Vädervarningar Västerbottens län inland

2017-11-16 10:15:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Östra delen under fredagen snöfall som kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2017-11-08 22:26:08 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag förmiddag risk för regn på fruset underlag eller underkylt regn. Källa: SMHI

2017-11-08 04:42:05 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll är det risk för regn på kalla vägytor med ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-11-04 10:25:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag eftermiddag till måndag morgon snöfall som kan ge snömängd på dryga 5 cm. I östra delen regn och under söndag eftermiddag kan regn eller underkylt regn till en början falla på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2017-11-01 10:16:29 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från natt mot torsdag regn som kan frysa på kalla vägbanor och ge ishalka. Dessutom torsdag förmiddag kan ytterligare tillfrysning ske i samband med hastig uppklarning och sjunkande yttemperaturer. Källa: SMHI

2017-10-24 12:34:45 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Från natten snöfall och det kan under onsdagen ge ca 5 cm snö. Källa: SMHI

2017-10-15 08:58:10 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Måndag morgon till måndag kväll, risk för mycket hårda västliga vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2017-10-10 06:10:13 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 I västra delen från sent tisdag eftermiddag snöfall som fram till onsdag morgon kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2017-06-20 04:53:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2017-06-19 15:01:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-19 09:27:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-16 05:15:54 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt är risken för skogsbrand stor. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lokalt är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2017-06-15 09:12:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor, främst i östra delen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor i västra delen. Källa: SMHI

2017-06-15 04:10:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-14 05:36:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2017-06-13 06:12:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2017-06-12 14:25:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-06-10 05:22:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbrand stor på flera håll. Källa: SMHI

2017-06-09 16:23:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-08 05:31:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI