Vädervarningar Norrbottens län kustland

2018-07-20 19:42:07 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-17 11:23:07 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med torsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Vid kusten lägre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 10:07:47 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över Tornedalen väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-14 06:04:11 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-11 10:46:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och och mark är stor i öppen, gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-03 05:01:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-22 11:18:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt på klass 1-nivå eller strax under. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-22 11:12:40 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Torneälven avtar men är fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-20 10:53:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Tärendöälven och nedåt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i allra nedersta delen av Torneälven är stabilt strax över klass 2-nivå och ser ut vara det en bit in i v 21. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven ligger på klass 1-nivå. Flödet stiger i övre delen av varningssträckan medan det har stabiliserats i nedre delen. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och väntas kulminera kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven, nedströms Muonioälven är uppe i klass 2-nivå och är nära kulmen. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I nedre delen av Kalixälven har flödet sjunkit till klass 1-nivå. Nu råder klass 1-flöden i hela Kalixälven upp till sammanflödet med Kaitumälven, i Kaitumälven, i Tärendöälven samt i Ängesån. Flödena ser inte ut att öka längre utan har planat ut eller är i minskande. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven nedströms Muonioälven ser nu ut att ha stabiliserats på nivåer runt klass 2-nivå. Inga större förändringar väntas under helgen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-15 10:50:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och väntas kulminera kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven, nedströms Muonioälven är uppe i klass 2-nivå och är nära kulmen. Källa: SMHI

2018-05-14 13:47:02 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och är nära kulmen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagarna är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven, nedströms Muonioälven, beräknas nå klass 2-nivå inom de närmaste dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och förväntas kulminera inom några dagar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet har kulminerat, men ligger på klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-14 12:16:51 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven nedströms Muonioälven har stabiliserats på nivåer runt klass 2-nivå och inga större förändringar väntas under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Kaitumälven och nedåt samt i Ängesån. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven ligger på klass 1-nivå. Flödet stiger i övre delen av varningssträckan medan det har stabiliserats i nedre delen. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet förväntas uppnå klass 2-nivå under söndagen och därefter fortsätta öka. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå. Lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och förväntas stiga ytterligare. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och förväntas fortsätta stiga. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet förväntas uppnå klass 2-nivå under söndagen och därefter fortsätta öka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå. Lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och förväntas stiga ytterligare. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och förväntas fortsätta stiga. Källa: SMHI

2018-05-12 14:48:15 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet förväntas uppnå klass 1-nivå under söndagen och därefter fortsätta öka. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå under helgen. Lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena förväntas därefter fortsätta stiga. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och förväntas fortsätta stiga. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta stiga. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag stor i snöfria områden. Även lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå under helgen. De lokala variationerna är stora. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet förväntas uppnå klass 2-nivå under de närmaste dygnen. Källa: SMHI

2018-05-09 12:06:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena väntas fortsätta stiga under resten av veckan och kulminera under helgen eller början av vecka 20. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI