Vädervarningar Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

2018-06-25 10:16:36 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Från tisdag morgon, på kalfjället och i utsatta dalgångar, mycket hård sydvästlig vind 18-23 m/s. Från tisdag kväll vridande till väst och då lokalt 25 m/s. Det i kombination med regn. Onsdag morgon avtagande vind. Källa: SMHI

2018-06-23 11:05:35 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 På kalfjället under kvällen och natten nordväst omkring 18 m/s. Det här i kombination med regnskurar som i högre terräng övergår i blötsnö eller snö. Avtagande söndag förmiddag. Källa: SMHI

2018-06-02 10:35:57 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Från söndag förmiddag mycket hård vind omkring nordväst, 18-23 m/s lokalt 25 m/s. Det i kombination med regn och i högre terräng blötsnö. Källa: SMHI

2018-05-27 12:49:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag blir risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-23 10:52:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-21 11:29:35 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-20 11:07:58 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-19 12:27:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå på en del håll. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

2018-05-15 11:09:14 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

2018-05-15 10:50:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

2018-05-11 15:40:40 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-05 10:58:31 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Söndag eftermiddag, på kalfjället och i vindutsatt terräng, mycket hård västlig vind ca 20 m/s i kombination med tidvis regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2018-05-03 11:01:57 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 Från torsdag eftermiddag på kalfjället västlig eller nordvästlig vind 15-20 m/s, det i kombination med snöbyar i hög terräng. Källa: SMHI

2018-04-09 04:20:43 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Under måndagen, i norra delen, på kalfjället och i utsatta dalgångar nordväst 14-17 m/s. blåsigast mitt på dagen. Under eftermiddagen avtagande. Det här i kombination med snöbyar eller högt snödrev. Källa: SMHI

2018-04-06 05:01:56 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Norra delen fredag kväll ökande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård vind 14-17 m/s. Snödrev och tidvis täta snöbyar. Sent lördag morgon omslag till nordväst, därefter avtagande vind. Källa: SMHI

2018-04-03 15:06:23 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Under onsdagskvällen sydostlig vind som på kalfjället kortvarigt når 14-18 m/s tillsammans med ymnigt snöfall. Källa: SMHI

2018-03-28 08:53:16 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Natt mot torsdag fram till torsdag morgon, på kalfjället och i utsatta dalgångar, nordvästlig vind 14-18 m/s och snöbyar. Källa: SMHI

2018-03-20 10:49:01 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Under onsdagen hård väst till nordvästlig vind, 15-20 m/s. Detta kombinerat med snöfall eller snöbyar. Källa: SMHI