Vädervarningar Västerbottens län kustland

2020-10-24 15:35:51 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag sena eftermiddagen och kvällen Var: I den norra delen Intensitet: Regn som kan falla på kalla vägbanor Kommentar: Källa: SMHI

2020-10-17 10:42:06 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag kväll Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm, störst mängder i den norra delen Kommentar: Prognosen är osäker och det är svårbedömt hur mycket snö som lägger sig på vägarna. Snöfallet kan fortsätta även under måndagsdygnet, men då delvis övergående i regn Källa: SMHI

2020-10-16 13:22:38 +0200

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Från söndag kväll till måndag förmiddag Var: Främst norra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 1-2 dm, lokalt mer. Dessutom friska eller hårda vindbyar omkring nord. Snöfallet mest intensivt söndag kväll Kommentar: Källa: SMHI

2020-10-16 10:38:14 +0200

Risk snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 0 När: Från söndag kväll till måndag kväll Var: Främst norra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 1-2 dm, lokalt mer. Dessutom friska eller hårda vindbyar omkring nord. snöfallet mest intensivt söndag kväll Kommentar: Källa: SMHI

2020-09-16 09:32:00 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från onsdag eftermiddag till torsdag morgon. Var: I nordöstra delen (sydöstra delen av Skellefteå kommun samt Robertfors kommun), Intensitet: Mycket hårda vindbyar 18-24 m/s. Kommentar: Fram till sent i kväll regn som kan ge stora mängder. Källa: SMHI

2020-09-16 09:32:00 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från onsdag eftermiddag till torsdag morgon. Var: I nordöstra delen (sydöstra delen av Skellefteå kommun samt Robertfors kommun), Intensitet: Mycket hårda vindbyar 18-24 m/s. Kommentar: Fram till sent i kväll regn som kan ge stora mängder. Källa: SMHI

2020-08-27 10:37:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag till lördag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-15 03:38:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-22 16:22:59 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från i natt fram till natt mot fredag. Var: I hela området. Intensitet: Ihållande regn som lokalt kan vara kraftigt och ge mer än 35 mm regn på 12 timmar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-20 22:24:32 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag förmiddag Var: I hela området Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-21 09:24:58 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med fredag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för extrem stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-15 03:57:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tillsvidare Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-15 03:57:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Under söndag och måndag når temperaturen lokalt över 26 grader. Från tisdag så gäller det allmänt över hela området. Källa: SMHI

2020-06-13 16:16:01 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Vindelälven När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: En första kulm skedde under andra halvan av vecka 24 men flödena kan komma att stiga igen under vecka 25. Källa: SMHI

2020-06-10 10:52:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Vindelälven När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: En första kulm väntas i mitten av veckan 24 men flödena kan sedan komma att stiga igen i början av vecka 25. Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-24 16:14:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-19 15:24:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-11 03:38:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI