Vädervarningar Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen

2018-08-18 10:52:04 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Från söndag förmiddag, i den norra delen, på kalfjället väst eller sydväst ca 18 m/s. Avtagande söndag kväll. Källa: SMHI

2018-08-10 11:37:09 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Lördag förmiddag västlig vind som på kalfjället och i utsatta dalgångar ökar till hård eller mycket hård, 16-22 m/s, i kombination med regn. Lördag eftermiddag avtagande. Lördag kväll avtagande. Källa: SMHI

2018-07-15 12:50:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 23:35:35 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

2018-05-23 10:52:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-21 11:29:35 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-20 11:07:58 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i övre Vindelälven har kulminerats men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-19 12:27:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå på en del håll. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

2018-05-15 11:09:14 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

2018-05-15 10:50:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet till helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-04 12:40:42 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Sydost, på kalfjället 14-18 m/s med snöfall och snödrev. Mot onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

2018-03-18 22:23:32 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård vind, 14-17 m/s. I kombination med snöfall eller snödrev. Måndag förmiddag avtagande nordvästlig vind. Källa: SMHI

2018-03-16 09:16:17 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Lördag förmiddag ökande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind 15-20 m/s. I kombination med snöfall eller snödrev. Källa: SMHI

2018-02-10 10:08:43 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Natt mot söndag sydlig vind som på kalfjället ökar till hård eller mycket hård 15-20 m/s i kombination med snödrev eller i östra fjällen lätt snöfall. Källa: SMHI

2018-01-30 10:13:35 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Från onsdag eftermiddag sydostlig hård eller mycket hård vind, 15-20 m/s i kombination med snöfall. Källa: SMHI

2018-01-18 02:39:27 +0100

Varning klass 1 frisk vind med stark kyleffekt Klass: 1 Frisk till hård sydostlig vind i kombination med låga temperaturer, ner mot 20-25 minusgrader i högterrängen, ger stark kyleffekt. Källa: SMHI

2018-01-14 15:44:25 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 Under måndagen ökande sydlig eller sydostlig vind, på eftermiddagen på kalfjället 15-20 m/s. Blåsigast i områdets norra del. Källa: SMHI