Vädervarningar Norrbottens län kustland

2019-04-24 15:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena når varningsnivåer under torsdagen. Kulmen väntas på de flesta håll under fredagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-24 15:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län och nordöstra delen av Västerbottens län. När: Flödena når varningsnivåer under torsdagen. Kulmen väntas på de flesta håll under fredagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-03-23 09:25:20 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När:Natt till söndag och söndag morgon Var:I den södra delen Intensitet:Ca 21 m/s Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-22 10:12:15 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från kvällen till imorgon bitti Var:Främst norra delen Intensitet:5-10 cm Kommentar:Tidvis hårda vindbyar som ger snödrev Källa: SMHI

2019-03-20 21:35:04 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När:Torsdag eftermiddag och kväll. Var:I södra delen. Intensitet:Nordväst 21-23 m/s. Kommentar:I kombination med vinden, snöfall som ger drivbildning. Källa: SMHI

2019-03-17 10:11:00 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från natt mot måndag till måndag eftermiddag Var:Södra delen Intensitet:5-15 cm Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-14 10:16:30 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Sent torsdag eftermiddag till och med natt mot fredag. Var:I den norra delen Intensitet:Ca 10 cm Kommentar:I kombination med snöfallet blåsigt med en sydostlig vind. Källa: SMHI

2019-03-07 14:01:44 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 under fredagen tilltagande snöfall som över de södra delarna kan ge 15-25 cm. Källa: SMHI

2019-03-01 22:23:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot lördag och lördag morgon snöfall som kan ge snömängd 10-15 cm. Källa: SMHI

2019-02-24 04:59:06 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från söndag kväll i den sydligaste delen väst- eller nordvästliga mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Vinden avtar tidigt under måndagen. Källa: SMHI

2019-02-21 10:25:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent fredag eftermiddag risk för ishalka i samband med underkylt regn på kallt underlag. Källa: SMHI

2019-02-15 10:30:34 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under natten till fredag mycket hårda västliga vindbyar på ca 21 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag och eftermiddag, främst i den södra delen, regn som kan vara underkylt och/eller falla på kalla vägytor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag och eftermiddag, främst i den södra delen, regn som kan vara underkylt och/eller falla på kalla vägytor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-14 08:57:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fortsatt snöfall som fram till måndag mitt på dagen, främst söder om Luleå, kan ge ytterligare 5-10 cm snö. Därefter fortsatt snöfall men av lägre intensitet. Källa: SMHI

2019-01-13 09:12:15 +0100

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 Från eftermiddagen snöfall som fram till måndag morgon främst söder om Luleå kan ge 30-50 cm snö. Närmast kusten dessutom blåsigt med ostlig eller nordostlig tidvis frisk vind. Det fortsätter snöa även under måndagen men med avtagande intensitet. Källa: SMHI

2019-01-12 16:59:04 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Söndag eftermiddag drar snöfall in som under kvällen och natt till måndag tilltar i intensitet. Kraftigt snöfall kan sedan förekomma fram till måndag förmiddag, sedan avtar intensiteten. Källa: SMHI