Vädervarningar Skåne län, Österlen

2019-10-13 10:21:51 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Måndag morgon Var: Främst norra delen Intensitet: Västlig eller sydvästliga byvindar på ca 21m/s Kommentar: Källa: SMHI

2019-09-16 10:38:29 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 21-23 m/s. Kommentar: Skurar med inslag av åska kan förekomma. Källa: SMHI

2019-09-09 10:14:16 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Natt till tisdag fram till och med tisdag morgon. Var: Hela området. Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn på mer än 35 mm på tre timmar. Även risk för kraftig åska. Kommentar: Skyfallsliknande regn innebär stora lokala variationer. Källa: SMHI

2019-08-29 12:56:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-29 05:20:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-24 14:35:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-24 14:35:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-24 14:14:49 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag eller kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Lokalt kraftiga skurar med risk för skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med skurarna kan det även förekomma kraftig åska samt mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Risken avtar under söndag eftermiddagen i samband med skurar Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag kväll Var: Norra delen Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge mer än 35 mm. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Risken avtar under söndag eftermiddagen i samband med skurar Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är på många håll mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: Regnskurar sänker brandrisken under torsdagen. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under torsdagen Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid. Det kan komma upp till 35-50 mm regn Kommentar: I samband med kraftiga skurar finns risk för mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är på många håll mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: Regnskurar sänker brandrisken under torsdagen. Källa: SMHI

2019-07-27 05:16:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: n. Källa: SMHI

2019-07-23 10:48:35 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI