Vädervarningar Västerbottens län kustland

2019-11-18 10:06:09 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2019-11-13 11:29:34 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till torsdag morgon Var: Hela området Intensitet: Fram till natt mot torsdag, tidvis regn eller underkylt regn på kalla vägytor med risk för plötslig ishalka. Torsdag morgon påfrysning Kommentar: Källa: SMHI

2019-11-11 14:32:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från sent tisdag eftermiddag eller tisdag kväll till natt mot onsdag Var: Främst i östra delen Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägytor kan ge upphov till plötslig ishalka Källa: SMHI

2019-11-01 10:12:31 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fredag kväll och natt mot lördag. Var: Hela området. Intensitet: - Kommentar: Risk för regn på kalla vägar. Källa: SMHI

2019-10-19 11:19:46 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag kväll och natt mot söndag Var: I den östra delen Intensitet: - Kommentar: Blötsnö följs under kvällen av fallande temperatur och det är risk att våta vägbanor fryser till. Källa: SMHI

2019-08-16 03:33:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-16 03:33:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 05:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-24 21:46:54 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med söndag Var: Stora delar av området Intensitet: Temperaturen kommer dagtid att överstiga 30 grader under perioden Kommentar: Från måndag väntas betydligt lägre temperaturer Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-24 05:38:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: På torsdag ökar risken till lokalt extremt stor Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med söndag Var: Stora delar av området Intensitet: Temperaturen kommer dagtid överstiga 30 grader under perioden Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-18 13:27:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Främst längs kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-18 13:27:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-14 04:58:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Sydöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-12 14:35:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Sydöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-07 09:17:54 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Närmast kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-04 03:09:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Vid kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 00:22:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-21 13:05:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från natt till lördag till och med lördag förmiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på tre timmar. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-15 03:06:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I den norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI