Vädervarningar Västerbottens län inland

2019-11-19 04:54:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2019-11-13 11:29:34 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till torsdag morgon Var: I den ostligaste delen Intensitet: Fram till natt mot torsdag, tidvis regn eller underkylt regn på kalla vägytor med risk för plötslig ishalka. Torsdag morgon påfrysning Kommentar: Källa: SMHI

2019-11-10 20:03:48 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot måndag till måndag middag Var: I hela området Intensitet: Snöfall som ger ca 10 cm nysnö Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-21 11:03:47 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Tisdag kväll Var: I västligaste delen Intensitet: Mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor, i norra delen lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 10:18:13 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med lördag Var: Stora delar av området Intensitet: Under perioden kommer temperaturen dagtid att överstiga 30 grader Kommentar: Från måndag väntas betydligt lägre temperaturer. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor, i norra delen lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 05:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med lördag Var: Stora delar av området Intensitet: Under perioden kommer temperaturen dagtid att överstiga 30 grader Kommentar: Från måndag väntas betydligt lägre temperaturer. Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-19 15:45:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-19 15:45:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-06-27 10:39:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor, i gles eller öppen terräng mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-21 13:05:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från fredag kväll till och med lördag förmiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på tre timmar. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-16 03:43:11 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Lokalt i den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 11:10:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Laisälven. När: Kulminerar under tisdagen och onsdagen. Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-06 04:48:00 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Västra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-04 14:00:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Inre och västra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-01 04:41:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-30 05:06:32 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 03:25:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI