Vädervarningar Uppsala län utom Upplandskusten

2020-02-24 12:23:41 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-22 09:33:27 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen Var: Hela området Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-01 12:04:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag morgon Var: Främst norra delen Intensitet: Kommentar: Risk för ishalka i samband med regn följt av uppklarning och fallande temperatur. Källa: SMHI

2020-01-09 19:34:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag och fredag morgon. Var: Södra delen. Intensitet: Risk för plötslig ishalka i samband med underkylt regn på kalla vägytor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-30 12:14:21 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Fyrisån När: Flödet har kulminerat, men ligger fortfarande över klass 1 nivån. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-29 10:12:51 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Fyrisån När: Flödet har kulminerat, men ligger fortfarande över klass 1 nivån. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-27 10:25:11 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Fyrisån När: Flödet har kulminerat, men ligger fortfarande över klass 1 nivån. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-26 10:56:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Fyrisån När: Flödet kulminerar, men ligger fortfarande över klass 1 nivån. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Fyrisån. När: Flödet börjar kulminera. Klass 1-varningen består under nästa vecka (51). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarigt regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Fyrisån När: Flödet ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: Osäker nederbördsprognos vilket kan påverka flödet. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån över julhelgen. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Fyrisån När: Flödet ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: Osäker nederbördsprognos vilket kan påverka flödet. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå under torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån till julhelgen. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn och blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Fyrisån När: Flödet ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Fyrisån När: Flödet ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Torsdag kväll Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor som kan ge ishalka Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Fyrisån När: Flödet ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-13 18:00:43 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Fyrisån. När: Klass 1-nivå består under nästa vecka. Kulmen väntas under första halvan av veckan. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarigt regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-09 03:55:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-07 04:53:50 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snabb tillfrysning av blöta vägbanor i samband med uppklarning som kan ge upphov till ishalka Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-28 10:34:38 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i natt till fredag förmiddag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm, lokalt något mer. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-08 10:07:02 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området men med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid. Det kan komma upp till 35-50 mm regn Kommentar: I samband med kraftiga skurar finns risk för mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI