Vädervarningar Norrbottens län kustland

2021-02-26 23:00:58 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2021-02-26 23:00:58 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2021-02-24 11:00:19 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent onsdag kväll och natt mot torsdag Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn orsakar ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 11:00:19 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent onsdag kväll och natt mot torsdag Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn orsakar ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-22 20:48:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot tisdag till tisdag förmiddag Var: Södra delen Intensitet: Snöfall som ger 15-20 cm Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-22 04:57:07 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Främst i södra delen Intensitet: 25-35 cm, i trakterna kring Piteå och söderut 40-50 cm Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men intensiteten avtar. Från fredagskvällen åter kraftigt snöfall och blåsigt med frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar under lördagen och drar bort lördag kväll. Källa: SMHI

2021-01-22 04:57:07 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Främst i södra delen Intensitet: 25-35 cm, i trakterna kring Piteå och söderut 40-50 cm Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men intensiteten avtar. Från fredagskvällen åter kraftigt snöfall och blåsigt med frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar under lördagen och drar bort lördag kväll. Källa: SMHI

2021-01-20 16:18:06 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från torsdag kväll till fredag morgon Var: Södra delen Intensitet: 15 till 25 cm på kort tid Kommentar: Frisk ostlig vind ger snödrev och drivbildning. Källa: SMHI

2021-01-11 14:13:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Södra delen Intensitet: 10-25 cm Kommentar: I kombination med tidvis frisk ostlig vind Källa: SMHI

2020-12-26 11:34:39 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Söndag eftermiddag till måndag morgon Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm, lokalt 20 cm Kommentar: Närmast kusten blåsigt som kan ge drivbildning Källa: SMHI

2020-12-26 11:34:39 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under söndagen och natt mot måndag Var: Hela området Intensitet: 10-20 cm, lokalt 25 cm Kommentar: Vid kusten blåsigt med risk för drivbildning Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag eftermiddag till måndag morgon Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö, lokalt 20 cm Kommentar: Närmast kusten blåsigt som kan ge drivbildning Källa: SMHI

2020-11-24 10:37:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Kraftigt snöfall, 5-10 cm väntas. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-20 11:26:41 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från lördag förmiddag till och med lördag kväll Var: Norra delen Intensitet: Snöfall som väntas ge 10-15 cm Kommentar: Snöfall i kombination med frisk sydlig vind. Närmast kusten regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2020-11-18 11:19:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natten till torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Snö som kan ge 5-15 cm, möjligen 20 i sydligaste delen. Kommentar: Vid kusten troligen regn inledningsvis. I morgon eftermiddag frisk nordvind som kan orsaka snödrev. Källa: SMHI

2020-11-17 12:08:30 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Torsdag förmiddag till torsdag kväll Var: I hela området Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 2 dm, lokalt 3 dm. Även frisk vind, 8 m/s, som kan ge snödrev Kommentar: Både snömängder och placering är osäkra Källa: SMHI

2020-11-10 08:46:21 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas under tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag till natt mot fredag Var: Södra delen Intensitet: Västliga mycket hårda vindbyar 21-23 m/s Kommentar: - Källa: SMHI