Vädervarningar Västerbottens län kustland

2021-01-23 12:47:33 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till lördag kväll Var: Norra delen Intensitet: Ytterligare 10-20 cm. Kommentar: Snöfallet fortsätter fram till lördag kväll under minskad intensitet. Tidvis frisk nordostlig vind ca 10 m/s. Källa: SMHI

2021-01-23 06:19:53 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Fram till lördag kväll Var: Norra delen Intensitet: I Skellefteåbukten 20-40 cm. I övrigt 10-20 cm. Kommentar: Snöfallet fortsätter fram till lördag kväll under minskad intensitet. Källa: SMHI

2021-01-22 13:53:44 +0100

Varning klass 3 snöfall som kan ge mycket kraftig drivbildning Klass: 3 När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon Var: Norra delen klass 3, södra delen fortsatt klass 2 Intensitet: Under natten 25-30 cm snö, i söder 20-25 cm snö, kombinerat med frisk till hård ostlig vind. Kommentar: Snöfallet fortsätter fram till lördag kväll under minskad intensitet. Totalt 50-60 cm snö fram till lördag kväll. Källa: SMHI

2021-01-22 04:57:07 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon Var: Hela området Intensitet: 15-30 cm, i Skellefteå-trakten och norrut 40-50 cm Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men avtar i intensitet, i Skellefteå-trakten och norrut fortsatt intensivt med 20-30 cm under fredagen. Från fredagskvällen allmänt kraftigt snöfall, delvis i kombination med frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet drar bort under lördagen. Källa: SMHI

2021-01-22 04:57:07 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon Var: Hela området Intensitet: 15-30 cm, i Skellefteå-trakten och norrut 40-50 cm Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men avtar i intensitet, i Skellefteå-trakten och norrut fortsatt intensivt med 20-30 cm under fredagen. Från fredagskvällen allmänt kraftigt snöfall, delvis i kombination med frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet drar bort under lördagen. Källa: SMHI

2021-01-20 13:22:13 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Torsdag morgon till fredag morgon Var: Främst östra delen Intensitet: 25-35 cm under kort tid Kommentar: Främst vid kusten tidvis frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar tillfälligt fredag morgon. Men från sena fredagen och tidiga lördagen åter risk för större snömängder ca 30 cm. Källa: SMHI

2021-01-20 10:36:00 +0100

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 När: Torsdag morgon till fredag morgon Var: Främst östra delen Intensitet: 25-35 cm under kort tid Kommentar: Främst vid kusten tidvis frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar tillfälligt fredag morgon. Men från sena fredagen och tidiga lördagen åter risk för större snömängder ca 30 cm. Källa: SMHI

2021-01-19 16:24:10 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Torsdag kväll och natt till fredag Var: Hela området Intensitet: 10-20 cm, lokalt 25 cm Kommentar: Snöfall som under slutet av torsdagen förstärks. Närmast kusten upp till frisk vind. Källa: SMHI

2021-01-12 21:45:18 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till onsdag morgon Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge ytterligare 10-15 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-10 22:20:54 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Från sent natt till tisdag till tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: 20-40 cm snö och frisk vind, ca 10 m/s Kommentar: Kraftigt snöfall rör sig in söderifrån natt till tisdag. Under natten och tisdagen frisk ostlig vind. Tisdag kväll avtar vinden och snöfallet avtar i intensitet. Källa: SMHI

2021-01-10 22:20:54 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Från sent natt till tisdag till onsdag morgon Var: Hela området Intensitet: 25-50 cm snö och frisk vind, ca 10 m/s Kommentar: Kraftigt snöfall rör sig in söderifrån natt till tisdag. Under natten och tisdagen frisk ostlig vind. Tisdag kväll avtar vinden och snöfallet avtar i intensitet. Källa: SMHI

2020-12-26 20:39:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från söndag eftermiddag till natt mot måndag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i regn som kan falla på kalla vägytor med ishalka som följd Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Söndag förmiddag och eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: Närmast kusten blåsigt som kan ge drivbildning Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Söndag förmiddag och eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: Närmast kusten blåsigt som kan ge drivbildning Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag eftermiddag till natt till måndag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i regn som kan falla på kalla vägytor med ishalka som följd Källa: SMHI

2020-12-22 10:46:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll och natt mot onsdag Var: Hela området Intensitet: Regn som faller på kalla vägbanor och ger ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-24 16:24:30 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag morgon till onsdag kväll Var: Hela området Intensitet: Regn som faller på kalla vägar och kan ge ishalka. Kommentar: Under dagen stiger yttemperaturen närmast kusten. Källa: SMHI

2020-11-18 11:19:12 +0100

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 När: Under torsdagen Var: I hela området Intensitet: Det kan komma 15-30 cm snö. Kommentar: Snöfallet föregås närmare kusten av regn fram till morgonen. På eftermiddagen en frisk nordvind. Källa: SMHI

2020-11-17 12:08:30 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Under torsdagsdygnet Var: I hela området Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 2 dm, lokalt 3 dm Kommentar: Både snömängder och placering är osäkra Källa: SMHI

2020-11-10 20:33:11 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll Var: I norra halvan av området Intensitet: Regn eller underkylt regn som faller på kalla vägytor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-09 12:29:39 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Flödena väntas stanna över klass 1-nivå tills mitten av vecka 46. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Flödena är sjunkande. Källa: SMHI