Vädervarningar Stockholms län, Roslagskusten

2018-06-15 14:57:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-13 10:34:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-11 12:34:26 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Sent i kväll och i natt risk för kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Placeringen och mängderna av dessa skurar är osäker. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt i markerna men risken för bränder i skog och mark har minskat. Källa: SMHI

2018-06-11 03:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt i markerna men risken för bränder i skog och mark har minskat. Källa: SMHI

2018-06-02 15:25:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-30 16:28:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-18 10:48:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Under lördagen ökar risken för brand i skog och mark till stor främst i söder. Källa: SMHI

2018-05-14 12:39:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Måndag till onsdag väntas maximitemperaturer på 26 grader eller mer. Källa: SMHI

2018-05-03 14:12:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är fredag eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-28 04:48:06 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-25 04:14:50 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-15 15:23:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:05:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken lokalt stor. Källa: SMHI

2018-03-12 10:05:06 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag morgon blötsnö eller regn som kan vara underkylt. Källa: SMHI

2018-03-09 10:41:25 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sen fredag eftermiddag och kväll väntas upp mot 5 cm blötsnö på kort tid. Källa: SMHI

2018-01-23 10:47:31 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2017-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI