Vädervarningar Stockholms län utom Roslagskusten

2019-07-26 22:35:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Under måndagen ökar risken och blir lokalt extremt stor Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 22:35:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 22:35:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Hela området men med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge mer än 35 mm Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-26 22:35:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: På onsdag är risken för bränder stor eller lokalt extremt stor Källa: SMHI

2019-07-26 10:18:13 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med söndag Var: Stora delar av området Intensitet: Temperaturen kommer dagtid att överstiga 30 grader under perioden. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-24 16:18:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med söndag Var: Stora delar av området Intensitet: Temperaturen kommer dagtid att överstiga 30 grader under perioden. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-15 09:08:57 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid, minst 35 mm/3h. Kommentar: Osäker omfattning av åska. Det finns förutsättningar för frekvent åska. Källa: SMHI

2019-07-10 05:20:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-10 00:18:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-29 05:22:23 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, eller närmast kusten mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-26 22:23:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-26 20:29:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-23 09:58:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Skyfallsliknande regn, över 35 mm på tre timmar, i samband med kraftig åska och tillfälligt mycket hårda vindbyar. Kommentar: Risken kan komma att minska ifall prognosen ändras. Källa: SMHI

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-12 04:13:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI