Vädervarningar Västerbottens län kustland

2021-07-15 15:21:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: Under lördagen ökar risken för brandspridning till extremt stor. Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från måndag till åtminstone onsdag. Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från måndag till åtminstone onsdag. Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från måndag till åtminstone onsdag. Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från måndag till åtminstone onsdag. Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från måndag till åtminstone onsdag. Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till åtminstone onsdag Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till åtminstone onsdag Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till åtminstone onsdag Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till åtminstone onsdag Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till åtminstone onsdag Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till onsdag Var: I främst östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med torsdag Var: Främst i östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med torsdag Var: Främst i östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med torsdag Var: Främst i östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med torsdag Var: Främst i östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med torsdag Var: Främst i östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-11 16:20:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med torsdag Var: Främst i östra delen Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Norra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brand spridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-05 03:31:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Norra delen Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-01 11:09:19 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI