Vädervarningar Västerbottens län kustland

2018-04-29 08:58:21 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Från natt mot söndag fram till söndag kväll snöfall som kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2018-02-12 15:12:39 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under tisdagen snöfall som kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-01-23 10:47:31 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sent tisdag kväll och under onsdagen snöfall som kan ge 10-15 cm. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök och drivbildning. Källa: SMHI

2017-04-29 08:58:21 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Från natt mot söndag fram till söndag kväll snöfall som kan ge ca 5 cm snöfall. Källa: SMHI

2017-04-26 03:17:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder är i eftermiddag, i snöfria områden, lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-10 04:55:07 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall eller blötsnö som under eftermiddagen väntas ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2017-03-25 15:55:48 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Söndag eftermiddag nordvästlig vind med hårda eller tillfälligt mycket hårda vindbyar, omkring 21 m/s. Vinden avtar under söndag kväll. Källa: SMHI

2017-03-20 10:21:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag eftermiddag, med början i söder, kan det främst vid kusten komma 5-10 cm snö och här en tidvis frisk sydostlig vind. Källa: SMHI

2017-02-27 16:27:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Främst vid södra Västerbottenskusten kan det från tisdag morgon till sent tisdag kväll komma ca 15 cm snö. Troligen blir det kraftigaste snöfallet under kvällen. Källa: SMHI

2017-02-21 10:27:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I södra delen, upp till Bureå, onsdag eftermiddag och kväll snöfall som kan ge 5-15 cm. Samtidigt blåsigt med frisk sydostlig vind längs kusten. Källa: SMHI

2017-01-24 10:23:23 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag förmiddag risk för underkylt regn. Källa: SMHI

2017-01-18 21:17:03 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från torsdag eftermiddag mycket hårda västliga vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2017-01-12 20:08:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall, som fram till i natt kan ge ytterligare ca 5 cm nysnö. Samtidigt blåsigt med tidvis frisk sydostlig vind, men vinden under natten. Källa: SMHI

2017-01-11 10:21:49 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Från onsdag kväll fram till torsdag kväll snöfall som i den södra delen kan ge 15-30 cm. Detta i kombination med tidvis frisk sydostlig vind. Källa: SMHI

2017-01-11 03:35:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Onsdag kväll och natt mot torsdag snöfall som i den södra delen kan ge mellan 10 och lokalt upp mot 20 cm, detta i kombination med en tidvis frisk sydostlig vind. Källa: SMHI

2016-12-31 08:34:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fram på dagen idag risk för mycket hårda vindbyar 21 m/s,under sen eftermiddagen avtagande vind. Källa: SMHI

2016-12-29 10:10:03 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under natt mot fredag regn på kalla vägbanor med risk för ishalka. Källa: SMHI

2016-12-23 15:48:44 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Lördag middag och eftermiddag 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2016-12-19 10:13:37 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från ikväll regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Tisdag morgon snabb uppklarning som gör att våta vägbanor kan frysa på. Källa: SMHI

2016-12-17 15:52:01 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent söndag eftermiddag eller söndag kväll lokalt underkylt regn Källa: SMHI