Vädervarningar Västerbottens län kustland

2021-06-14 22:15:40 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Kvällen och natten mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Det kan komma 35 mm Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-14 22:15:40 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till och med tisdag morgon Var: Hela området Intensitet: Det kan komma 35 mm Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-10 20:18:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är mycket eller extremt stor. Kommentar: Fredag kväll drar regn in västerifrån och dämpar risken för brandspridning. Källa: SMHI

2021-06-10 20:18:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är mycket eller extremt stor. Kommentar: Fredag kväll drar regn in västerifrån och dämpar risken för brandspridning. Källa: SMHI

2021-06-10 20:18:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är mycket eller extremt stor. Kommentar: Fredag kväll drar regn in västerifrån och dämpar risken för brandspridning. Källa: SMHI

2021-06-10 20:18:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är mycket eller extremt stor. Kommentar: Fredag kväll drar regn in västerifrån och dämpar risken för brandspridning. Källa: SMHI

2021-06-10 20:18:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är mycket eller extremt stor. Kommentar: Fredag kväll drar regn in västerifrån och dämpar risken för brandspridning. Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag och måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-24 15:49:38 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI