Vädervarningar Norrbottens län kustland

2018-11-02 09:33:26 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från i kväll fram till och med lördag morgon, i den västra delen, regn som kan falla på kalla vägbanor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2018-10-31 02:00:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Snöfallet övergår under natten och onsdag morgon allt mer i regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2018-10-29 16:35:23 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från sent tisdag eftermiddag snöfall som väntas ge 5-10 cm. Natt mot onsdag får snöfallet alltmer regninslag, som kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-10-24 10:10:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot torsdag och torsdag morgon snöfall som kan ge 5-10 cm. Närmast kusten inslag av regn. Källa: SMHI

2018-10-08 10:39:20 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från ikväll kan våta vägbanor frysa på och ge ishalka. Detta i samband med uppklarning och fallande temperaturer. Källa: SMHI

2018-08-20 16:05:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-05 08:47:00 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Natt mot måndag väntas stora regnmängder, 30-60 mm. Tyngdpunkt över södra delen. Regnet mattas av fram på dagen. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men lokalt är brandrisken fortsatt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-30 10:45:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark har tillfälligt minskat. Men i morgon fredag är den åter stor. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Ett område med regn och åska rör sig norrut under dagen och det är risk för stora regnmängder och skyfallsliknande regn. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

2018-07-26 13:31:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stora variationer i hur torrt det är i skog och mark, men lokalt är brandrisken fortsatt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-20 19:42:07 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-17 11:23:07 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med torsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Vid kusten lägre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 10:07:47 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över Tornedalen väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-14 06:04:11 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-11 10:46:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och och mark är stor i öppen, gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-03 05:01:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI