Vädervarningar Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

2019-12-10 05:52:28 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot onsdag till onsdag förmiddag Var: Främst på kalfjället och på vindutsatta platser Intensitet: Mycket hård sydlig eller sydostlig vind, 19-24 m/s. Blåsigast under morgonen Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden Källa: SMHI

2019-12-10 03:33:50 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot onsdag till onsdag förmiddag Var: Främst på kalfjället och på vindutsatta platser Intensitet: Mycket hård sydlig eller sydostlig vind, 19-24 m/s. Blåsigast under morgonen Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden Källa: SMHI

2019-12-06 10:54:30 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot lördag. Avtagande lördag eftermiddag. Var: På kalfjället i södra delen. Intensitet: Sydvästlig vind 14-18 m/s i kombination med snöfall. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-04 14:30:46 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Fram till onsdag kväll Var: Hela området Intensitet: På kalfjället väst 15-20 m/s, lokalt upp till 24 m/s. Kommentar: I kombination med byar av regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-12-03 10:43:28 +0100

Varning klass 2 storm Klass: 2 När: Fram till onsdag kväll Var: Hela området Intensitet: På kalfjället väst 15-20 m/s. Onsdag morgon och förmiddag 20-24 m/s och i högterrängen storm 25-29 m/s. Kommentar: I kombination med byar av regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-12-03 02:27:41 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: 15-20 m/s. Sent natt mot onsdag 20-24 m/s. Kommentar: I kombination med byar av regn eller blötsnö. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll och natt mot onsdag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-11-30 06:03:02 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från lördag kväll Var: I hela området Intensitet: Hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind, 15-20 m/s Kommentar: Vind i kombination med tidvis täta snöbyar ger snödrev och dåliga siktförhålanden Källa: SMHI

2019-11-29 10:07:13 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Fredag kväll till sent natt mot lördag Var: Hela området Intensitet: Hård eller mycket hård nordvästlig vind 14-19 m/s. Kommentar: I kombination med snöbyar och risk för snödrev Källa: SMHI

2019-11-18 10:06:09 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot tisdag Var: Främst på kalfjället Intensitet: Hård eller mycket hård sydostlig vind, 15-20 m/s Kommentar: Utöver vinden även snöfall Källa: SMHI

2019-11-12 09:12:41 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag och fram till onsdag mitt på dagen Var: På kalfjället och utsatta dalgångar Intensitet: Hård Sydostlig vind, 14-17 m/s Kommentar: Utöver vinden tidvis snöfall Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter kan det bli halt när regnet faller på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter faller det på kalla vägytor. Lokalt kan det även vara underkylt regn. Källa: SMHI

2019-10-21 19:37:23 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: I södra delen Intensitet: Mycket hård västlig vind 18-24 m/s Kommentar: Utöver vinden även täta snöbyar Källa: SMHI

2019-10-21 11:03:47 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: I södra delen Intensitet: Mycket hård västlig vind 18-24 m/s Kommentar: Utöver vinden även täta snöbyar Källa: SMHI

2019-10-05 10:05:45 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Söndag morgon till natt mot måndag. Var: På kalfjället i norra Lapplandsfjällen. Intensitet: Hård västlig till nordvästlig vind 15-20 m/s. Kommentar: I kombination med byar av snö eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-09-30 10:50:48 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Under tisdagen Var: På kalfjället Intensitet: Ostlig vind, ca 15 m/s och snöfall. Kommentar: Källa: SMHI

2019-09-14 10:47:38 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Söndag morgon och förmiddag Var: På kalfjället Intensitet: Sydost 14-18 m/s. Kommentar: I kombination med blåsten nederbörd som delvis faller som snö eller blötsnö. Källa: SMHI

2019-07-27 14:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I östra delen Intensitet: Brandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-13 10:18:32 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Torneälven När: Flödet ligger fortsatt på strax över klass 1-nivå och väntas göra det kommande vecka. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-13 10:18:32 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Torneälven När: Flödet ligger fortsatt strax över klass 1-nivå och kan komma att stiga något i och med regn under Midsommarhelgen. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Piteälven När: Flödet ser ut att nå upp i klass-1 nivå under Midsommardagen Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn och snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI