Vädervarningar Uppsala län, Upplandskusten

2021-02-26 04:17:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-26 04:17:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-26 04:17:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-26 04:17:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-26 04:17:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-26 04:17:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-26 04:17:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: Hela området i snöfria områden Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-18 10:32:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent natt mot fredag till fredag förmiddag. Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn som faller på kalla vägbanor. Kommentar: Lokalt kan regnet vara underkylt. Källa: SMHI

2021-02-18 10:32:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent natt mot fredag till fredag förmiddag. Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn Kommentar: Nederbördsområdets utbredning är osäkert. Källa: SMHI

2021-02-03 10:55:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt till torsdag till torsdag mitt på dagen. Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga snöbyar som väntas ge 5-10 cm, lokalt 15 cm. Kommentar: Även under onsdagen snöbyar med generellt lägre intensitet. Närmast kusten upp till frisk vind från nord eller nordost. Källa: SMHI

2021-01-24 10:47:41 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under måndagen Var: I hela området Intensitet: 5-15 cm snö Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-24 10:47:41 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under måndagen Var: I hela området Intensitet: 5-15 cm snö Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-22 10:11:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fredag kväll Var: Hela området Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-21 11:05:55 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Torsdag kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning med snabbt fallande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö Kommentar: Under måndagskvällen övergår snöfallet delvis i regn Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag till natt till tisdag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö Kommentar: Måndag kväll kan snöfallet delvis övergå i regn Källa: SMHI

2020-12-24 10:42:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under fredagsdygnet Var: Hela området Intensitet: Snöbyar som kan ge 5-10 cm nysnö Kommentar: Osäkert var de största mängderna hamnar. I samband med snöbyarna även blåsigt. Källa: SMHI

2020-12-24 10:42:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under fredagsdygnet Var: Hela området Intensitet: Snöbyar som kan ge 5-10 cm nysnö Kommentar: Osäkert var de största mängderna hamnar. I samband med snöbyarna även blåsigt. Källa: SMHI

2020-11-21 10:51:41 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag kväll Var: Norra delen Intensitet: Snabb tillfrysning av våta vägytor Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-18 11:18:54 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag morgon Var: Lokalt Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI