Vädervarningar Västerbottens län kustland

2019-07-14 04:58:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Sydöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-12 14:35:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Sydöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-07 09:17:54 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Närmast kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-04 03:09:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Vid kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 00:22:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-21 13:05:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från natt till lördag till och med lördag förmiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på tre timmar. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-15 03:06:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I den norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 03:25:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-14 03:40:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-11 03:08:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I västra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-08 16:15:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor i snöfria områden Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-04 05:01:31 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-02 02:50:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-28 10:05:01 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena är nu nära kulmen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-25 10:27:54 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena når varningsnivåer under torsdagen. Kulmen väntas på de flesta håll under fredagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-24 15:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena når varningsnivåer under torsdagen. Kulmen väntas på de flesta håll under fredagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-23 14:33:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-23 14:33:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI