Vädervarningar Stockholms län utom Roslagskusten

2020-02-26 15:53:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot torsdag till torsdag eftermiddag Var: Främst i den östra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 5 cm. Närmast kusten lokalt mer Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-24 12:23:41 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-22 09:33:27 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen Var: Hela området Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-09 11:17:53 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från söndag kväll till sen natt mot måndag Var: Främst söder om Mälaren Intensitet: Mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-09 19:34:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag och fredag morgon. Var: Norra delen. Intensitet: Risk för plötslig ishalka i samband med underkylt regn på kalla vägytor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 13:08:39 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 10:22:23 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Höga flöden i små vattendrag i södra delarna av Stockholms län. När: Flödena beräknas kulminera under onsdagen eller torsdagen. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Rikligt med nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I små vattendrag i norra delarna av Stockholms län. När: Kulmen beräknas ske under onsdagen eller torsdagen. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Rikligt med nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn eller blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 10:22:23 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Höga flöden i små vattendrag i södra delarna av Stockholms län. När: Flödena beräknas kulminera under onsdagen eller torsdagen. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Rikligt med nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I små vattendrag i norra delarna av Stockholms län. När: Kulmen beräknas ske under onsdagen eller torsdagen. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Rikligt med nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 12:13:17 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån över julhelgen. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 12:13:17 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå under torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån till julhelgen. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Höga flöden i små vattendrag i södra delarna av Stockholms län. När: Flödena beräknas kulminera under torsdagen. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Rikligt med nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I små vattendrag i norra delarna av Stockholms län. När: Kulmen beräknas ske under torsdagen. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Rikligt med nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn eller blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 03:55:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-07 04:53:50 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snabb tillfrysning av blöta vägbanor i samband med uppklarning som kan ge upphov till ishalka Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-28 10:34:38 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från sent i natt till fredag förmiddag Var: I norra delen Intensitet: 5 cm, lokalt 10 cm. Kommentar: Svårbedömt hur mycket snö som lägger sig. Källa: SMHI

2019-09-03 03:31:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 22:35:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Under måndagen ökar risken och blir lokalt extremt stor Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 22:35:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI