Vädervarningar Västerbottens län kustland

2021-10-21 15:54:42 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt till fredag till fredag förmiddag Var: Hela området utom längst i norr Intensitet: 10-15 cm snö, närmast kusten faller det helt eller delvis som regn. Kommentar: Källa: SMHI

2021-10-18 11:05:33 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från sent tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som ger ca 10 cm Kommentar: Från natt mot onsdag övergående i regn söderifrån Källa: SMHI

2021-10-18 11:05:33 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från sent tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag. Var: Hela området utom områdets södra kust-sträcka. Intensitet: 5-10 cm snöfall, mest i de inre delarna där det lokalt kan komma 15 cm. Kommentar: Från natt mot onsdag övergående i regn söderifrån Källa: SMHI

2021-10-18 11:05:33 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från sent tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag. Var: Hela området utom områdets södra kust-sträcka. Intensitet: 5-15 cm snöfall, mest i inre och norra delen där det lokalt kan komma 25 cm. Utmed kusten helt eller delvis regn. Kommentar: Från natt mot onsdag övergående i regn söderifrån Källa: SMHI

2021-10-18 11:05:33 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från sent tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag. Var: Hela området utom områdets södra kust-sträcka. Intensitet: 5-15 cm snöfall, mest i inre och norra delen där det lokalt kan komma 25 cm. Utmed kusten helt eller delvis regn. Kommentar: Från natt mot onsdag övergående i regn söderifrån Källa: SMHI

2021-10-15 03:53:19 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag eftermiddag till lördag förmiddag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snöfall. Vid kustbandet 0-5 cm. I kombination med snöfallet tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Kommentar: Nederbörden börjar som regn men övergår under fredag eftermiddag till blöt snö. Det är osäkert hur mycket snö som lägger sig på backen. Källa: SMHI

2021-10-15 03:53:19 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till lördag morgon Var: Först i hela området, från natt till lördag i norra delen. Intensitet: 5-10 cm snö. Kommentar: I kombination med snöfallet tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-10-15 03:53:19 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till lördag morgon Var: Först i hela området, från natt till lördag i norra delen. Intensitet: 5-10 cm snö. Kommentar: I kombination med snöfallet tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-09-22 11:16:34 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag morgon till torsdag kväll Var: I den sydöstra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan generera 35-45 mm Kommentar: Störst mängder väntas vid kusten i samband med pålandsvind Källa: SMHI

2021-09-22 11:16:34 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag morgon till torsdag kväll Var: I den södra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan generera 35-45 mm Kommentar: Störst mängder väntas vid kusten i samband med pålandsvind Källa: SMHI

2021-09-22 11:16:34 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag morgon till torsdag kväll Var: I den södra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan generera 35-45 mm Kommentar: Störst mängder väntas vid kusten i samband med pålandsvind Källa: SMHI

2021-09-22 11:16:34 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag morgon till torsdag kväll Var: I den södra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan generera 35-45 mm Kommentar: Störst mängder väntas vid kusten i samband med pålandsvind Källa: SMHI

2021-08-17 12:19:04 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag kväll till onsdag dag Var: Hela området Intensitet: Tidvis kraftigt regn och med regnmängder upp till mellan 35 och 40 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 12:19:04 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag kväll till onsdag dag Var: Hela området Intensitet: Tidvis kraftigt regn och med regnmängder upp till mellan 35 och 40 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 12:19:04 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag kväll till onsdag dag Var: Hela området Intensitet: Tidvis kraftigt regn och med regnmängder upp till mellan 35 och 40 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Under söndagen minskar brandrisken då regn rör sig in söderifrån Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Under söndagen minskar brandrisken då regn rör sig in söderifrån Källa: SMHI

2021-08-01 16:35:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-01 16:35:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI