Vädervarningar Norrbottens län inland

2020-01-05 10:17:58 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent måndag eftermiddag till natt mot tisdag. Var: Söderifrån över hela området. Intensitet: Risk för plötslig ishalka i samband med regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Kommentar: Måndag morgon osäkert för lite underkylt regn i allra sydligaste delen med risk för ishalka. Källa: SMHI

2020-01-04 08:12:42 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Lördag förmiddag till lördag eftermiddag. Var: Norra delen. Intensitet: Nordvästlig till nordlig vind 21-23 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-01 10:19:55 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från sent onsdag eftermiddag fram till torsdag morgon Var: I västra delen Intensitet: Mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-31 13:32:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under onsdagen Var: Hela området Intensitet: Halka på grund av regn på kallt underlag och underkylt regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-31 13:32:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under onsdagen Var: Hela området Intensitet: Halka på grund av regn på kallt underlag och underkylt regn. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag fram till torsdag morgon Var: I västra delen Intensitet: Mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-28 09:35:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot söndag och även söndag eftermiddag. Var: Främst södra delen Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägytor eller underkylt regn Källa: SMHI

2019-12-20 19:47:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till lördag morgon Var: Södra delen Intensitet: Det kan komma 10-15 cm, lokalt 20 Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-04 10:56:30 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot torsdag. Var: Hela området. Intensitet: - Kommentar: Regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2019-12-03 02:27:41 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll och natt mot onsdag Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-11-19 09:16:23 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag. Var: I främst östra- och södra delen av området. Intensitet: - Kommentar: Tidvis regn eller lokalt underkylt regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2019-11-13 11:12:21 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till torsdag morgon Var: I den ostligaste delen Intensitet: Tidvis regn, underkylt regn eller blötsnö på kalla vägytor med risk för plötslig ishalka Kommentar: Natt mot torsdag övergående i snöfall och påfrysning Källa: SMHI

2019-11-02 08:32:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från lördag förmiddag till lördag eftermiddag Var: I nordöstra delen Intensitet: 5-10 cm, lokalt upp mot 15 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-24 11:55:42 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag eftermiddag till lördag morgon Var: Främst i norra och östra delen Intensitet: 5-10 cm snö, lokalt upp till 15 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter kan det bli halt när regnet faller på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter kan det bli halt när regnet faller på kalla vägytor. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag förmiddag till fredag kväll Var: I norra delen Intensitet: 5-15 cm snö Kommentar: Källa: SMHI

2019-10-24 10:11:32 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Idag torsdag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som övergår i regn och faller på kalla vägytor. Kommentar: Natt mot fredag kommer nytt regn in söderifrån, åter faller det på kalla vägytor. Lokalt kan det även vara underkylt regn. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag förmiddag till fredag kväll Var: I norra delen Intensitet: 5-15 cm snö Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-21 11:03:47 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Tisdag kväll Var: I sydvästligaste delen Intensitet: Mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2019-09-29 10:31:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot måndag Var: I västra delen. Under måndagen främst i nordväst. Intensitet: Snöfall som under natten kan ge 2-5 cm snö. Under måndagen kan ytterligare 5-10 cm snö komma i trakterna kring Kiruna. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 22:54:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i den östra delen lokalt extremt stor. Kommentar: -. Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Större delen av området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i de östra delen lokalt extremt stor. Kommentar: -. Källa: SMHI