Vädervarningar Norrbottens län kustland

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Risken avtar i samband med eftermiddagsskurar. Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-17 03:05:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket till extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-17 03:05:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket till extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-15 15:21:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Norra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brand spridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-15 15:21:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: Under lördagen ökar risken för brandspridning till extremt stor. Källa: SMHI

2021-07-05 03:31:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-01 11:09:19 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-01 11:09:19 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-01 11:09:19 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-01 11:09:19 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-01 11:09:19 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Lördag-söndag väntas temperaturer på 30 grader eller något över. Källa: SMHI

2021-07-01 11:09:19 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Lördag-söndag väntas temperaturer på 30 grader eller något över. Källa: SMHI