Vädervarningar Norrbottens län inland

2018-09-09 11:17:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I nordligaste delen är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-03 10:39:57 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Ett område med regn och åska rör sig norrut under dagen och det är risk för stora regnmängder och skyfallsliknande regn. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

2018-07-25 11:14:25 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll passerar kraftiga regn- och åskskurar österut, i samband med åskskurar kan det komma större regnmängder och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, på en del håll extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, på en del håll extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll passerar kraftiga regn- och åskskurar österut, i samband med åskskurar kan det komma större regnmängder och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är fortfarande lokalt stor. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

2018-07-19 20:18:30 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-16 05:14:09 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 10:07:47 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över södra Tornedalen väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är främst i östra delen stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är främst i östra delen stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med torsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Över Tornedalen når dagstemperaturen 30 grader eller mer till och med fredag. Källa: SMHI

2018-07-04 09:20:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är i södra delen stor. Källa: SMHI

2018-07-03 08:03:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandsfaran är i nordöstra delen stor i öppen och gles vegetation. Källa: SMHI

2018-07-03 05:30:58 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Skogsbrandsfaran är i nordöstra delen stor i öppen och gles vegetation. Källa: SMHI

2018-06-15 14:57:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I den östra delen är skogsbrandfaran stor i öppen, gles vegetation som t.ex.på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-12 05:22:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor i östra delen, främst i öppen och gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-04 14:40:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är i områdets östra del stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen. Källa: SMHI