Vädervarningar Stockholms län, Roslagskusten

2019-01-31 10:53:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen snöfall som väntas ge mellan 5 och 10 cm. Detta kombinerat med frisk ostlig vind. Störst snömängder och blåsigast nära kusten. Källa: SMHI

2019-01-31 10:53:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen snöfall som väntas ge mellan 5 och 10 cm. Detta kombinerat med frisk ostlig vind. Störst snömängder och blåsigast nära kusten. Källa: SMHI

2019-01-15 16:23:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll snöfall som kan ge omkring 5 cm. Sen kväll övergår snöfallet i regn. Källa: SMHI

2019-01-08 03:36:03 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag morgon blötsnö som intensifieras och övergår allt mer i ren snö. Tisdag middag till natt mot onsdag 5-10 cm, lokalt 15 cm nysnö. Närmast kusten med inslag av regn. I samband med detta även frisk byig nordvind. Källa: SMHI

2019-01-07 10:20:24 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Från tisdag morgon snöfall som intensifieras och från förmiddagen till kvällen 5-15 cm nysnö, därefter ytterligare 10 cm. Närmast kusten med inslag av regn och frisk nordlig vind 9 m/s. Källa: SMHI

2019-01-07 09:12:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag förmiddag snöfall som kan ge 5-15 cm nysnö, närmast kusten med inslag av regn och frisk nordlig vind. Källa: SMHI

2019-01-03 10:33:34 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från tidigt fredag morgon risk för regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2019-01-02 10:11:24 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Från eftermiddagen avtagande. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Från natt till onsdag till onsdag morgon nordliga stormbyar 25-28 m/s. Redan från kvällen mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Från natt till onsdag till onsdag morgon nordliga stormbyar 25-28 m/s. Redan från kvällen mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-12-30 14:35:09 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Natt till onsdag risk för nordliga stormbyar, lokalt även snöbyar. Källa: SMHI

2018-12-30 14:35:09 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Natt till onsdag risk för nordliga stormbyar, lokalt även snöbyar. Källa: SMHI

2018-11-29 05:41:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under kvällen och natten övergår snöfall i regn som faller på kalla vägytor vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent fredag kväll, i samband med frontpassage, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Under lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag kväll, i samband med regnskurar, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-08-28 14:49:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I främst den östra delen ökar brandrisken åter till stor under onsdagen. Källa: SMHI

2018-08-23 05:15:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-10 06:26:19 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under sena förmiddagen och lunchen kraftig åska, med lokalt stora regnmängder och mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-08-05 10:29:22 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under tidig söndag eftermiddag passerar kraftiga åskskurar österut. Lokalt risk för skyfallsliknande regn och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-15 12:50:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 Till åtminstone onsdag väntas den maximala dagstemperaturen på många håll bli 30 grader eller högre. Källa: SMHI