Vädervarningar Stockholms län, Roslagskusten

2020-02-24 12:23:41 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-22 09:33:27 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen Var: Hela området Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-09 19:48:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag och fredag morgon. Var: Södra delen. Intensitet: Risk för plötslig ishalka i samband med underkylt regn på kalla vägytor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 10:32:21 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I små vattendrag i norra delarna av Stockholms län. När: Kulmen beräknas ske under torsdagen. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Rikligt med nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn och blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 10:32:21 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I små vattendrag i norra delarna av Stockholms län. När: Kulmen beräknas ske under onsdagen eller torsdagen. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Rikligt med nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 18:04:03 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn och blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 03:55:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-07 04:53:50 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snabb tillfrysning av blöta vägbanor i samband med uppklarning som kan ge upphov till ishalka Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent tisdag eftermiddag och tisdag kväll Var: hela området Intensitet: Kommentar: Snöfall som övergår i underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-28 10:34:38 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i natt till fredag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Ca 5 cm, lokalt 10 cm. Kommentar: Svårbedömt hur mycket snö som lägger sig. Källa: SMHI

2019-09-05 15:15:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-09-05 15:15:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-09-03 03:31:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-31 03:04:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-08 10:07:02 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området men med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid. Det kan komma upp till 35-50 mm regn Kommentar: I samband med kraftiga skurar finns risk för mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-08-04 14:07:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-04 14:07:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Hela området men med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge mer än 35 mm Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-04 14:07:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Risken avtar något i samband med skurar Källa: SMHI

2019-07-30 15:04:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-27 14:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI