Vädervarningar Skåne län utom Österlen

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i östra delen lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Brandrisken är, främst i den södra delen mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge mer än 35 mm på kort tid. Kommentar: I samband med kraftiga skurar kan även mycket hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Hela området Intensitet: Brandrisken är, främst i den södra delen mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: Regnskurar sänker brandrisken under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Brandrisken är, främst i den södra delen mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: Regnskurar sänker brandrisken under torsdagen. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under torsdagen Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid. Det kan komma upp till 35-50 mm regn Kommentar: I samband med kraftiga skurar finns risk för mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Brandrisken är, främst i den södra delen mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: Regnskurar sänker brandrisken under torsdagen. Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Lördag eftermiddag Var: Främst västra delarna men med lokala variationer Intensitet: Områden med kraftig och frekvent åska rör sig in västerifrån. I samband med åska även risk för kraftigt regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-24 05:38:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Skurar minskar brandrisken lokalt under tisdagen Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Troligast i norra delen Intensitet: Skyfallsliknande skurar med lokalt över 35 mm på 3 timmar. Kommentar: I samband med skurar kraftig åska. Skurarnas placering osäker. Källa: SMHI

2019-07-24 05:38:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Främst södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, mycket stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:46:14 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i södra delen extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-23 10:46:14 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Troligast i norra delen Intensitet: Skyfallsliknande skurar med lokalt över 35 mm på 3 timmar. Kommentar: I samband med skurar kraftig åska. Skurarnas placering osäker. Källa: SMHI

2019-07-14 04:58:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I sydligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-14 04:58:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-13 13:17:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: I nordöstra delen, med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som lokalt kan ge skyfallsliknande regn, minst 35 mm på 3h. Kommentar: Osäker utredning och intensitet på skurarna. Källa: SMHI

2019-07-10 05:23:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-10 05:20:27 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-08 05:29:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst i söder Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-20 08:53:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-20 08:53:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Måndag till onsdag Var: I hela området Intensitet: Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader under tre dygn Kommentar: - Källa: SMHI