Vädervarningar Stockholms län utom Roslagskusten

2019-02-19 14:28:03 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Imorgon eftermiddag, i södra delen, är risken för gräsbrand stor. Källa: SMHI

2019-01-31 10:53:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen snöfall som väntas ge mellan 5 och 10 cm. Detta kombinerat med frisk ostlig vind. Störst snömängder och blåsigast nära kusten. Källa: SMHI

2019-01-31 10:53:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen snöfall som väntas ge mellan 5 och 10 cm. Detta kombinerat med frisk ostlig vind. Störst snömängder och blåsigast nära kusten. Källa: SMHI

2019-01-16 09:33:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I eftermiddag risk för regn på kalla vägar Källa: SMHI

2019-01-03 10:33:34 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från tidigt fredag morgon risk för regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2019-01-02 06:29:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Mycket hårda nordliga vindbyar 21-24 m/s. I eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2019-01-01 16:14:48 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Från natt till onsdag till onsdag förmiddag mycket hårda nordliga vindbyar 21-24 m/s. Under natten främst öster om Stockholms stad tillfälligt stormbyar 25 m/s. Under natten även snöbyar. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt till onsdag mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Onsdag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt till onsdag mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Onsdag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-11-29 05:41:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under kvällen och natten övergår snöfall i regn som faller på kalla vägytor vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-11-28 23:25:48 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tillfälligt natt mot torsdag regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent fredag kväll, i samband med frontpassage, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Under lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag kväll, i samband med regnskurar, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-08-28 14:49:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I främst den östra delen ökar brandrisken åter till stor under onsdagen. Källa: SMHI

2018-08-21 05:00:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-05 13:32:10 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under söndag eftermiddag passerar kraftiga åskskurar österut. Lokalt risk för skyfallsliknande regn och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-08-02 18:16:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till och med lördag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Brandrisken är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-27 19:31:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under lördagen väntas maxtemperaturen stiga upp till 26-29 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-27 19:31:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Under måndagen risk för kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder och skyfallsliknande regn. I samband med skurarna tillfälligt blåsigt med hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2018-07-27 19:31:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI