Vädervarningar Sydvästra Östersjön

2019-07-03 08:55:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag middag väst tidvis ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-07-01 04:51:13 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till tisdag väst eller nordväst 14-16 m/s. Källa: SMHI

2019-05-15 03:53:29 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag morgon nordost 15 m/s. Källa: SMHI

2019-05-05 11:53:47 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Måndag eftermiddag väst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-05-01 02:29:33 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Onsdag eftermiddag, väst eller nordväst, 15 m/s. Källa: SMHI

2019-04-22 13:28:59 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag eftermiddag ost eller sydost 15 m/s. Källa: SMHI

2019-04-22 13:28:59 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag eftermiddag ost eller sydost 14 m/s. Källa: SMHI

2019-03-18 13:50:04 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar:Sydväst eller väst 14 m/s, måndag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2019-03-17 10:52:30 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar:Från sent söndag kväll sydväst 14-18 m/s. Måndag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2019-03-16 20:34:23 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar:Sent söndag kväll sydväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2019-03-14 10:16:30 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar:Fredag eftermiddag sydväst ca 15 m/s. Fredag kväll väst 15-20 m/s. Källa: SMHI

2019-03-12 16:37:16 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar:Från tisdag kväll syd tidvis 14 m/s. Avtagande natt till onsdag. Fram på onsdagen sydväst tidvis 14 m/s. Källa: SMHI

2019-03-11 13:58:45 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från tisdag kväll syd ca 15 m/s. Källa: SMHI

2019-03-10 04:13:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet är 50-60 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

2019-03-10 04:13:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande. Källa: SMHI

2019-03-09 01:21:18 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Lördag morgon sydväst 14-17 m/s, från eftermiddagen väst. Inatt tillfälligt kuling 18. Söndag morgon avtagande. Källa: SMHI

2019-03-09 01:21:18 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Väst 14-17 m/s. I eftermiddag tillfälligt avtagande. I natt 16-20 m/s. Söndag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet sjunker under dagen och kan ikväll nå ca 65 cm under medelvattenstånd. Källa: SMHI

2019-03-08 16:43:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Väst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag eller kväll avtagande. Från lördag morgon sydväst 14-17 m/s, till eftermiddagen väst. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 Fredag eftermiddag sjunker vattenståndet och kan under kvällen kortvarigt nå ca 60 cm under medelvattenstånd. Under sena kvällen åter stigande. Källa: SMHI

2019-03-08 16:43:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Lördag morgon sydväst 14-17 m/s, från eftermiddagen väst. Källa: SMHI

2019-03-07 11:12:48 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från torsdag eftermiddag sydväst tidvis 14-17 m/s. Fredag förmiddag tilltagande väst eller nordväst 15-19 m/s. Fredag eftermiddag eller kväll avtagande. Källa: SMHI