Vädervarningar Västerbottens län inland

2018-01-23 10:47:31 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sent tisdag kväll och under onsdagen snöfall som kan ge 10-15 cm, lokalt 20 cm. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök. Källa: SMHI

2018-01-07 15:28:19 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I södra Västerbotten, under kvällen, nordvästlig frisk vind med mycket hårda vindbyar 22 m/s. Vinden avtar sent ikväll. Källa: SMHI

2017-12-28 16:56:31 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från torsdag kväll, tidvis intensivt snöfall, som under det kommande dygnet väntas ge 20-30 cm. Källa: SMHI

2017-12-26 11:11:25 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tisdag kväll drar snöfall in från sydväst. Fram till onsdag eftermiddag kan det komma 10-20 cm snö, störst mängd i södra delen, därefter avtagande intensitet. Källa: SMHI

2017-12-22 10:10:22 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under lördagen mycket hårda västliga eller nordvästliga vindbyar, 21-24 m/s. Högst vind i södra delen. Källa: SMHI

2017-12-19 19:35:06 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag morgon till onsdag eftermiddag regn på kalla vägytor med plötslig ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-12-18 15:20:02 +0100

Varning klass 2 plötslig ishalka Klass: 2 Tisdag eftermiddag risk för underkylt regn med plötslig ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-12-18 09:39:30 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag eftermiddag risk för underkylt regn med plötslig ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-12-06 11:03:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under torsdagen snöfall som under dagens lopp kan ge 10-20 cm snö. Detta i kombination med friska sydostliga vindbyar. Källa: SMHI

2017-12-02 10:14:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Lördag eftermiddag, främst i östra delen, risk för underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2017-11-22 08:49:51 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under torsdagen snöfall som väntas ge 20-30 cm snö med sydostlig vind som kan vara frisk på en del ställen. Källa: SMHI

2017-11-16 10:15:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Östra delen under fredagen snöfall som kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2017-11-08 22:26:08 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag förmiddag risk för regn på fruset underlag eller underkylt regn. Källa: SMHI

2017-11-08 04:42:05 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll är det risk för regn på kalla vägytor med ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-11-04 10:25:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag eftermiddag till måndag morgon snöfall som kan ge snömängd på dryga 5 cm. I östra delen regn och under söndag eftermiddag kan regn eller underkylt regn till en början falla på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2017-11-01 10:16:29 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från natt mot torsdag regn som kan frysa på kalla vägbanor och ge ishalka. Dessutom torsdag förmiddag kan ytterligare tillfrysning ske i samband med hastig uppklarning och sjunkande yttemperaturer. Källa: SMHI

2017-10-24 12:34:45 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Från natten snöfall och det kan under onsdagen ge ca 5 cm snö. Källa: SMHI

2017-10-15 08:58:10 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Måndag morgon till måndag kväll, risk för mycket hårda västliga vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2017-10-10 06:10:13 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 I västra delen från sent tisdag eftermiddag snöfall som fram till onsdag morgon kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2017-06-20 04:53:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI