Vädervarningar Norrbottens län kustland

2018-08-20 16:05:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-05 08:47:00 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Natt mot måndag väntas stora regnmängder, 30-60 mm. Tyngdpunkt över södra delen. Regnet mattas av fram på dagen. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men lokalt är brandrisken fortsatt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-30 10:45:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark har tillfälligt minskat. Men i morgon fredag är den åter stor. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Ett område med regn och åska rör sig norrut under dagen och det är risk för stora regnmängder och skyfallsliknande regn. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men lokalt är brandrisken fortsatt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-20 19:42:07 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-17 11:23:07 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med torsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Vid kusten lägre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 10:07:47 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över Tornedalen väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-14 06:04:11 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-11 10:46:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och och mark är stor i öppen, gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-03 05:01:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-22 11:18:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt på klass 1-nivå eller strax under. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-22 11:12:40 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Torneälven avtar men är fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-20 10:53:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Tärendöälven och nedåt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i allra nedersta delen av Torneälven är stabilt strax över klass 2-nivå och ser ut vara det en bit in i v 21. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven ligger på klass 1-nivå. Flödet stiger i övre delen av varningssträckan medan det har stabiliserats i nedre delen. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och väntas kulminera kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven, nedströms Muonioälven är uppe i klass 2-nivå och är nära kulmen. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I nedre delen av Kalixälven har flödet sjunkit till klass 1-nivå. Nu råder klass 1-flöden i hela Kalixälven upp till sammanflödet med Kaitumälven, i Kaitumälven, i Tärendöälven samt i Ängesån. Flödena ser inte ut att öka längre utan har planat ut eller är i minskande. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven nedströms Muonioälven ser nu ut att ha stabiliserats på nivåer runt klass 2-nivå. Inga större förändringar väntas under helgen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå. Källa: SMHI