i små vattendrag Orsak: Snösmältning i samband med höga temperaturer Kommentar: I enstaka vattendrag kan flödena vara nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-05 11:56:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens och Västerbottens läns fjällområde När: Flödena väntas vara på klass 1-varningsnivå från torsdag vecka 22 fram till början av vecka 23. Typ av vattendrag: Lokalt främst i små vattendrag Orsak: Snösmältning i samband med höga temperaturer Kommentar: I enstaka vattendrag kan flödena vara nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

2021-06-05 11:56:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens och Västerbottens läns fjällområde När: Flödena väntas vara på klass 1-varningsnivå från torsdag vecka 22 fram till början av vecka 23. Typ av vattendrag: Lokalt främst i små vattendrag Orsak: Snösmältning i samband med höga temperaturer Kommentar: I enstaka vattendrag kan flödena vara nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

2021-06-04 15:21:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens och Västerbottens läns fjällområde När: Flödena väntas vara på klass 1-varningsnivå från torsdag vecka 22 fram till början av vecka 23. Typ av vattendrag: Lokalt främst i små vattendrag Orsak: Snösmältning i samband med höga temperaturer Kommentar: I enstaka vattendrag kan flödena vara nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI