Vädervarningar Skåne län, Österlen

2018-05-21 16:05:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-21 04:56:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-10 04:54:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2018-04-21 14:22:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag och söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i norra delen. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag, i främst den norra delen, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 10:03:55 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I främst södra delen tidvis mycket hårda ostliga vindbyar ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-04-02 10:08:44 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag morgon snö eller blötsnö som under dagen kan ge 5-8 cm. Källa: SMHI

2018-03-28 10:45:08 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Torsdag eftermiddag och kväll. Snö och blötsnö som ger 5-10 cm nysnö och en ostlig vind. Källa: SMHI

2018-02-27 09:42:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Över södra delen stråk med snöbyar som kan bli kraftiga. Risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-02-08 10:18:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har kulminerat och är nu avtagande. Endast Skräbeån nedströms Ivösjön ligger nu strax över klass1-nivå, men väntas gå ner under varningsnivå i helgen. Källa: SMHI

2018-02-03 17:54:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under kvällen och natten snöfall som kan ge mellan 5 och 10 cm. Närmast ostkusten en del blöta inslag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-02-03 17:54:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten snöfall som kan ge ca 5, lokalt upp mot 10 cm. Närmast ostkusten inslag av blötsnö eller regn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass-1-flöde i Skräbeån. Enligt nuvarande prognos ser flödena ut att ligga kvar på klass 1 under veckan. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under kvällen och natten snöfall som kan ge ca 5, lokalt upp mot 10 cm. Närmast ostkusten inslag av blötsnö eller regn. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-01-03 12:24:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i nästan hela Helge å samt i de tillrinnande åarna i Helge ås övre delar. Enligt prognoserna ser flödena ut att kulminera under helgen och i början av vecka 2. Källa: SMHI

2017-12-25 12:48:46 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å på grund av den snösmältning och nederbörd som förekommit de senaste dagarna. Kulmen väntas i mitten av veckan, och flödena väntas gå under varningsklass i slutet av veckan. Källa: SMHI