Vädervarningar Norrbottens län inland

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, på en del håll extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-19 20:18:30 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-16 05:14:09 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 10:07:47 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över södra Tornedalen väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är främst i östra delen stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är främst i östra delen stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med torsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Över Tornedalen når dagstemperaturen 30 grader eller mer till och med fredag. Källa: SMHI

2018-07-04 09:20:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är i södra delen stor. Källa: SMHI

2018-07-03 08:03:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandsfaran är i nordöstra delen stor i öppen och gles vegetation. Källa: SMHI

2018-07-03 05:30:58 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Skogsbrandsfaran är i nordöstra delen stor i öppen och gles vegetation. Källa: SMHI

2018-06-15 14:57:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I den östra delen är skogsbrandfaran stor i öppen, gles vegetation som t.ex.på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-12 05:22:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor i östra delen, främst i öppen och gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-04 14:40:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är i områdets östra del stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-05-23 10:52:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt på klass 1-nivå eller strax under. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag och torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-22 11:12:40 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Torneälven avtar men är fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i vattendragen har minskat till klart under klass 1-nivå, men några enstaka medelstora vattendrag är fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-21 11:29:35 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven börjar minska men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i nedre halvan av Muonioälven och i Torneälven nedströms sammanflödet med Muonioälven minskar stadigt men är fortsatt betydligt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-20 10:53:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Tärendöälven och nedåt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i allra nedersta delen av Torneälven är stabilt strax över klass 2-nivå och ser ut vara det en bit in i v 21. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven har stabiliserats och ligger fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Muonioälven och i Torneälven från Muonioälven ned till Övertorneå har kulminerat på nivåer strax över eller strax under klass 2 och minskar nu i maklig takt. Källa: SMHI

2018-05-19 12:27:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Byskeälven är sjunkande men fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena börjar kulminera på nivåer nära klass 2 men väntas börja minska inom de närmsta dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå på en del håll. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven nedströms Muonioälven har stabiliserats på nivåer runt klass 2-nivå och inga större förändringar väntas under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena minskar men är fortsatt över klass 1-nivå mellan Lainioälven och Muonioälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Kaitumälven och nedåt samt i Ängesån. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven ligger på klass 1-nivå. Flödet stiger i övre delen av varningssträckan medan det har stabiliserats i nedre delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Lainioälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå i nedre delen. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena börjar kulminera på nivåer nära klass 2 men väntas börja minska inom de närmsta dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven nedströms Muonioälven ser nu ut att ha stabiliserats på nivåer runt klass 2-nivå. Inga större förändringar väntas under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Lainioälven kulminerar och väntas så smått minska. Det kan dock att dröja till början av nästa vecka innan det går under klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-16 11:09:46 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och väntas kulminera kommande dagar. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven, nedströms Muonioälven är uppe i klass 2-nivå och är nära kulmen. Källa: SMHI