Vädervarningar Västerbottens län kustland

2019-02-21 10:25:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent fredag eftermiddag risk för ishalka i samband med underkylt regn på kallt underlag. Källa: SMHI

2019-02-15 10:30:34 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag morgon till torsdag middag regn som kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag morgon till torsdag middag regn som kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-07 22:14:53 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredag morgon och förmiddag snöfall som kustnära väntas bli ymnigt, främst då den södra halvan av området, och här 5-10 cm nysnö. Detta i kombination med frisk byig pålandsvind. Källa: SMHI

2019-02-02 13:53:00 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från söndag förmiddag till natt mot måndag kan ge 20-30 cm. I kustnära områden i kombination med frisk nordostlig vind. Snöfallet fortsätter under måndagsdygnet men med lägre intensitet. Källa: SMHI

2019-01-13 09:23:51 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från eftermiddagen ihållande snöfall som redan fram till ikväll, i norra delen kan ge ca 10 cm nysnö. Det fortsätter snöa under natten och även under måndagen med och totalt väntas i norra delen 20-30 cm. Källa: SMHI

2019-01-12 16:59:04 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Risken gäller främst den norra delen. Söndag eftermiddag drar snöfall in som under kvällen och natt till måndag tilltar i intensitet. Kraftigt snöfall kan förekomma då och ge stora snömängder på kort tid. Källa: SMHI

2019-01-10 09:34:45 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredagen nordvästliga vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2019-01-09 13:39:37 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-09 13:39:37 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredagen nordvästliga vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2019-01-01 01:24:33 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag kväll mycket hårda nordliga vindbyar 21-24 m/s. Under natten sakta avtagande. Källa: SMHI

2018-12-30 09:26:26 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under dagen på nyårsaftonen kan ge 5-15 cm nysnö. Källa: SMHI

2018-12-30 09:26:26 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under dagen kan ge 5-15 cm nysnö i samband med frisk till hårda byvindar. Från kvällen kan snön övergå i underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-12-30 09:26:26 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under måndagen kan ge 5-15 cm nysnö, i samband med snöfall hårda vindbyar och risk för drivbildning. Från kvällen kan snön övergå i underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-12-07 11:02:24 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Lördag kväll ymnigt snöfall som fram till sent natt mot söndag väntas ge 5-10 cm. Därefter fortsatt snöfall men med lägre intensitet, vid kusten övergående i regn. Källa: SMHI

2018-12-03 11:08:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot tisdag, snöfall som kan ge upp mot 1 dm. Vid kustbanden mer regninslag. Källa: SMHI

2018-10-30 23:29:00 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under natt mot onsdag regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2018-10-29 16:35:23 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag eftermiddag snöfall som i de västra delarna väntas ge 5-10 cm. Natt mot onsdag får snöfallet alltmer regninslag, som kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor. Källa: SMHI