Vädervarningar Norrbottens län inland

2021-10-25 14:56:41 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från ikväll till tisdag kväll Var: Södra och mellersta delen Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor kan ge halt väglag Kommentar: När regnet passerat från tisdag eftermiddag kan molntäcket spricka upp och temperaturerna falla hastigt Källa: SMHI

2021-10-25 14:56:41 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från ikväll till tisdag kväll Var: Södra och mellersta delen Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor kan ge halt väglag Kommentar: När regnet passerat från tisdag eftermiddag kan molntäcket spricka upp och temperaturerna falla hastigt Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på en hög klass 1-nivå under söndagen vecka 41. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: En hög klass 1-varning motsvarar flöden av återkomsttider mellan 15 och 25 år. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens läns kustområde mellan Kalix och Haparanda När: Flödena har kulminerat men ligger kvar på varningsnivå resten av vecka 41. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under måndagen vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under måndagen vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som under tisdag kväll och onsdagen ger 20-30 cm nysnö Kommentar: Snöfallet fortsätter även vidare under torsdag och fredag, men med något avtagande intensitet. Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under måndagen vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som under tisdag kväll och onsdagen ger 20-30 cm nysnö Kommentar: Snöfallet fortsätter även vidare under torsdag och fredag, men med något avtagande intensitet. Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under början av vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som under tisdag kväll och onsdagen ger 20-30 cm nysnö, mest snö i områdets södra del. Kommentar: Snöfallet fortsätter även vidare under torsdag och fredag, men med något avtagande intensitet. Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under början av vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll till natt mot torsdag. Var: Hela området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som under tisdag kväll och onsdagen ger 20-30 cm nysnö, mest snö i områdets södra del. Kommentar: Snöfallet fortsätter även vidare under torsdag och fredag, men med något avtagande intensitet. Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger fortfarande på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-16 10:54:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens läns kustområde mellan Luleå och Haparanda När: Helgen av vecka 41 Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Mellan Kalix och Haparanda förekomma lokalt flöden på klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Helgen av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Vid vissa sträckor längs med vattendraget når flöden klass 2-varningsnivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till söndag morgon, därefter fortsatt snöfall i lägre intensitet eller regn. Var: Främst i den norra och östra delen av området Intensitet: 20-30 cm snö. Störst intensitet under lördagsdygnet i den norra delen. Kommentar: Tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-10-16 10:54:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens läns kustområde mellan Luleå och Haparanda När: Helgen av vecka 41 Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Mellan Kalix och Haparanda förekomma lokalt flöden på upp till klass 3-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Keräsjoki När: Helgen av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Vissa biflöden till Keräsjoki kan nå klass 3-varningsnivå. Källa: SMHI

2021-10-14 15:53:05 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag kväll till söndag förmiddag Var: Främst i den norra och östra delen av området Intensitet: Under perioden 20-30 cm snö. Störst intensitet under lördagsdygnet i den norra delen. Tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Kommentar: Gränsen mellan regn och snö osäker. I öster tidvis regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2021-10-14 15:53:05 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till söndag morgon, därefter fortsatt snöfall i lägre intensitet eller regn. Var: Främst i den norra och östra delen av området Intensitet: 20-30 cm snö. Störst intensitet under lördagsdygnet i den norra delen. Kommentar: Tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-10-14 15:53:05 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till söndag morgon, därefter fortsatt snöfall i lägre intensitet eller regn. Var: Främst i den norra och östra delen av området Intensitet: 20-30 cm snö. Störst intensitet under lördagsdygnet i den norra delen. Kommentar: Tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-10-14 15:53:05 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till söndag morgon, därefter fortsatt snöfall i lägre intensitet eller regn. Var: Främst i den norra och östra delen av området Intensitet: 20-30 cm snö. Störst intensitet under lördagsdygnet i den norra delen. Kommentar: Tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-10-13 10:06:56 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 När: Från torsdag morgon Var: Västra delen. Snöfallet börjar i södra delen och rör sig norrut under förmiddagen Intensitet: 2-5 cm blöt snö Kommentar: Osäkert hur mycket som kommer lägga sig då det följs av mild luft och snöfallet övergår i regn. Källa: SMHI

2021-10-13 10:06:56 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 När: Torsdag Var: Västra delen. Snöfallet börjar i södra delen och rör sig norrut under förmiddagen Intensitet: 2-5 cm blöt snö som övergår i regn under torsdag kväll Kommentar: Osäkert hur mycket som kommer att lägga sig på marken då det följs av mild luft och snöfallet övergår i regn. Dock följs det under fredagsdygnet av kallare luft och då väntas snöfall som åter kan bli kraftigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag kväll till söndag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Under perioden 20-30 cm snö. Störst intensitet under natten mot lördag i norra delen. Kommentar: Gränsen mellan regn och snö osäker. I öster mestadels regn under fredagen. Källa: SMHI

2021-08-18 05:15:39 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till natt till torsdag Var: Främst södra delen Intensitet: Tidvis kraftigt regn och med regnmängder upp till mellan 35 och 40 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-16 15:29:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under tisdagen Var: Lokalt i den norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-16 15:29:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under tisdagen Var: Lokalt i den norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI