Vädervarningar Västerbottens län inland

2021-02-28 10:18:09 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot måndag och måndag morgon Var: Hela området Intensitet: Regn som faller på kalla vägytor med haka som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-28 10:18:09 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot måndag och måndag morgon Var: Hela området Intensitet: Regn som faller på kalla vägytor med halka som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-23 15:55:17 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn orsakar ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-23 15:55:17 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn orsakar ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-23 15:55:17 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn orsakar ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-23 15:55:17 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn orsakar ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-22 20:48:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot tisdag till tisdag förmiddag Var: Norra delen Intensitet: Snöfall som ger 15-20 cm Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-22 04:57:07 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Hela området Intensitet: 20-30 cm, lokalt 40 cm Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men avtar tillfälligt i intensitet. Från kvällen åter kraftigt och lokalt även frisk nordostlig vind som kan orsaka snödrev och svåra siktförhållanden. Källa: SMHI

2021-01-22 04:57:07 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Hela området Intensitet: 20-30 cm, lokalt 40 cm Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men avtar tillfälligt i intensitet. Från kvällen åter kraftigt och lokalt även frisk nordostlig vind som kan orsaka snödrev och svåra siktförhållanden. Källa: SMHI

2021-01-20 11:40:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från torsdag förmiddag till fredag morgon Var: Hela området Intensitet: 25 till 35 cm, lokalt 40 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-11 07:55:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Tisdag morgon till tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: 10-25 cm Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-24 16:24:30 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn som faller på kalla vägar och kan ge ishalka. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-18 11:19:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i natt till torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-20 cm snö,mest i östra delen. Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-17 12:08:30 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Sent på onsdag och under torsdagsdygnet Var: I östra delen Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 2 dm, lokalt 3 dm Kommentar: Både snömängder och placering är osäkra Källa: SMHI

2020-11-09 10:12:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-04 10:43:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Näsån (Rörströmsälven) När: Flödena väntas var vid varningsnivå till slutet av veckan Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Varningen gäller från Ormsjön ner till sammanflödet med Fjällsjöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Vojmån nedströms Vojmsjön När: Flödena väntas vara vid klass 1-nivå in i vecka 46 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Flödena väntas stanna över klass 1-nivå in i vecka 46 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ångermanälven nedströms Malgomaj När: Flödena är över klass 1-nivå och väntas ligga kvar in i vecka 46. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-04 10:43:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Vojmån nedströms Vojmsjön När: Flödena väntas vara vid klass 1-nivå in i vecka 46 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Flödena väntas stanna över klass 1-nivå in i vecka 46 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Kulmen är nådd och flödena är nu sjunkande Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ångermanälven nedströms Malgomaj När: Flödena är över klass 1-nivå och varningen väntas ligga kvar in i vecka 46. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-04 10:43:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Vojmån nedströms Vojmsjön När: Flödena väntas vara vid klass 1-nivå in i vecka 46 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Flödena väntas stanna över klass 1-nivå in i vecka 46 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Kulmen är nådd och flödena är nu sjunkande Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ångermanälven nedströms Malgomaj När: Flödena är över klass 1-nivå och varningen väntas ligga kvar in i vecka 46. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Kulmen väntas under tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark efter snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Västerbottens län samt i norra delen av Västernorrland län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark efter snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gideälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Näsås När: På varningsnivå till slutet av veckan början på nästa vecka Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Varningen gäller rrån Ormsjön ner till sammanflödet med Fjällsjöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Vojmån När: Från imorgon torsdag Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Varningen gäller från Vojmsjön ner till sammanflödet med Ångermanälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI