Vädervarningar Skåne län, Österlen

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag eller kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Lokalt kraftiga skurar med risk för skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med skurarna kan det även förekomma kraftig åska samt mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Risken avtar under söndag eftermiddagen i samband med skurar Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag kväll Var: Norra delen Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge mer än 35 mm. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Risken avtar under söndag eftermiddagen i samband med skurar Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är på många håll mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: Regnskurar sänker brandrisken under torsdagen. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under torsdagen Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid. Det kan komma upp till 35-50 mm regn Kommentar: I samband med kraftiga skurar finns risk för mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är på många håll mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: Regnskurar sänker brandrisken under torsdagen. Källa: SMHI

2019-07-27 05:16:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: n. Källa: SMHI

2019-07-23 10:48:35 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-16 15:23:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-16 15:23:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-13 13:17:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Främst norra delen Intensitet: Regn- och åskskurar som lokalt kan ge skyfallsliknande regn, minst 35 mm på 3h. Kommentar: Osäker utredning och intensitet på skurarna. Källa: SMHI

2019-07-10 05:23:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-10 05:20:27 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-08 05:29:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst i söder Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-19 05:37:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-19 05:37:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Måndag till onsdag Var: I hela området Intensitet: Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader under tre dygn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-19 05:37:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI