Vädervarningar Södra Östersjön

2020-05-17 03:39:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag eftermiddag och kväll tidvis väst eller sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2020-05-15 10:22:18 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från lördag morgon väst ca 15 m/s. Lördag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2020-05-10 03:08:11 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Under måndag morgon och förmiddag nord 15 m/s. Källa: SMHI

2020-04-14 03:12:06 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från natt till onsdag väst 15 m/s. Källa: SMHI

2020-04-12 03:47:46 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från natt till måndag väst eller nordväst 14 m/s Källa: SMHI

2020-04-03 04:36:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst 11-16 m/s. Fredag kväll avtagande. Källa: SMHI

2020-04-01 11:04:21 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst tidvis 15 m/s, från sent torsdag eftermiddag sydväst 14-19 m/s. Källa: SMHI

2020-03-29 19:20:54 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Måndag eftermiddag i östra delen nordost 15 m/s. Källa: SMHI

2020-03-29 13:02:03 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordost 14-17 m/s. Söndag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2020-03-28 10:39:11 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från sent ikväll nordost 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2020-03-28 03:09:57 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från sent lördag kväll nordost ca 15 m/s Källa: SMHI

2020-03-17 09:33:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från onsdag morgon sydväst 15 m/s. Onsdag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2020-03-14 02:23:38 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från söndag morgon syd 15 m/s Källa: SMHI

2020-03-12 23:11:53 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Från fredag kväll nordväst. Källa: SMHI

2020-03-11 10:40:39 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst 15 m/s, ikväll avtagande. Från torsdag morgon väst eller sydväst åter 15 m/s, fram på dagen 17-22 m/s. Källa: SMHI

2020-03-10 02:12:12 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: I kväll sydväst 15 m/s, natt till onsdag väst. Källa: SMHI

2020-02-29 04:02:45 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sent lördag kväll sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

2020-02-26 09:50:03 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag till natt mot torsdag Var: Hela området Nivå: Ca 90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Källa: SMHI

2020-02-26 05:25:38 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Avtagande onsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2020-02-26 05:25:38 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Avtagande under dagen. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag till natt mot torsdag Var: Hela området Nivå: Ca 90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Källa: SMHI