Vädervarningar Norrbottens län kustland

2020-09-02 03:30:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Vid kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-15 03:38:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-22 16:22:59 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till natt mot fredag. Var: I hela området. Intensitet: Ihållande regn som lokalt kan vara kraftigt och ge mer än 35 mm regn på 12 timmar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Under söndag och måndag når temperaturen lokalt över 26 grader. Från tisdag så gäller det allmänt över hela området. Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-15 03:57:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tillsvidare Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-14 14:19:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Pello När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerades under vecka 24 och beräknas sjunka under vecka 25. Källa: SMHI

2020-06-14 14:19:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Pello När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerades under vecka 24 och beräknas sjunka under vecka 25. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tillsvidare Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-13 16:29:05 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Pajala och Muonioälven nedströms Karesuvanto När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt mellan Pajala och Haparanda. Flödena kulminerades under vecka 24 och beräknas sjunka under vecka 25. Källa: SMHI

2020-06-13 16:16:01 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Junosuando och Muonioälven nedströms Karesuvanto När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt mellan Pajala och Haparanda. Flödena kulminerades under vecka 24 och beräknas sjunka under vecka 25. Källa: SMHI

2020-06-12 16:56:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Junosuando och Muonioälven nedströms Muonio När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt mellan Pajala och Pello. Flödena beräknas kulminera under vecka 24. Källa: SMHI

2020-06-11 19:12:18 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi, Lainioälven och Muonioälven nedströms Muonio När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt mellan Pajala och Pello. Flödena beräknas kulminera under vecka 24. Källa: SMHI

2020-06-11 18:52:34 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi, Lainioälven och Muonioälven nedströms Muonio När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena beräknas kulminera under vecka 24. Källa: SMHI

2020-06-08 12:11:27 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: Flödena beräknas kulminera i de nedre delarna omkring 9-10 juni. Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: De nuvarande flödena ser ut att kulminera under vecka 24 Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: De nuvarande flödena ser ut att kulminera under vecka 24 Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och mesta delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerar under vecka 24 Källa: SMHI

2020-05-28 12:35:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflödet med Muonioälven När: Flödena är stigande på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kan komma att nå klass 2-nivå i andra hälften av vecka 23. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-28 12:35:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflödet med Muonioälven När: Flödena är stigande på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kan komma att nå klass 2-nivå i andra hälften av vecka 23. För närvarande ser flödena ut att kulminera under helgen och början av vecka 24. Källa: SMHI