Vädervarningar Västerbottens län kustland

2018-07-11 13:06:26 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor, eller i södra delen mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i södra delen extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Dagstemperaturen väntas de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med torsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Vid kusten lägre. Källa: SMHI

2018-07-02 05:26:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är i södra delen stor i öppen, gles vegetation. Källa: SMHI

2018-06-27 09:30:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är i södra delen stor. Källa: SMHI

2018-06-20 05:10:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor i sydöstra Västerbotten. Källa: SMHI

2018-06-14 05:03:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-13 10:34:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-11 10:46:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-07 16:16:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-30 16:28:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-28 14:45:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen. Även om det inte är extremt torrt kan det utvecklas bränder med snabb brandspridning. Källa: SMHI

2018-05-23 10:52:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Vindelälven avtar men är fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-22 11:12:40 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedersta delen av Vindelälven är fortsatt över klass 2-nivå men minskar betydligt nu. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven och ned till havet avtar nu men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i mellersta delen av Vindelälven avtar stadigt men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-21 11:39:49 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedersta delen av Vindelälven är fortsatt över klass 2-nivå men är i minskande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i övre Vindelälven minskar men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven och ned till havet är fortsatt stadigt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-20 11:07:58 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre delen av Vindelälven är fortsatt över klass 2-nivå. Kulmen har nåtts i den övre delen av varningsstäckan och väntas nås under söndagsdygnet i den nedersta delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet kulminerar över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-19 12:27:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Byskeälven är sjunkande men fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet ligger på klass 1-nivå och stiger långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Vindelälven är över klass 2-nivå. I den övre delen av varningssträckan har flödet kulminerat medan den fortfarande stiger i den nedre delen. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre Byskeälven har kulminerat men är på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöde från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet är stigande och väntas komma upp i klass 2 inom de närmsta dagarna. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Vindelälven är över klass 2-nivå. I den övre delen av varningssträckan har flödet kulminerat medan den fortfarande stiger i den nedre delen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i nedre Byskeälven är sjunkande men fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet ligger på klass 1-nivå och stiger långsamt. Källa: SMHI