Vädervarningar Norrbottens län inland

2021-02-22 20:48:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot tisdag till tisdag förmiddag Var: Södra delen Intensitet: Snöfall som ger 15-20 cm Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-11 11:06:53 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från fredag morgon till fredag kväll Var: I Kiruna och västra delen av Gällivare kommun. Intensitet: Nordvästlig eller västliga vindbyar ca 21 m/s och tidvis snöbyar. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-20 16:18:06 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från torsdag kväll till fredag morgon Var: Främst södra delen Intensitet: 20 till 40 cm Kommentar: Frisk ostlig vind ger snödrev och risk för drivbildning. Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Söndag eftermiddag till natt mot måndag Var: Södra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 1-2 dm snö. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under söndagen och natt mot måndag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 1-2 dm snö. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-24 10:37:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Kraftigt snöfall, totalt väntas ca 10-15 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-09 10:12:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag eftermiddag Var: Södra delen Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-05 09:03:44 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Fredag förmiddag till eftermiddag Var: Allra västligaste delen Intensitet: Västliga mycket hårda vindbyar, 21-23 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas under tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag förmiddag till natt mot fredag Var: Främst södra delen Intensitet: Västlig vind med tidvis mycket hårda vindbyar 21-23 m/s Kommentar: Från fredag förmiddag åter blåsigt, då i västra delen med västliga mycket hårda vindbyar 21-24 m/s Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:53 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:53 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: I kväll och natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Snabb uppklarning med tillfrysning av våta vägbanor som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:53 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-10-24 11:19:51 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från söndag eftermiddag fram till natten till måndag Var: Hela området Intensitet: Det kan komma 5-15 cm snö, mest i västra delen Kommentar: Källa: SMHI

2020-10-16 10:38:14 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från lördag morgon till lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm nysnö Kommentar: Störst mängder i mellersta delen Källa: SMHI

2020-09-21 10:08:11 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Måndag kväll till tisdag morgon Var: I västra delen Intensitet: Västlig eller sydvästlig vind 21-24 m/s Kommentar: Lokalt kan stormbyar förekomma Källa: SMHI

2020-07-30 12:16:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, från Torneträsk till Junosuando. När: Flödet i de övre delarna av Torneälven förväntas avta men ligga kvar på klass-1 nivå några dygn ytterligare. Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: Kraftigt regn under vecka 30 Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-26 11:39:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, från Torneträsk till sammanflödet med Lainio älv, samt Tärendö älv. När: Kulminerar under söndag och måndag Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: Kraftigt regn under vecka 30 Kommentar: Flödet kan komma att fortsätta ned i Kalix älv från början av vecka 31. Källa: SMHI

2020-07-23 11:36:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, strax nedströms Torneträsk till sammanflödet med Lainio älv, samt Tärendö älv. När: Från torsdag och under vecka 31 Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: De senaste dagarnas ihållande regnande. Kommentar: Flödet kommer att fortsätta ned i Kalix älv från slutet av helgen vecka 30. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till fredag morgon. Var: I hela området. Intensitet: Ihållande regn som lokalt kan vara kraftigt och totalt ge 40-50 mm. Kommentar: - Källa: SMHI