Vädervarningar Uppsala län utom Upplandskusten

2019-02-02 03:28:49 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från natt mot söndag till söndag morgon snöfall som väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2019-01-15 16:23:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll snöfall som främst i norra delen kan ge 5-10 cm. Sen kväll övergår snöfallet i regn. Källa: SMHI

2019-01-07 09:12:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag morgon snöfall som kan ge 5-15 cm nysnö, tisdag eftermiddag i samband med frisk nordvind. Källa: SMHI

2019-01-03 06:26:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från tidigt fredag morgon risk för regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2019-01-02 06:29:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Mycket hårda nordliga vindbyar 21-24 m/s. I eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2019-01-01 16:14:48 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Från natt till onsdag till onsdag förmiddag mycket hårda nordliga vindbyar 21-24 m/. Under natten i området öster om E4:an tillfälligt stormbyar 25 m/s. Under inledningen av natten även snöbyar. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt till onsdag mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Onsdag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt till onsdag mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Onsdag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-11-29 05:41:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under kvällen och natten övergår snöfall i regn som faller på kalla vägytor vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent fredag kväll, i samband med frontpassage, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Under lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag kväll, i samband med regnskurar, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-08-25 04:14:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-05 10:29:22 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under tidig söndag eftermiddag passerar kraftiga åskskurar österut. Lokalt risk för skyfallsliknande regn och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-30 10:45:54 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Under måndagen risk för kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder och skyfallsliknande regn. I samband med skurarna tillfälligt blåsigt med hårda vindbyar. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor även om del regnskurar tillfälligt minskar risken. Källa: SMHI

2018-07-30 10:45:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor även om del regnskurar tillfälligt minskar risken. Källa: SMHI

2018-07-29 15:03:33 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Ett kraftigt åskväder rör sig upp över östra Svealand med kraftiga vindbyar och lokalt skyfall. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2018-07-27 19:31:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under lördagen väntas maxtemperaturen stiga upp till 26-29 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-15 12:50:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 Till åtminstone onsdag väntas den maximala dagstemperaturen på många håll bli 30 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-15 12:50:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2018-07-15 12:50:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI