Vädervarningar Skåne län utom Österlen

2018-07-12 10:18:59 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-05 12:35:16 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 I östra delen, maxtemperaturen på minst 26 grader från imorgon fredag och under resten av veckan. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-01 15:15:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-22 15:37:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. i den södra delen är den mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-12 14:42:00 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Under onsdagen, främst under eftermiddagen, regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid. Placeringen på skurarna och nederbördsmängderna är osäkra. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-11 03:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-08 04:05:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen väntas i norra Skåne fredag till söndag nå minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-02 15:25:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-02 15:25:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-28 14:45:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader fram till och med onsdag eller torsdag. Källa: SMHI

2018-05-28 09:37:49 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader fram till och med onsdag eller torsdag. Källa: SMHI

2018-05-26 08:51:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Lördag eftermiddag och kväll risk för lokalt skyfallsliknande regn där det kan komma över 35 mm på 3 timmar i främst norra och västra delen. I samband med skurarna kan det förekomma kraftig åska. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-22 04:24:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-10 04:54:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2018-04-21 14:22:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag och söndag eftermiddag, främst i nordöstra delen, är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i inre delen. Källa: SMHI