Vädervarningar Skåne län, Österlen

2019-02-11 21:46:05 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2019-02-01 22:16:26 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Lördag kväll och natt mot söndag snöfall som väntas ge ca 5 cm snö eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-01-26 10:19:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från tidig söndag morgon, i nordöstra Skåne, fram till söndag kväll väntas vara intensivt och kan ge 10-15 cm nysnö. Snöfallet väntas under eftermiddagen successivt övergå i regn, men natt mot måndag kan det i nordöstra Skåne åter snöa ymnigt. Totala snömängden kan uppgå till ca 20 cm blöt snö. Källa: SMHI

2019-01-17 10:19:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Ikväll och i natt över södra och mellersta delen våta vägytor som följs av snabb tillfrysning. Källa: SMHI

2019-01-17 10:19:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Ikväll och i natt våta vägytor som följs av snabb tillfrysning. Källa: SMHI

2019-01-13 12:15:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent ikväll eller i natt följs blöt nederbörd av snabb uppklarning vilket ger snabb tillfrysning av vägarna. Källa: SMHI

2018-10-28 08:57:11 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall nu under förmiddagen som kan ge någon cm snö. Källa: SMHI

2018-10-02 09:22:23 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från sent ikväll västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Natt mot onsdag vrider vinden till nordväst och avtar långsamt. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredag eftermiddag i samband med frontpassage, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 I södra Skåne är skogsbrandsfaran lokalt stor. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredag eftermiddag i samband med regnskurar, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 I södra Skåne är skogsbrandsfaran lokalt stor. Källa: SMHI

2018-09-18 05:31:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I södra Skåne är skogsbrandsfaran lokalt stor. Källa: SMHI

2018-09-18 05:31:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I södra Skåne är skogsbrandsfaran lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredag eftermiddag i samband med regnskurar, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Även natt mot lördag och under lördag dag skurar som kan ge mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2018-09-18 05:31:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I södra Skåne är skogsbrandsfaran lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-30 10:00:53 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Gäller den norra delen. Från inatt, tidvis kraftigt regn som fram till fredag middag kan ge stora mängder, 35 mm. Lokalt mer. Källa: SMHI

2018-08-25 16:26:56 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Lördag kväll risk för kraftig åska. Källa: SMHI

2018-08-21 05:00:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor, främst i södra delen. Källa: SMHI

2018-08-18 06:03:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-06 13:31:43 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Från tisdag och till åtminstone torsdag väntas den maximala dagstemperaturen nå minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-27 19:31:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-23 11:42:48 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Från tisdag väntas maximala dagstemperaturer på 30 grader eller högre, åtminstone fram till och med fredag. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt eller extremt torrt i skog och mark och brandrisken är i allmänhet mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI