Vädervarningar Västerbottens län kustland

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag till natt mot fredag Var: Hela området Intensitet: Västliga mycket hårda vindbyar 21-23 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Flödena är avtagande men vissa vattendrag väntas ligga över varningsnivå till fredag. Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Flödena är avtagande i de flesta vattendragen och väntas gå under klass 1-nivå i de kommande dagarna. Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Flödena har börjat avta i övre delen men stiger fortfarande i nedre delen Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Flödena väntas stanna över klass 1-nivå in i vecka 46 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Flödena är avtagande i de flesta vattendragen och väntas gå under klass 1-nivå i de kommande dagarna. Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Flödena har börjat avta i övre delen men stiger fortfarande i nedre delen Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Flödena väntas stanna över klass 1-nivå in i vecka 46 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:59 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark efter snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Under måndag Var: Främst kustnära i södra delen Intensitet: Över 35 mm på 12 timmar Kommentar: Tidvis även blåsigt med mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Till och med måndag eftermiddag Var: Främst kustnära i södra delen Intensitet: 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:59 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark efter snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Till och med måndag eftermiddag Var: Främst kustnära i södra delen Intensitet: 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:59 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark efter snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-01 21:11:11 +0100

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Under måndag Var: Främst kustnära i södra delen Intensitet: Över 35 mm på 12 timmar Kommentar: Tidvis även blåsigt med upp till mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

2020-11-01 21:11:11 +0100

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Under måndag Var: Främst kustnära i södra delen Intensitet: Över 35 mm på 12 timmar Kommentar: Tidvis även blåsigt med mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Till och med måndag eftermiddag Var: Främst kustnära i södra delen Intensitet: 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-10-24 15:35:51 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag sena eftermiddagen och kvällen Var: I den norra delen Intensitet: Regn som kan falla på kalla vägbanor Kommentar: Källa: SMHI

2020-10-17 10:42:06 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag kväll Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm, störst mängder i den norra delen Kommentar: Prognosen är osäker och det är svårbedömt hur mycket snö som lägger sig på vägarna. Snöfallet kan fortsätta även under måndagsdygnet, men då delvis övergående i regn Källa: SMHI

2020-10-16 13:22:38 +0200

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Från söndag kväll till måndag förmiddag Var: Främst norra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 1-2 dm, lokalt mer. Dessutom friska eller hårda vindbyar omkring nord. Snöfallet mest intensivt söndag kväll Kommentar: Källa: SMHI

2020-10-16 10:38:14 +0200

Risk snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 0 När: Från söndag kväll till måndag kväll Var: Främst norra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 1-2 dm, lokalt mer. Dessutom friska eller hårda vindbyar omkring nord. snöfallet mest intensivt söndag kväll Kommentar: Källa: SMHI

2020-09-16 09:32:00 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från onsdag eftermiddag till torsdag morgon. Var: I nordöstra delen (sydöstra delen av Skellefteå kommun samt Robertfors kommun), Intensitet: Mycket hårda vindbyar 18-24 m/s. Kommentar: Fram till sent i kväll regn som kan ge stora mängder. Källa: SMHI

2020-09-16 09:32:00 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från onsdag eftermiddag till torsdag morgon. Var: I nordöstra delen (sydöstra delen av Skellefteå kommun samt Robertfors kommun), Intensitet: Mycket hårda vindbyar 18-24 m/s. Kommentar: Fram till sent i kväll regn som kan ge stora mängder. Källa: SMHI

2020-08-27 10:37:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag till lördag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-15 03:38:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-22 16:22:59 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från i natt fram till natt mot fredag. Var: I hela området. Intensitet: Ihållande regn som lokalt kan vara kraftigt och ge mer än 35 mm regn på 12 timmar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-20 22:24:32 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag förmiddag Var: I hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI