Vädervarningar Västerbottens län inland

2018-11-02 06:47:58 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under morgonen regn som kan falla på kalla vägbanor och medföra halt väglag. Källa: SMHI

2018-10-30 23:29:00 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Snöfallet övergår allt mer i regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag mitt på dagen snöfall som väntas ge 15-25 cm, lokalt upp till 30 cm. Natt mot onsdag får snöfallet alltmer regninslag med början i de södra delarna. Källa: SMHI

2018-10-02 09:22:23 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från natt mot onsdag till onsdag förmiddag snö eller blötsnö som kan ge 2-5 cm nysnö. Källa: SMHI

2018-09-25 19:21:35 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I södra delen onsdag eftermiddag och kväll sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor, i morgon fredag ökar risken till stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-19 20:18:30 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-19 20:18:30 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-19 20:18:30 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-19 20:18:30 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll passerar kraftiga regn- och åskskurar österut, i samband med åskskurar kan det komma större regnmängder och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-19 20:18:30 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-02 16:09:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är i södra delen stor. Källa: SMHI

2018-06-14 05:03:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-13 10:34:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-11 10:46:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor, främst i öppen och gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-07 16:16:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder är stor i öppen och gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-01 04:14:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen. Även om det inte är extremt torrt kan det utvecklas bränder med snabb brandspridning. Källa: SMHI

2018-05-23 10:52:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Vindelälven avtar men är fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag och torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI