Vädervarningar Skåne län, Österlen

2020-08-06 04:00:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-06 04:00:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: På fredagen ökar spridningsrisken Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-05 12:42:38 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone söndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-05 12:42:38 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone söndag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-05 03:02:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-05 03:02:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone hela helgen Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-03 05:03:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-21 03:45:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-18 08:45:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-18 05:18:27 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Från lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-29 10:50:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-25 20:36:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-17 10:30:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-11 04:25:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Lokalt Intensitet: Det börjar åter bli torrt i marken och risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Brandrisken ser ut att öka de kommande dagarna Källa: SMHI

2020-06-04 04:09:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt till extremt torrt i markerna med risk för mycket stor till extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 05:30:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen gles vegetation är risken för brandspridning stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-21 15:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Södra delen Intensitet: Lokalt Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-14 04:38:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-14 03:21:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-07 15:55:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI