Vädervarningar Norrbottens län kustland

2019-02-15 10:30:34 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under natten till fredag mycket hårda västliga vindbyar på ca 21 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag och eftermiddag, främst i den södra delen, regn som kan vara underkylt och/eller falla på kalla vägytor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag och eftermiddag, främst i den södra delen, regn som kan vara underkylt och/eller falla på kalla vägytor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-14 08:57:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fortsatt snöfall som fram till måndag mitt på dagen, främst söder om Luleå, kan ge ytterligare 5-10 cm snö. Därefter fortsatt snöfall men av lägre intensitet. Källa: SMHI

2019-01-13 09:12:15 +0100

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 Från eftermiddagen snöfall som fram till måndag morgon främst söder om Luleå kan ge 30-50 cm snö. Närmast kusten dessutom blåsigt med ostlig eller nordostlig tidvis frisk vind. Det fortsätter snöa även under måndagen men med avtagande intensitet. Källa: SMHI

2019-01-12 16:59:04 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Söndag eftermiddag drar snöfall in som under kvällen och natt till måndag tilltar i intensitet. Kraftigt snöfall kan sedan förekomma fram till måndag förmiddag, sedan avtar intensiteten. Källa: SMHI

2019-01-12 16:59:04 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Söndag eftermiddag drar snöfall in som under kvällen och natt till måndag tilltar i intensitet. Kraftigt snöfall som fram till måndag förmiddag kan ge omkring 50 cm, sedan avtar intensiteten. Källa: SMHI

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 Från eftermiddagen snöfall som fram till måndag morgon främst söder om Luleå kan ge 30-50 cm snö. Närmast kusten dessutom blåsigt med ostlig eller nordostlig tidvis frisk vind. Det fortsätter snöa även under måndagen men med avtagande intensitet. Källa: SMHI

2019-01-11 04:13:13 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I södra delen i eftermiddag mycket hårda västliga eller nordvästliga vindbyar, 20-22 m/s. Källa: SMHI

2019-01-03 05:26:15 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I den norra delen snöfall som under torsdag eftermiddag och kväll kan ge 10-15 cm nysnö. Källa: SMHI

2018-12-30 12:19:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under nyårsaftons eftermiddag /Kväll kan ge5-10 cm nysnö Källa: SMHI

2018-12-30 12:19:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under eftermiddag/kväll kan ge 5-10 cm nysnö Källa: SMHI

2018-12-30 12:19:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under måndag eftermiddag och kväll kan ge 5-10 cm nysnö. Nära kusten i samband med hårda vindbyar och då risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-12-04 11:07:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som väntas vara intensivast under natten till onsdag och kan då ge 5-10 cm. Total snömängd fram till onsdag kväll väntas 15-20 cm. Källa: SMHI

2018-11-02 09:33:26 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från i kväll fram till och med lördag morgon, i den västra delen, regn som kan falla på kalla vägbanor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2018-10-31 02:00:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Snöfallet övergår under natten och onsdag morgon allt mer i regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2018-10-29 16:35:23 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från sent tisdag eftermiddag snöfall som väntas ge 5-10 cm. Natt mot onsdag får snöfallet alltmer regninslag, som kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-10-24 10:10:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot torsdag och torsdag morgon snöfall som kan ge 5-10 cm. Närmast kusten inslag av regn. Källa: SMHI