Vädervarningar Stockholms län, Roslagskusten

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2017-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-12 04:56:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-09 10:18:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Brandfaran är stor i skog och mark. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är på eftermiddagarna lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-09 05:35:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risker för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-07 02:37:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-06 03:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 På eftermiddagen är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-05 05:14:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-03 05:40:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2017-03-29 05:57:19 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är det stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-03-28 05:36:37 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2017-03-27 03:48:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor under måndag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-26 05:36:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor under söndagseftermiddagen. Källa: SMHI

2017-03-25 03:25:39 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2017-03-24 05:40:43 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är stor i eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-23 04:31:05 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är stor under dagen. Källa: SMHI

2017-03-22 16:02:36 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är lokalt stor under torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-18 02:37:47 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-16 04:10:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är stor på torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-15 05:49:34 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är på eftermiddagen mycket stor. Källa: SMHI