Vädervarningar Västerbottens län kustland

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-21 09:24:58 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med fredag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för extrem stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-15 03:57:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tillsvidare Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-15 03:57:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Under söndag och måndag når temperaturen lokalt över 26 grader. Från tisdag så gäller det allmänt över hela området. Källa: SMHI

2020-06-13 16:16:01 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Vindelälven När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: En första kulm skedde under andra halvan av vecka 24 men flödena kan komma att stiga igen under vecka 25. Källa: SMHI

2020-06-10 10:52:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Vindelälven När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: En första kulm väntas i mitten av veckan 24 men flödena kan sedan komma att stiga igen i början av vecka 25. Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-24 16:14:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-19 15:24:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-11 03:38:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-09 10:27:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt till söndag och söndag förmiddag Var: Främst östra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-08 14:44:27 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt till söndag och söndag förmiddag Var: Främst östra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-08 14:44:27 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-03 03:54:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-28 04:40:32 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området i snöfria delar Intensitet: Gräsbrandrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-25 03:52:09 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-21 04:06:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Längs kusten Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria områden Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-20 04:55:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Vid kusten Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria områden. Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-13 13:49:58 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till måndag kväll Var: Vid Skelleftebukten Intensitet: Snöfall som fram till i kväll kan ge ytterligare 5-10 cm. Kommentar: Källa: SMHI

2020-03-03 20:03:27 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag eftermiddag till natt mot torsdag Var: Närmast kusten Intensitet: 10-20 cm Kommentar: - Källa: SMHI