Vädervarningar Skåne län utom Österlen

2020-05-21 15:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Södra och västra delen Intensitet: Skogsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-12 15:12:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under onsdagen Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-07 08:29:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-05 08:52:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Västra delen Intensitet: Skogsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-03 03:54:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Främst nordvästra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-21 22:58:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor Kommentar: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning Källa: SMHI

2020-04-21 20:58:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-19 10:39:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-19 08:40:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-15 11:02:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Södra och västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-13 09:12:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Det är stor risk för snabb brandspridning över öppna ytor med snabbtorkad vegetation som hyggen och mark med brännbar vegetation. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-02 04:50:31 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Sydvästlig byvind på 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-24 13:49:57 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Helge å mellan sjön Möckeln och Skeingesjön. När: Flödena är långsamt sjunkande och förväntas vara på klass 1-nivå åtminstone under resten av vecka 13. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-23 12:04:07 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Helge å uppströms Osbysjön. När: Flödena är sjunkande och i delarna med klass 2-flöden kommer de att sjunka till klass 1-nivå under måndagen. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Vattennivån och flödet från Möckeln är svagt sjunkande. Källa: SMHI

2020-03-19 11:25:44 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Helgå å mellan Delary och uppströms Osbysjön När: Flödena är sjunkande och väntas ligga över varningsklass 1 in i vecka 13. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-05 16:44:01 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Helge å mellan Osby och sjön Möckeln samt biflöden När: Flödena har kulminerat och är sjunkande men ligger kvar på på varningsnivå 2 under vecka 12. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Vattennivån är stabil i sjön Möckeln och svagt sjunkande. Samma gäller utflödet från Möckeln. Källa: SMHI

2020-03-05 16:44:01 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Helge å uppströms Osby När: Flödena är stigande inom varningsklass och väntas kulminera vid slutet av vecka 11. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Vattennivån är stabil i sjön Möckeln och då även utflödet från Möckeln. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Helge å nedströms Osby ner till Torsebro När: Flödena är stigande inom varningsklass och väntas kulminera vid slutet av vecka 11. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-05 16:44:01 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Helge å uppströms Osby När: Flödena har kulminerat och är stabila på klass 2-nivå. Varningen gäller hela vecka 11. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Vattennivån är stabil i sjön Möckeln och då även utflödet från Möckeln. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Helge å nedströms Osby ner till Torsebro När: Flödena har sjunkit och stabiliseras nu vid klass 1-nivån de kommande dagarna Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Under torsdagen Var: Hela området Intensitet: Västlig vind med risk för stormbyar på 25-28 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2020-03-05 16:44:01 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Helge å uppströms Osby När: Flödena är på klass 2-nivå och väntas kulminera i slutet av vecka 10. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Vattennivån stiger fortsatt i sjön Möckeln och då också utflödet från Möckeln. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Helge å nedströms Osby När: Flödena sjunker men förväntas vara över klass 1-nivå till slutet av vecka 10. Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-04 16:03:16 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Helge å uppströms Osby När: Flödena är på klass 2-nivå och väntas kulminera i slutet av vecka 10. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Vattennivån stiger fortsatt i sjön Möckeln och då också utflödet från Möckeln. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Helge å nedströms Osby När: Flödena sjunker men förväntas vara över klass 1-nivå till slutet av vecka 10. Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI