Vädervarningar Norrbottens län kustland

2019-12-04 10:56:30 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot torsdag och torsdag morgon. Var: I hela området. Intensitet: - Kommentar: I natt, i den inre delen, regn på kalla vägbanor. Torsdag morgon, vid kusten, påfrysning i samband med uppklarning. Källa: SMHI

2019-12-03 02:27:41 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll och natt mot onsdag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-11-18 12:13:47 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag morgon Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2019-11-12 09:12:41 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag kväll och under onsadgen Var: Närmast kusten, under kvällen och natten, främst söder om Luleå och imorgon främst längre norrut Intensitet: Kommentar: I övrigt snöfall som kan ge 5-10 cm Källa: SMHI

2019-11-01 19:23:03 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag morgon och förmiddag. Var: Vid kusten. Intensitet: - Kommentar: Risk för regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-11-01 19:23:03 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag morgon och förmiddag. Var: Vid kusten. Intensitet: - Kommentar: Risk för regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: I norra delen Intensitet: 5-10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter kan det bli halt när regnet faller på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter faller det på kalla vägytor med halka som följd. Källa: SMHI

2019-07-25 22:54:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den norra delen extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-24 21:46:54 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med lördag Var: Stora delar av området Intensitet: Temperaturen kommer dagtid överstiga 30 grader under perioden Kommentar: Från måndag väntas betydligt lägre temperaturer Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i den norra delen lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-12 05:04:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-12 05:04:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: måndag-onsdag Var: Främst nära finska gränsen Intensitet: maxtemperatur 26-28 grader. Kommentar: Senare i veckan troligen klass 1 varning för höga temperaturer Källa: SMHI

2019-06-21 13:05:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från natt till lördag fram till och med lördag eftermiddag. Var: Hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på tre timmar. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-18 05:35:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Lokalt i området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-18 05:17:03 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Lokalt i området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-15 03:06:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-23 05:48:46 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-14 03:40:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI