Vädervarningar Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

2019-10-05 10:05:45 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Söndag morgon till natt mot måndag. Var: På kalfjället i norra Lapplandsfjällen. Intensitet: Hård västlig till nordvästlig vind 15-20 m/s. Kommentar: I kombination med byar av snö eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-09-30 10:50:48 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Under tisdagen Var: På kalfjället Intensitet: Ostlig vind, ca 15 m/s och snöfall. Kommentar: Källa: SMHI

2019-09-14 10:47:38 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Söndag morgon och förmiddag Var: På kalfjället Intensitet: Sydost 14-18 m/s. Kommentar: I kombination med blåsten nederbörd som delvis faller som snö eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-07-27 14:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I östra delen Intensitet: Brandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-13 10:18:32 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Torneälven När: Flödet ligger fortsatt på strax över klass 1-nivå och väntas göra det kommande vecka. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-13 10:18:32 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Torneälven När: Flödet ligger fortsatt strax över klass 1-nivå och kan komma att stiga något i och med regn under Midsommarhelgen. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Piteälven När: Flödet ser ut att nå upp i klass-1 nivå under Midsommardagen Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn och snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-13 10:18:32 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Torneälven När: Flödet ligger fortsatt strax över klass 1-nivå och kan komma att stiga något i och med regn under Midsommarhelgen. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-12 10:36:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kaitumälven och övre delen av Kalixälven När: Kaitumälven kulminerar under onsdagen och övre delen av Kalixälven under onsdag och torsdag Typ av vattendrag: Stora Orsak: Snösmältning och stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Piteälven När: Beräknas kulminera under fredag och lördag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-12 10:36:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kaitumälven och övre delen av Kalixälven När: Har kulminerat eller är nära kulmen, strax över gränsen för klass 1. Typ av vattendrag: Stora Orsak: Snösmältning och stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Piteälven När: Beräknas kulminera under helgen Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Torneälven När: Vattenföringen väntas att fortsätta på klass-1-nivå under åtminstone kommande vecka. Typ av vattendrag: Stora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-12 10:36:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Piteälven När: Flödet beräknas ligga strax över klass 1 några dagar till. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Torneälven När: Vattenföringen väntas att fortsätta på klass-1-nivå ytterligare några dagar. Typ av vattendrag: Stora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-11 11:10:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Översta delen av Piteälven När: Under resten av veckan och åtminstone en bit in på nästa Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Laisälven När: Kulminerar under tisdagen och onsdagen Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kaitumälven och översta delen av Kalixälven När: Beräknas kulminera under onsdagen och torsdagen Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-10 12:01:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I fjälltrakterna av Västerbottens län och Norrbottens län. När: De höga flödena i små vattendrag har på de flesta håll kulminerat under helgen men i de medelstora vattendragen stiger flödena några dagar till. Typ av vattendrag: I små och medelstora vattendrag. Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer och till en del även regn. Kommentar: I nedre delarna av Laisälven kommer flödena att vara nära varningsnivå 1. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Översta delarna av Piteälven. När: Under större delen av veckan. Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-10 12:01:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I fjälltrakterna av Västerbottens län och Norrbottens län. När: De höga flödena i små vattendrag har på de flesta håll kulminerat under helgen men i de medelstora vattendragen stiger flödena några dagar till. Typ av vattendrag: I små och medelstora vattendrag. Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer och till en del även regn. Kommentar: I nedre delarna av Laisälven kommer flödena att vara nära varningsnivå 1. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Översta delen av Piteälven. När: Under resten av veckan och åtminstone en bit in på nästa. Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Laisälven. När: Kulminerar under tisdagen och onsdagen. Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kaitumälven och övre delen av Kalixälven När: Beräknas kulminera under onsdagen och torsdagen. Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Snösmältning och stora regnmängder. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-09 10:53:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I fjälltrakterna av Västerbottens län och Norrbottens län. När: De höga flödena i har på de flesta håll kulminerat under helgen men stiger i vissa medelstora vattendrag. Typ av vattendrag: Huvudsakligen i små vattendrag men även i några medelstora. Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer och till viss del även av regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-08 11:11:16 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: I Norrbottens läns södra och Västerbottens läns norra fjälltrakter. När: Under lördagen och söndagen. Typ av vattendrag: Små Orsak: Främst snösmältning på grund av relativt höga temperaturer men till viss del även regn. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Norrbottens läns fjälltrakter. När: Under söndagen och måndagen. Typ av vattendrag: Små. Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-07 13:12:57 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: I Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. När: Från och med fredag med kulmen under helgen. Typ av vattendrag: Små Orsak: Främst snösmältning på grund av kraftigt stigande temperaturer men till viss del även efterföljande regn. Kommentar: I den senaste prognosen finns några inslag av områden med klass 3 flöden. Källa: SMHI

2019-06-07 11:02:51 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: I Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. När: Från och med fredag med kulmen under helgen. Typ av vattendrag: Små Orsak: Främst snösmältning på grund av kraftigt stigande temperaturer men till viss del även efterföljande regn. Kommentar: I den senaste prognosen finns några inslag av områden med klass 3 flöden. Källa: SMHI

2019-06-06 10:51:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. När: Från och med fredagsdygnet med kulmen under söndagsdygnet. Typ av vattendrag: Små Orsak: Främst snösmältning på grund av kraftigt stigande temperaturer men till viss del även efterföljande regn. Kommentar: I de senaste prognoserna finns inslag av områden med klass 2 flöden, vilket kan medföra en uppgradering av varningen senare. Källa: SMHI

2019-06-05 13:44:53 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. När: Från och med fredagsdygnet med kulmen under söndagsdygnet. Typ av vattendrag: Små Orsak: Först snösmältning på grund av kraftigt stigande temperaturer och efterföljande regn. Kommentar: I den senaste prognosen finns inslag av områden med klass 2 flöden, vilket kan medföra en uppgradering av varningen senare. Källa: SMHI

2019-05-29 04:47:06 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från sent onsdag kväll. Var: I hela området med början söderifrån. Intensitet: Västlig vind 15-20 m/s i kombination med snö eller blötsnö. Kommentar: Källa: SMHI