Vädervarningar Norrbottens län kustland

2021-01-20 16:18:06 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från torsdag kväll till fredag morgon Var: Södra delen Intensitet: 15 till 25 cm på kort tid Kommentar: Frisk ostlig vind ger snödrev och drivbildning. Källa: SMHI

2021-01-11 14:13:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Södra delen Intensitet: 10-25 cm Kommentar: I kombination med tidvis frisk ostlig vind Källa: SMHI

2020-12-26 11:34:39 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Söndag eftermiddag till måndag morgon Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm, lokalt 20 cm Kommentar: Närmast kusten blåsigt som kan ge drivbildning Källa: SMHI

2020-12-26 11:34:39 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under söndagen och natt mot måndag Var: Hela området Intensitet: 10-20 cm, lokalt 25 cm Kommentar: Vid kusten blåsigt med risk för drivbildning Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag eftermiddag till måndag morgon Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö, lokalt 20 cm Kommentar: Närmast kusten blåsigt som kan ge drivbildning Källa: SMHI

2020-11-24 10:37:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Kraftigt snöfall, 5-10 cm väntas. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-20 11:26:41 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från lördag förmiddag till och med lördag kväll Var: Norra delen Intensitet: Snöfall som väntas ge 10-15 cm Kommentar: Snöfall i kombination med frisk sydlig vind. Närmast kusten regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2020-11-18 11:19:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natten till torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Snö som kan ge 5-15 cm, möjligen 20 i sydligaste delen. Kommentar: Vid kusten troligen regn inledningsvis. I morgon eftermiddag frisk nordvind som kan orsaka snödrev. Källa: SMHI

2020-11-17 12:08:30 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Torsdag förmiddag till torsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 2 dm, lokalt 3 dm. Även frisk vind, 8 m/s, som kan ge snödrev Kommentar: Både snömängder och placering är osäkra Källa: SMHI

2020-11-10 08:46:21 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas under tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag till natt mot fredag Var: Södra delen Intensitet: Västliga mycket hårda vindbyar 21-23 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Flödena är avtagande men vissa vattendrag väntas ligga över varningsnivå till fredag. Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:53 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: Främst i norra delen mellan Luleå och Haparanda Intensitet: Över 35 mm på 12 timmar Kommentar: Tidvis även blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:53 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-01 21:11:11 +0100

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: Främst i norra delen mellan Luleå och Haparanda Intensitet: Över 35 mm på 12 timmar Kommentar: Tidvis även blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

2020-10-24 20:03:12 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag kväll Var: Hela området Intensitet: Regn som kan falla på kalla vägbanor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-17 10:42:06 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot söndag till natt mot måndag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 10-15 cm, lokalt ca 20 cm. Kommentar: Prognosen är osäker och det är svårbedömt exakt hur mycket snö som kommer i området och hur mycket som kommer att lägga sig på vägarna. Snöfallet kan även fortsätta under måndagen, men då delvis övergående i regn. I kombination med snöfallet tidvis hårda nordliga till nordostliga vindbyar Källa: SMHI

2020-10-16 13:22:38 +0200

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Från sent lördag kväll till måndag morgon Var: Främst södra delen Intensitet: 1-2 dm, lokalt mer. Även friska till hårda vindbyar omkring nord. Snöfallet mest intensivt söndag eftermiddag och kväll. Kommentar: Källa: SMHI