Vädervarningar Norrbottens län kustland

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: De nuvarande flödena ser ut att kulminera under vecka 24 Källa: SMHI

2020-05-28 12:35:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflödet med Muonioälven När: Flödena är stigande på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kan komma att nå klass 2-nivå i andra hälften av vecka 23. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-28 12:35:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflödet med Muonioälven När: Flödena är stigande på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kan komma att nå klass 2-nivå i andra hälften av vecka 23. För närvarande ser flödena ut att kulminera under helgen och början av vecka 24. Källa: SMHI

2020-05-26 12:16:17 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet När: Från måndag Typ av vattendrag: I flera mindre vattendrag inom området Orsak: Snösmältning på grund av höga dygnsmedeltemperaturer Kommentar: Varningen väntas ligga kvar under vecka 22 och kan komma att utökas Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Råneälven När: Från 26 maj Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Kulmen förväntas runt 30 maj Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 12:16:17 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Råneälven När: Flödena har nu kulminerat. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena är nära klass 2-nivå i de övre delarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflöde med Muonioälven När: Från fredag, i nedersta delen från lördag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena är stigande kan komma att nå klass 2-nivå i början av vecka 23. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kalixälven med biflödena Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena ligger på en klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: I övre delarna av Ängesån är flödena nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 12:16:17 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Råneälven När: Flödena har nu kulminerat. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflöde med Muonioälven När: Flödena är stigande på en klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning på grund av höga temperaturer Kommentar: Flödena kan komma att nå klass 2-nivå i mitten av vecka 23. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-24 12:04:28 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet När: Från måndag Typ av vattendrag: I flera mindre vattendrag inom området Orsak: Snösmältning på grund av höga dygnsmedeltemperaturer Kommentar: Varningen väntas ligga kvar under vecka 22 och kan komma att utökas Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-19 15:24:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-12 03:17:06 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-09 10:27:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt till söndag och söndag förmiddag Var: Främst norra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-04 13:32:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria delar i södra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-11 04:19:19 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från söndag morgon. Var: Hela området. Intensitet: Ymnigt snöfall som kan ge upp mot 2 dm nysnö. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-20 02:13:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot fredag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-15 10:08:41 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under söndagen Var: Hela området Intensitet: 10-20 cm nysnö Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-10 04:10:33 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till förmiddagen Var: I hela området Intensitet: Kommentar: Snöfall övergår i regn som då faller på kalla vägbanor och ger upphov till ishalka. I kväll främst i kustbandet, i övriga området från natt mot måndag. Källa: SMHI

2020-02-09 11:47:57 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från sent söndag kväll fram till måndag morgon Var: I hela området Intensitet: Snöfall som ger omkring 10 cm. Kommentar: Tyngdpunkt över den norra delen. Natt mot måndag, närmast kusten inslag av regn som då kan falla på kalla vägbanor och ge upphov till ishalka. I kombination med snöfallet blåsigt. Källa: SMHI

2020-02-06 10:07:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn som faller på kalla vägytor som kan ge ishalka. Källa: SMHI

2020-02-01 10:30:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Ikväll och inatt Var: I hela området Intensitet: Ymnigt snöfall som kan ge 10-15 cm nysnö. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-30 19:56:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till fredag förmiddag Var: I hela området Intensitet: Ymnigt snöfall som kan ge ca 10 cm nysnö. Närmast kusten blåsigt vilket kan ge problem med drivbildning och dåliga siktförhållanden Kommentar: Sedan fortsätter det att snöa men med lägre intensitet Källa: SMHI

2020-01-20 09:28:52 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Tisdag morgon Var: Främst i gränsområdet mellan Västerbotten och Norrbotten Intensitet: Omkring väst 21-23 m/s. Kommentar: Källa: SMHI