Vädervarningar Skåne län utom Österlen

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-22 04:24:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-10 04:54:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2018-04-21 14:22:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag och söndag eftermiddag, främst i nordöstra delen, är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i inre delen. Källa: SMHI

2018-04-14 12:16:50 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sent lördag eftermiddag och kväll kan det i främst inre och nordöstra Skåne komma cirka 5 cm nysnö. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag, i främst den norra delen, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 10:03:55 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I främst södra delen tidvis mycket hårda ostliga vindbyar ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-04-02 10:08:44 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag morgon snö eller blötsnö som under dagen kan ge 5 cm, nederbörden övergår under eftermiddagen alltmer i regn. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Främst över norra delen är gränsbrandsfaran måndag eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-02 06:15:45 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Främst över norra delen är gränsbrandsfaran i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-03-28 10:45:08 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Torsdag eftermiddag och kväll. Snö och blötsnö som ger 5-10 cm nysnö och en ostlig vind. Källa: SMHI

2018-02-27 09:42:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Över sydöstra delen stråk med snöbyar som kan bli kraftiga. Risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-02-06 10:38:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

2018-02-05 10:28:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

2018-02-03 17:54:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under kvällen och natten snöfall, som i östra delen av Skåne kan ge mellan 5 och 10 cm. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena väntas kulminera under helgen och därefter sakta avta. Källa: SMHI

2018-01-31 09:13:34 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena väntas kulminera i slutet av veckan för att därefter sakta avta. Källa: SMHI

2018-01-25 13:53:54 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena väntas öka något under nuvarande och kommande vecka på grund av senaste tidens nederbörd och snösmältning. Varningen väntas bli kvar till början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-18 09:42:31 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela veckan. Detta p.g.a. nederbörden som kom under måndag och tisdag samt Möckelns höga vattenstånd som matar på vatten nedströms. Källa: SMHI