Vädervarningar Norrbottens län kustland

2019-07-25 22:54:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den norra delen extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-24 21:46:54 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från torsdag till och med lördag Var: Stora delar av området Intensitet: Temperaturen kommer dagtid överstiga 30 grader under perioden Kommentar: Från måndag väntas betydligt lägre temperaturer Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i den norra delen lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-12 05:04:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-12 05:04:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: måndag-onsdag Var: Främst nära finska gränsen Intensitet: maxtemperatur 26-28 grader. Kommentar: Senare i veckan troligen klass 1 varning för höga temperaturer Källa: SMHI

2019-06-21 13:05:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från natt till lördag fram till och med lördag eftermiddag. Var: Hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på tre timmar. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-18 05:35:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Lokalt i området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-18 05:17:03 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Lokalt i området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-15 03:06:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-23 05:48:46 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-14 03:40:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-12 11:55:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra och mellersta delen av Norrbottens län kustland När: Flödena är stigande och väntas kulminera på måndag. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag Var: I södra delen Intensitet: Regn som fortsatt kan vara kraftigt och totalt ge över 35 mm under söndagen. Kommentar: Från ikväll övergår regnet mer i snö samtidigt som nederbörden långsamt mattas av. Källa: SMHI

2019-05-12 11:55:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra och mellersta delen av Norrbottens län kustland När: Flödena är stigande och väntas kulminera på måndag. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-12 11:55:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra och mellersta delen av Norrbottens län kustland När: Flödena är stigande och väntas kulminera på måndag. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-12 11:55:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra och mellersta delen av Norrbottens län kustland När: Flödena är stigande och väntas kulminera på måndag. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-12 10:10:58 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag Var: I södra delen Intensitet: Regn som fortsatt kan vara kraftigt och totalt ge 35 mm under söndagen. Kommentar: Från ikväll övergår regnet mer i snö samtidigt som nederbörden långsamt mattas av. Källa: SMHI

2019-05-08 16:15:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-07 10:10:30 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Norra delen Intensitet: Lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-04 05:01:31 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI