Vädervarningar Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

2020-01-01 11:25:37 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till torsdag kväll Var: I södra delen Intensitet: Halka på grund av regn på kallt underlag Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Fram till torsdag kväll. Var: I högre terräng och på vindutsatta platser. Intensitet: Sydväst 15-20 m/s Kommentar: Blåsigt i kombination med snöfall och regn. Källa: SMHI

2020-01-01 04:20:19 +0100

Varning klass 2 storm Klass: 2 När: Onsdag kväll och natt mot torsdag Var: I högre terräng och på vindutsatta platser Intensitet: Västlig storm 25-30 m/s Kommentar: Redan under dagen tilltagande till mycket hård västlig vind, 15-20 m/s. Dessutom tidvis kraftigt snöfall, i lägre terräng tidvis blötsnö Källa: SMHI

2020-01-01 04:20:19 +0100

Varning klass 2 storm Klass: 2 När: Onsdag kväll och natt mot torsdag Var: I högre terräng och på vindutsatta platser Intensitet: Västlig storm 25-30 m/s Kommentar: Redan under onsdagen tilltagande till mycket hård västlig vind, 15-20 m/s. Dessutom tidvis kraftigt snöfall, i lägre terräng tidvis blötsnö. Under torsdagen åter tilltagande sydvästlig vind 15-20 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till torsdag kväll Var: I södra delen Intensitet: Halka på grund av regn på kallt underlag Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-30 10:37:56 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Frampå tisdagen Var: På kalfjället Intensitet: Väst 15-20 m/s Kommentar: Tillsammans med snöbyar. Källa: SMHI

2019-12-29 12:37:08 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Fram till måndag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Sydvästlig vind 15-20 m/s och snöfall eller snödrev. Från söndag kväll väst 18-24 m/s. På topparna lokalt stormstyrka. Kommentar: Regninslag förekommer med risk för lokal iskhalka. Källa: SMHI

2019-12-27 10:33:56 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Sydvästlig vind 15-20 m/s och snöfall eller snödrev. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-10 05:52:28 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot onsdag till onsdag förmiddag Var: Främst på kalfjället och på vindutsatta platser Intensitet: Mycket hård sydlig eller sydostlig vind, 19-24 m/s. Blåsigast under morgonen Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden Källa: SMHI

2019-12-10 03:33:50 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot onsdag till onsdag förmiddag Var: Främst på kalfjället och på vindutsatta platser Intensitet: Mycket hård sydlig eller sydostlig vind, 19-24 m/s. Blåsigast under morgonen Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden Källa: SMHI

2019-12-06 10:54:30 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot lördag. Avtagande lördag eftermiddag. Var: På kalfjället i södra delen. Intensitet: Sydvästlig vind 14-18 m/s i kombination med snöfall. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-04 14:30:46 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Fram till onsdag kväll Var: Hela området Intensitet: På kalfjället väst 15-20 m/s, lokalt upp till 24 m/s. Kommentar: I kombination med byar av regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-12-03 10:43:28 +0100

Varning klass 2 storm Klass: 2 När: Fram till onsdag kväll Var: Hela området Intensitet: På kalfjället väst 15-20 m/s. Onsdag morgon och förmiddag 20-24 m/s och i högterrängen storm 25-29 m/s. Kommentar: I kombination med byar av regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-12-03 02:27:41 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: 15-20 m/s. Sent natt mot onsdag 20-24 m/s. Kommentar: I kombination med byar av regn eller blötsnö. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll och natt mot onsdag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-11-30 06:03:02 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från lördag kväll Var: I hela området Intensitet: Hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind, 15-20 m/s Kommentar: Vind i kombination med tidvis täta snöbyar ger snödrev och dåliga siktförhålanden Källa: SMHI

2019-11-29 10:07:13 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Fredag kväll till sent natt mot lördag Var: Hela området Intensitet: Hård eller mycket hård nordvästlig vind 14-19 m/s. Kommentar: I kombination med snöbyar och risk för snödrev Källa: SMHI

2019-11-18 10:06:09 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot tisdag Var: Främst på kalfjället Intensitet: Hård eller mycket hård sydostlig vind, 15-20 m/s Kommentar: Utöver vinden även snöfall Källa: SMHI

2019-11-12 09:12:41 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag och fram till onsdag mitt på dagen Var: På kalfjället och utsatta dalgångar Intensitet: Hård Sydostlig vind, 14-17 m/s Kommentar: Utöver vinden tidvis snöfall Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter kan det bli halt när regnet faller på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter faller det på kalla vägytor. Lokalt kan det även vara underkylt regn. Källa: SMHI

2019-10-21 19:37:23 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: I södra delen Intensitet: Mycket hård västlig vind 18-24 m/s Kommentar: Utöver vinden även täta snöbyar Källa: SMHI

2019-10-21 11:03:47 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: I södra delen Intensitet: Mycket hård västlig vind 18-24 m/s Kommentar: Utöver vinden även täta snöbyar Källa: SMHI