Vädervarningar Stockholms län utom Roslagskusten

2021-08-07 09:44:10 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från lördag middag till lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm. Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra. Källa: SMHI

2021-08-07 09:44:10 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från lördag middag till lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm. Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra. Källa: SMHI

2021-08-06 03:51:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-06 03:51:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-06 03:51:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-02 03:23:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-02 03:23:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga lokala regnskurar som kan ge stora mängder regn på kort tid, 30-50 mm. Kommentar: Skurarna är mycket lokala och det är svårt att bedöma exakt var de blir som kraftigast. I samband med skurarna väntas även åska. De lokala variationerna i regnmängder kan vara stora. Närmast kusten kan det även förekomma mycket hårda byvindar. Då regnet kommer under kort tid finns risk att det kan, framför allt om det kommer på hårdgjorda ytor, orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2021-08-02 03:23:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-02 03:23:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från lördag till åtminstone måndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är torr eller mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från lördag till åtminstone måndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är torr eller mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från lördag till åtminstone måndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torr eller mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från lördag till åtminstone måndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torr eller mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från lördag till åtminstone måndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torr eller mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från lördag till åtminstone måndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torr eller mycket torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från lördag till åtminstone måndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från lördag till tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: Spridningsrisken ökar till extremt stor i morgon Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: Spridningsrisken ökar till extremt stor i morgon Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI