Vädervarningar Västerbottens län kustland

2019-05-22 03:25:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-14 03:40:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-11 03:08:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I västra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-08 16:15:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor i snöfria områden Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-04 05:01:31 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-02 02:50:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-28 10:05:01 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena är nu nära kulmen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-25 10:27:54 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena når varningsnivåer under torsdagen. Kulmen väntas på de flesta håll under fredagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-24 15:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena når varningsnivåer under torsdagen. Kulmen väntas på de flesta håll under fredagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-23 14:33:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-23 14:33:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-23 14:33:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-03-22 10:12:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När:Under natten Var: Intensitet:- Kommentar:Under natten drar regn eller snöblandat regn in. I samband med det vägytor på minussidan som då medför tillfrysning. Källa: SMHI

2019-03-20 21:35:04 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När:Torsdag eftermiddag och kväll. Var:I norra delen. Intensitet:Nordväst 21-23 m/s. Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-16 22:47:15 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Söndag kväll till måndag morgon Var:Hela området, störst mängder nära kusten Intensitet:5-15 cm snö Kommentar:Störst mängder nära kusten Källa: SMHI

2019-03-13 10:10:25 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från onsdag kväll till torsdag morgon. Var:I den södra delen Intensitet:10-15 cm Kommentar:I kombination med snöfallet blåsigt med en sydostlig vind. Snöfallet fortsätter även under torsdagen med tilltagande intensitet under torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2019-03-07 10:25:01 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen tilltagande snöfall som kan ge 15-25 cm. Källa: SMHI

2019-02-24 04:59:06 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från söndag kväll väst- eller nordvästliga mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Vinden avtar tidigt under måndagen. Källa: SMHI

2019-02-23 12:28:49 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Från söndag kväll, västliga stormbyar, upp till 25 m/s. Det är dock osäkert och den kraftiga byvinden når ända ut till kusten. Vinden avtar tidigt på måndagen. Källa: SMHI

2019-02-21 10:25:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent fredag eftermiddag risk för ishalka i samband med underkylt regn på kallt underlag. Källa: SMHI