Vädervarningar Norrbottens län inland

2020-07-30 12:16:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, från Torneträsk till Junosuando. När: Flödet i de övre delarna av Torneälven förväntas avta men ligga kvar på klass-1 nivå några dygn ytterligare. Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: Kraftigt regn under vecka 30 Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-26 11:39:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, från Torneträsk till sammanflödet med Lainio älv, samt Tärendö älv. När: Kulminerar under söndag och måndag Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: Kraftigt regn under vecka 30 Kommentar: Flödet kan komma att fortsätta ned i Kalix älv från början av vecka 31. Källa: SMHI

2020-07-23 11:36:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, strax nedströms Torneträsk till sammanflödet med Lainio älv, samt Tärendö älv. När: Från torsdag och under vecka 31 Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: De senaste dagarnas ihållande regnande. Kommentar: Flödet kommer att fortsätta ned i Kalix älv från slutet av helgen vecka 30. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till fredag morgon. Var: I hela området. Intensitet: Ihållande regn som lokalt kan vara kraftigt och totalt ge 40-50 mm. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-23 11:36:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, strax nedströms Torneträsk till sammanflödet med Lainio älv, samt Tärendö älv. När: Från torsdag och under vecka 31 Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: De senaste dagarnas ihållande regnande. Kommentar: Flödet kommer att fortsätta ned i Kalix älv från slutet av helgen vecka 30. Källa: SMHI

2020-07-22 16:22:59 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till natt mot fredag. Var: I hela området. Intensitet: Ihållande regn som lokalt kan vara kraftigt och ge mer än 35 mm regn på 12 timmar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-20 10:00:48 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag och vidare natt mot tisdag. Var: I hela området. Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-07-03 14:17:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från nedströms Torneträsk till Vittangi När: vecka 27 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena förväntas kulminera under vecka 27. Källa: SMHI

2020-07-02 16:19:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Rautasälven till Vittangi När: vecka 27 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena förväntas kulminera under vecka 27. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-02 16:19:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Rautasälven till Vittangi När: vecka 27 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena förväntas kulminera under vecka 27. Källa: SMHI

2020-07-01 12:03:51 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Rautasälven till Vittangi När: vecka 27 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena förväntas kulminera under vecka 27. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-30 13:28:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Rautasälven till Vittangi När: vecka 27 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena förväntas kulminera under vecka 27. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Skurar kan minska brandrisken lokalt Källa: SMHI

2020-06-29 12:50:55 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Rautasälven till Vittangi När: tills vidare Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Brandrisken minskar till imorgon tisdag i samband med regn Källa: SMHI

2020-06-26 10:19:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Rautasälven till uppströms bifurkationen Tärendöälven När: tills vidare Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-24 10:49:11 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Abisko till innan bifurkationen Tärendöälven När: Vecka 26 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med torsdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-24 10:49:11 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Abisko till uppströms bifurkationen Tärendöälven När: Vecka 26 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Under söndag och måndag når temperaturen lokalt över 26 grader. Från tisdag så gäller det allmänt över hela området. Källa: SMHI

2020-06-20 09:40:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-17 12:12:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Regnskurar under torsdagen minskar tillfälligt brandrisken. Källa: SMHI

2020-06-14 14:19:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Pello När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerades under vecka 24 och beräknas sjunka under vecka 25. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Piteälven mellan Vidsel och sjön Vuolvojávrre När: Vecka 24 och början på vecka 25 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: En första kulm skedde under andra halvan av vecka 24 men flödena kan komma att stiga igen under vecka 25. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter samt Norrbottens läns inland När: Vecka 24 med fortsättning under vecka 25 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På eftermiddagarna Var: I de västra delarna Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI