Vädervarningar Västerbottens län inland

2019-07-19 15:45:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-27 10:39:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor, i gles eller öppen terräng mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-21 13:05:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från fredag kväll till och med lördag förmiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på tre timmar. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-16 03:43:11 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Lokalt i den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 11:10:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Laisälven. När: Kulminerar under tisdagen och onsdagen. Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-06 04:48:00 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Västra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-04 14:00:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Inre och västra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-01 04:41:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-30 05:06:32 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 03:25:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-14 03:40:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-12 10:10:58 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Till och med natt till måndag Var: I norra delen Intensitet: Regn, lokalt kraftigt, övergår i snö och kan till måndag morgon ge 5-15 cm snö eller blötsnö. Kommentar: Osäkra snömängder på grund av varma ytor och osäkerheter kring hur snabbt regnet övergår i snö. Källa: SMHI

2019-05-11 03:08:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-08 16:15:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor i snöfria områden Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-07 10:10:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot onsdag och onsdag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm nysnö. Kommentar: Osäkert hur mycket som smälter på vägarna. Källa: SMHI

2019-05-04 05:01:31 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-28 10:05:01 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena är nu nära kulmen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-27 20:37:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-25 10:27:54 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena når varningsnivåer under torsdagen. Kulmen väntas på de flesta håll under fredagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI