Vädervarningar Norrbottens län kustland

2017-06-14 05:36:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2017-06-13 06:12:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2017-06-12 03:15:15 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är det risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-06-11 04:30:00 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under söndag eftermiddag lokalt stor risk för gräsbrand. Källa: SMHI

2017-06-10 05:22:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbrand stor på flera håll. Källa: SMHI

2017-06-09 06:07:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-08 05:31:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-06 21:02:19 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-05 03:52:30 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lokalt är risken för gräsbränder stor under dagen. Källa: SMHI

2017-06-03 05:44:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är det stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-06-02 08:56:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är det lokalt stor risk för gräsbränder i främst södra delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Kalixälven. Flödet väntas kulminera under början av veckan och stanna över klass 1 nivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

2017-06-01 04:37:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under torsdag eftermiddag är det lokalt stor risk för gräsbrand. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Kalixälven. Flödet väntas kulminera under början av veckan och stanna över klass 1 nivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

2017-05-31 03:42:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor under onsdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Kalixälven. Flödet väntas kulminera under början av veckan och stanna över klass 1 nivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

2017-05-30 10:04:18 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Kalixälven. Flödet väntas kulminera under början av veckan och stanna över klass 1 nivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

2017-05-29 04:49:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Kalixälven. Flödet väntas kulminera under början av veckan och stanna över klass 1 nivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Råneälven och dess biflöden har nu kulminerat men väntas stanna över klass 1 nivå under helgen. Källa: SMHI

2017-05-28 15:31:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Kalixälven. Flödet väntas kulminera under början av veckan och stanna över klass 1 nivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Råneälven och dess biflöden har nu kulminerat men väntas stanna över klass 1 nivå under helgen. Källa: SMHI

2017-05-25 03:45:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Tvärån, Ängesån och Kalixälven. Flödet väntas kulminera mot slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Råneälven och dess biflöden väntas komma upp i klass 1 nivå under onsdagsdygnet. Källa: SMHI

2017-05-24 03:16:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor under eftermiddagen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Tvärån, Ängesån och Kalixälven. Flödet väntas kulminera mot slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Råneälven och dess biflöden väntas komma upp i klass 1 nivå under onsdagsdygnet. Källa: SMHI

2017-05-23 04:33:02 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2017-05-22 04:45:50 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI