Vädervarningar Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Resten av vecka 23 och troligen det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och en del medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På många håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-06-02 11:28:11 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Under vecka 23 Typ av vattendrag: Små och enstaka medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Från måndag vecka 23 Typ av vattendrag: Små Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer Kommentar: Enstaka områden kan komma upp i klass 2-nivå från tisdag. Källa: SMHI

2020-05-28 12:35:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet När: Flödena förväntas vara på klass 1-nivå till slutet av vecka 22, i de nordligare delarna av området t.o.m. vecka 23. Typ av vattendrag: I flera mindre vattendrag inom området. Orsak: Snösmältning på grund av höga dygnsmedeltemperaturer. Kommentar: Varmare väder väntas i början av vecka 23 vilket leder till ökade flöden där det finns snö kvar. Källa: SMHI

2020-05-26 12:16:17 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet När: Från måndag Typ av vattendrag: I flera mindre vattendrag inom området Orsak: Snösmältning på grund av höga dygnsmedeltemperaturer Kommentar: Varningen väntas ligga kvar under vecka 22 och kan komma att utökas Källa: SMHI

2020-05-06 05:19:56 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: I natt och torsdag morgon Var: På kalfjället Intensitet: Väst 15-20 m/s Kommentar: Utöver vinden även snöbyar Källa: SMHI

2020-05-05 09:16:53 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Sydväst 18-21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-24 04:55:39 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 När: Från natt till lördag Var: Främst på kalfjället Intensitet: Hård eller mycket hård nordvästlig vind, 16-22 m/s Kommentar: Lokalt i kombination med snöbyar Källa: SMHI

2020-04-20 04:55:48 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: På kalfjället i norra delen Intensitet: Väst eller nordväst 18-22 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-19 03:54:56 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 När: Söndag kväll. Var: På kalfjället. Intensitet: Väst eller nordväst 15-20 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-12 18:40:40 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från natten till måndag Var: På kalfjället i hela området Intensitet: Nord eller nordväst 17-23 m/s. Kommentar: I kombination med ymnigt snödall och drivbildning. Källa: SMHI

2020-04-12 11:14:31 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Från natten Var: På kalfjället i hela området Intensitet: Nord eller nordväst 17-23 m/s. Kommentar: I kombination med ymnigt snödall och drivbildning. Källa: SMHI

2020-04-11 20:24:19 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Söndag morgon till söndag eftermiddag Var: På kalfjället Intensitet: Nord eller nordväst 17-23 m/s. Kommentar: Från söndag kväll nord eller nordväst 17-23 m/s Källa: SMHI

2020-04-08 03:53:42 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Fram till sena onsdagskvällen men vinden kulminerar onsdag eftermiddag Var: På kalfjället Intensitet: Sydväst 18-24 m/s, onsdag eftermiddag i den norra delen lokalt storm 25 m/s. Kommentar: I kombination med snöfall Källa: SMHI

2020-04-08 03:53:42 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Fram till sena onsdagskvällen men vinden kulminerar onsdag eftermiddag Var: På kalfjället Intensitet: Sydväst 18-24 m/s, onsdag eftermiddag i den norra delen lokalt storm 25 m/s. Kommentar: I kombination med snöfall Källa: SMHI

2020-04-06 10:13:45 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 När: Tisdag morgon till tisdag kväll Var: På kalfjället Intensitet: Väst 17-22 m/s Kommentar: I kombination med tidvis snöfall Källa: SMHI

2020-03-30 03:29:59 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från natt mot tisdag Var: På kalfjället och på vindutsatta platser Intensitet: Väst eller sydväst 15-20 m/s Kommentar: Dessutom snöfall som ger snödrev och dåliga siktförhållanden Källa: SMHI

2020-03-28 19:31:45 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Fram till och med inatt Var: Främst på kalfjället Intensitet: Västlig eller nordvästlig vind 14-17 m/s Kommentar: I kombination med vinden snöbyar Källa: SMHI

2020-03-27 09:40:37 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från natt till lördag Var: Hela området Intensitet: Västlig eller nordvästlig vind, 17-23 m/s, fram på lördagen ca 15 m/s. Kommentar: I kombination med vinden snöbyar Källa: SMHI

2020-03-27 04:58:41 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 När: Natt till lördag och lördag morgon Var: På kalfjället Intensitet: Västlig hård till mycket hård vind 17-22 m/s Kommentar: I kombination med vinden snöbyar Källa: SMHI