Vädervarningar Norrbottens län inland

2018-05-23 10:52:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt på klass 1-nivå eller strax under. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag och torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-22 11:12:40 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Torneälven avtar men är fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i vattendragen har minskat till klart under klass 1-nivå, men några enstaka medelstora vattendrag är fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-21 11:29:35 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven börjar minska men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i nedre halvan av Muonioälven och i Torneälven nedströms sammanflödet med Muonioälven minskar stadigt men är fortsatt betydligt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-20 10:53:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Tärendöälven och nedåt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i allra nedersta delen av Torneälven är stabilt strax över klass 2-nivå och ser ut vara det en bit in i v 21. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven har stabiliserats och ligger fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Muonioälven och i Torneälven från Muonioälven ned till Övertorneå har kulminerat på nivåer strax över eller strax under klass 2 och minskar nu i maklig takt. Källa: SMHI

2018-05-19 12:27:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Byskeälven är sjunkande men fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena börjar kulminera på nivåer nära klass 2 men väntas börja minska inom de närmsta dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå på en del håll. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven nedströms Muonioälven har stabiliserats på nivåer runt klass 2-nivå och inga större förändringar väntas under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena minskar men är fortsatt över klass 1-nivå mellan Lainioälven och Muonioälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Kaitumälven och nedåt samt i Ängesån. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven ligger på klass 1-nivå. Flödet stiger i övre delen av varningssträckan medan det har stabiliserats i nedre delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Lainioälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå i nedre delen. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena börjar kulminera på nivåer nära klass 2 men väntas börja minska inom de närmsta dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven nedströms Muonioälven ser nu ut att ha stabiliserats på nivåer runt klass 2-nivå. Inga större förändringar väntas under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Lainioälven kulminerar och väntas så smått minska. Det kan dock att dröja till början av nästa vecka innan det går under klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-16 11:09:46 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och väntas kulminera kommande dagar. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Generellt är flödena sjunkande men lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven, nedströms Muonioälven är uppe i klass 2-nivå och är nära kulmen. Källa: SMHI

2018-05-14 14:12:08 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag är nu nära kulmen vid klass 3-nivå. Lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena ligger nu på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och är nära kulmen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Torneälven, nedströms Muonioälven, beräknas nå klass 2-nivå inom de närmaste dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och förväntas kulminera inom några dagar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet har kulminerat, men ligger på klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-14 08:44:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt på klass 1-nivå eller strax under. Källa: SMHI

2018-05-14 08:44:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven minskar men är fortsatt på klass 1-nivå eller strax under. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet förväntas uppnå klass 2-nivå under söndagen och därefter fortsätta öka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå. Lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och förväntas stiga ytterligare. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och förväntas fortsätta stiga. Källa: SMHI

2018-05-12 14:48:15 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet förväntas uppnå klass 1-nivå under söndagen och därefter fortsätta öka. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå under helgen. Lokala variationer förekommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena förväntas därefter fortsätta stiga. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet ligger på klass 2-nivå och förväntas fortsätta stiga. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag, främst i östra delen, är gräsbrandsfaran stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger på klass 1-nivå och förväntas fortsätta stiga. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå under helgen. De lokala variationerna är stora. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena väntas fortsätta stiga under resten av veckan och kulminera under helgen eller början av vecka 20. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag, främst i östra delen, är gräsbrandsfaran stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet förväntas uppnå klass 2-nivå under de närmaste dygnen. Källa: SMHI

2018-05-10 04:54:05 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är torsdag och fredag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Den allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagarna i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena väntas fortsätta stiga under resten av veckan och kulminera under helgen eller början av vecka 20. Källa: SMHI

2018-05-09 12:06:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena väntas fortsätta stiga under resten av veckan och kulminera under helgen eller början av vecka 20. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-03 22:39:40 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från onsdag eftermiddag snöfall som fram till torsdag natt kan ge 5-15 cm, det mesta i den södra delen. Källa: SMHI

2018-01-23 10:47:31 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagen snöfall som kan ge 2-3 dm, lokalt mer. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök. Källa: SMHI

2017-12-22 10:10:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I nordöstra delen, under lördagen snöfall som kan ge någon dm nysnö. Källa: SMHI

2017-12-18 12:25:30 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag eftermiddag och kväll risk för underkylt regn med plötslig ishalka som följd. Källa: SMHI