Vädervarningar Västerbottens län kustland

2018-05-21 11:39:49 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedersta delen av Vindelälven är fortsatt över klass 2-nivå men är i minskande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i övre Vindelälven minskar men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven och ned till havet är fortsatt stadigt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-20 11:07:58 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre delen av Vindelälven är fortsatt över klass 2-nivå. Kulmen har nåtts i den övre delen av varningsstäckan och väntas nås under söndagsdygnet i den nedersta delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet kulminerar över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-19 12:27:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Byskeälven är sjunkande men fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet ligger på klass 1-nivå och stiger långsamt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Vindelälven är över klass 2-nivå. I den övre delen av varningssträckan har flödet kulminerat medan den fortfarande stiger i den nedre delen. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre Byskeälven har kulminerat men är på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöde från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet är stigande och väntas komma upp i klass 2 inom de närmsta dagarna. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Vindelälven är över klass 2-nivå. I den övre delen av varningssträckan har flödet kulminerat medan den fortfarande stiger i den nedre delen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i nedre Byskeälven är sjunkande men fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet ligger på klass 1-nivå och stiger långsamt. Källa: SMHI

2018-05-15 10:50:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre Byskeälven har kulminerat men är på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet är stigande och väntas komma upp i klass 2 inom de närmsta dagarna. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet nedströms sammanflödet med Malån ökar långsamt och ser ut att kulminera på klass 1-nivå inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre Byskeälven ligger på klass 2-nivå och ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat men förväntas ligga kvar på klass 1-nivå ytterligare ett antal dygn. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet nedströms sammanflödet med Malån ökar långsamt och ser ut att kulminera på klass 1-nivå inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre Byskeälven ligger på klass 2-nivå och ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat men förväntas ligga kvar på klass 1-nivå ytterligare ett antal dygn. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå under helgen. Lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet under helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet förväntas ligga kvar på klass 1-nivå ett tag framöver. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena förväntas därefter fortsätta stiga. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Vattenflödet ökar långsamt och är på klass 1-nivå nedströms sammanflödet med Malån. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre Byskeälven ligger på klass 2-nivå och förväntas öka ytterligare. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre Byskeälven har kulminerat men ligger kvar på klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagarna är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet nedströms sammanflödet med Malån ligger på klass 1-nivå och är nu nära kulmen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat men förväntas ligga kvar på klass 1-nivå ytterligare ett antal dygn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är stigande och i de övre delarna av vattendraget är flödet uppe i klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-09 12:19:26 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet nedströms sammanflödet med Malån ligger på klass 1-nivå och är nu nära kulmen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat men förväntas ligga kvar på klass 1-nivå ytterligare ett antal dygn. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre Byskeälven har kulminerat, men ligger kvar på klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-09 12:06:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet är uppe i eller kommer nå upp i klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena väntas fortsätta stiga under resten av veckan och kulminera under helgen eller början av vecka 20. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I Skellefteälven nedströms sammanflödet med Malån är det normala vårflöden. Vattenflödet ökar och är på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-09 10:17:48 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet är uppe i eller kommer nå upp i klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet är stigande och är uppe i eller kommer nå upp i klass 2-nivå. Flödet väntas stiga fram till slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

2018-05-08 12:05:37 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Öreälven är stigande och är nära eller över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under tisdag och onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

2018-05-07 14:45:23 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under eftermiddagen lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedströmsdelen av Öreälven är uppe i klass 1-nivå. Flödet ökar i varningsområdet och även längre uppströms. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i kustnära områden i norra och mellersta Norrland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i områden där det fortfarande ligger snö. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-07 14:45:23 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under söndag och måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet nedströms sammanflödet med Malån ökar långsamt och ser ut att kulminera på klass 1-nivå inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre Byskeälven ligger på klass 2-nivå och ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat men förväntas ligga kvar på klass 1-nivå ytterligare ett antal dygn. Källa: SMHI

2018-05-07 14:45:23 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i största delen av varningsområdet men ökande i nordvästra delen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Vindelälven stiger och i den övre delen av varningssträckan är flödet på klass 2-nivå. Flödet i den nedre delen väntas nå klass 2-nivå under dagen eller under fredagen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i nedre Byskeälven är sjunkande men fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet ligger på klass 1-nivå och stiger långsamt. Källa: SMHI

2018-05-07 13:28:12 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedströmsdelen av Öreälven är uppe i klass 1-nivå. Flödet ökar i varningsområdet och även längre uppströms. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i kustnära områden i norra och mellersta Norrland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i områden där det fortfarande ligger snö. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-07 05:53:19 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i kustnära områden i norra och mellersta Norrland ökar nu i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i områden där det fortfarande ligger snö. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI