Vädervarningar Skåne län utom Österlen

2019-04-18 03:02:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-18 03:02:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-18 03:02:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-18 03:02:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-06 15:25:37 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Söndag eftermiddag Var:I den nordligaste delen Intensitet:Stor Kommentar:Risken avtar snabbt i samband med att nytt gräs växer upp. Källa: SMHI

2019-03-31 09:02:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Söndag eftermiddag Var:I östra delen Intensitet:Lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-31 09:02:47 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:I östra delen Intensitet:Lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-25 16:06:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I hela området Intensitet:Stor risk Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-19 03:15:35 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I den nordöstra delen Intensitet:Stor risk för gräsbrand Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-11 05:18:36 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2019-03-08 18:02:58 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll västliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-03-08 16:43:55 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s. Ikväll avtagande. Källa: SMHI

2019-03-07 10:25:01 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Under fredag eftermiddag kortvarigt nordvästliga stormbyar 25-27 m/s. Källa: SMHI

2019-02-28 03:35:31 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag i nordöstra Skåne är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2019-02-22 09:04:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor i norra delarna. Källa: SMHI

2019-01-26 10:19:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från tidig söndag morgon, i nordöstra Skåne, fram till söndag kväll väntas vara intensivt och kan ge 10-15 cm nysnö. Snöfallet väntas under eftermiddagen successivt övergå i regn, men natt mot måndag kan det i nordöstra Skåne åter snöa ymnigt. Totala snömängden kan uppgå till ca 20 cm blöt snö. Källa: SMHI

2019-01-17 10:19:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Ikväll och i natt över södra och mellersta delen våta vägytor som följs av snabb tillfrysning. Källa: SMHI

2019-01-17 10:19:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Ikväll och i natt över södra och mellersta delen våta vägytor som följs av snabb tillfrysning. Källa: SMHI

2019-01-16 04:02:38 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag morgon i nordöstra Skåne regn som kan vara underkylt eller falla på kalla vägbanor. Frampå dagen stigande temperatur och därmed avtagande halkrisk. Källa: SMHI

2019-01-13 12:15:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent i kväll eller i natt följs blöt nederbörd av uppklarning och snabb tillfrysning av vägarna. Källa: SMHI