Vädervarningar Sydvästra Östersjön

2018-12-07 20:21:16 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker under lördagen och når 60–70 cm under medelvattenstånd från sen eftermiddag lördag. Stigande under natten mot söndag. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt mot lördag väst tidvis ca 15 m/s. Lördag morgon sydväst. Källa: SMHI

2018-12-07 12:11:24 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt mot lördag väst tidvis ca 15 m/s. Lördag morgon sydväst. Källa: SMHI

2018-12-07 12:11:24 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från söndag kväll tidvis nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

2018-12-03 11:08:10 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag förmiddag, väst eller nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

2018-11-28 11:22:29 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet fortsätter sjunka och når torsdag kväll 70-80 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent onsdag eftermiddag syd eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

2018-11-28 11:22:29 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet fortsätter sjunka och når torsdag kväll 70-80 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Syd eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

2018-11-28 11:22:29 +0100

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet är lågt och når under natt mot fredag ca 95 cm under medelvattenstånd, åter stigande under efternatten. Källa: SMHI

2018-11-27 10:49:46 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent onsdag eftermiddag syd eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

2018-11-27 10:49:46 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent i eftermiddag syd eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet fortsätter sjunka och når torsdag kväll 70-80 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

2018-11-17 11:28:45 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från söndag kväll nordost tidvis 14 m/s. Källa: SMHI

2018-10-30 11:59:54 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Natt till onsdag sydväst 15-18 m/s, på eftermiddagen avtagande. Källa: SMHI

2018-10-28 02:17:47 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från söndag kväll ost eller nordost 15 m/s. Källa: SMHI

2018-10-28 02:17:47 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Ost eller nordost ca 15 m/s. Källa: SMHI

2018-10-26 03:31:14 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt mot lördag väst eller sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2018-10-24 03:41:10 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordväst ca 15 m/s. Onsdag morgon avtagande. Från natt mot torsdag nordväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2018-10-23 01:54:12 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Väst eller nordväst 14-18 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker och når tisdag tidig eftermiddag ca 60 cm under medelvattenstånd Källa: SMHI

2018-10-23 01:54:12 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Väst eller nordväst 14-18 m/s. Onsdag morgon avtagande. Källa: SMHI

2018-10-22 04:02:34 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt till tisdag omkring väst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2018-10-22 04:02:34 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt till tisdag omkring väst 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker och når tisdag tidig eftermiddag ca 60 cm under medelvattenstånd Källa: SMHI

2018-10-03 09:14:55 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordväst 15 m/s. Mitt på dagen avtagande. Källa: SMHI