Vädervarningar Skåne län, Österlen

2018-02-27 09:42:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Över södra delen stråk med snöbyar som kan bli kraftiga. Risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-02-08 10:18:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har kulminerat och är nu avtagande. Endast Skräbeån nedströms Ivösjön ligger nu strax över klass1-nivå, men väntas gå ner under varningsnivå i helgen. Källa: SMHI

2018-02-03 17:54:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under kvällen och natten snöfall som kan ge mellan 5 och 10 cm. Närmast ostkusten en del blöta inslag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-02-03 17:54:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten snöfall som kan ge ca 5, lokalt upp mot 10 cm. Närmast ostkusten inslag av blötsnö eller regn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass-1-flöde i Skräbeån. Enligt nuvarande prognos ser flödena ut att ligga kvar på klass 1 under veckan. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under kvällen och natten snöfall som kan ge ca 5, lokalt upp mot 10 cm. Närmast ostkusten inslag av blötsnö eller regn. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-01-03 12:24:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i nästan hela Helge å samt i de tillrinnande åarna i Helge ås övre delar. Enligt prognoserna ser flödena ut att kulminera under helgen och i början av vecka 2. Källa: SMHI

2017-12-25 12:48:46 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å på grund av den snösmältning och nederbörd som förekommit de senaste dagarna. Kulmen väntas i mitten av veckan, och flödena väntas gå under varningsklass i slutet av veckan. Källa: SMHI

2017-12-23 05:20:20 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Lördag kväll västlig eller nordvästlig byig vind, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2017-11-19 10:28:50 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur. Källa: SMHI

2017-10-29 11:58:30 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den senaste tidens regn medför höga flöden i små vattendrag. Kulmen väntas på de flesta håll under söndagen. Källa: SMHI

2017-10-28 10:38:17 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varning för höga flöden i små vattendrag i samband med regn kommande dygnet. Flödena förväntas kulminera under söndagen. Källa: SMHI

2017-10-12 00:56:37 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under torsdag eftermiddag tillfälligt mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2017-10-03 16:12:45 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Senare delen av onsdag eftermiddag och under kvällen risk för mycket hårda västliga vindbyar, 21-24 m/s. Källa: SMHI

2017-09-12 12:50:07 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Onsdag kväll vindbyar >21 m/s i södra delen. Vid kusten i söder kan det bli upp till stormbyar 25 m/s. Källa: SMHI

2017-08-11 10:08:44 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Natt till lördag och lördag morgon är det risk för kraftiga regn- och åskskurar där det kan komma stora regnmängder på kort tid, 35-50 mm eller lokalt mer. Källa: SMHI

2017-08-01 10:51:55 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Regn som under kvällen och natten kan ge stora mängder, upp till 35 mm. Källa: SMHI

2017-07-23 05:11:09 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Söndag eftermiddag och kväll främst över södra delen risk för kraftigt regn med inslag av åska, lokalt 30-40 mm. Källa: SMHI

2017-06-28 10:26:50 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Från torsdag eftermiddag tidvis kraftiga skurar som kan ge större mängder på kort tid. Källa: SMHI