Vädervarningar Stockholms län utom Roslagskusten

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-15 15:23:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 04:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-03-12 10:05:06 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag morgon eller förmiddag blötsnö eller regn följt av snabb tillfrysning Källa: SMHI

2018-03-09 10:41:25 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sen fredag eftermiddag och kväll väntas upp mot 5 cm blötsnö på kort tid. Källa: SMHI

2018-02-26 19:45:36 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I morgon tisdag stråk med snöbyar som kan bli kraftiga och ge 5-10 cm, lokalt mer med risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-02-15 09:00:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns avrinningsområde. Flödena väntas ligga kvar på klass 1 nivå till mitten av vecka 8. Källa: SMHI

2018-01-30 08:45:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns, Svärtaåns och övre delarna av Nyköpingsåns avrinningsområde. Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga mot slutet av januari och stanna på klass 1-nivå in i början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-28 09:01:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns, Svärtaåns och övre delarna av Nyköpingsåns avrinningsområde. Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga mot slutet av januari och stanna på klass 1-nivå in i början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-26 09:11:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns och övre delarna av Nyköpingsåns avrinningsområde. Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1-nivå in i början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1-nivå januari månad ut. Källa: SMHI

2018-01-23 10:47:31 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1 nivå under januari månad. Källa: SMHI

2018-01-17 10:23:45 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flödena är sjunkande men består under veckan, i de sjörika övre delarna av Trosaån, samt i sjösystemen ovan Husbyån (biflöde till Nyköpingsån). Källa: SMHI

2018-01-17 10:23:45 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1 nivå under januari månad. Källa: SMHI

2017-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-12 15:18:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor torsdag eftermiddag. Källa: SMHI