Vädervarningar Norrbottens län inland

2017-11-19 13:19:18 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under måndagsdygnet snöfall som främst i norra delen kan ge 15-25 cm. Källa: SMHI

2017-11-16 10:03:00 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Mellersta och södra delen under fredagen snöfall som kan ge snömängd 10-15 cm, mest i söder och här lokalt 20 cm. Källa: SMHI

2017-11-08 22:26:08 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag eftermiddag risk för regn på fruset underlag eller underkylt regn. Källa: SMHI

2017-11-08 06:09:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag kväll, i den södra delen, är det risk för regn på kalla vägytor med ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-11-04 10:25:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag kväll till måndag förmiddag snöfall som kan ge snömängd ca 10 cm. Längst i öster regn och under söndag kväll kan regn eller underkylt regn till en början falla på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2017-10-19 08:49:19 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 2-4 cm nysnö i norra delen under eftermiddagen och kvällen. Källa: SMHI

2017-10-13 10:23:25 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Under natten och lördag morgon blötsnö som kan ge 2-5 cm snö i västra delen. Källa: SMHI

2017-10-10 06:10:13 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 I västra delen från sent tisdag eftermiddag snöfall som fram till onsdag morgon kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2017-09-09 10:51:52 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Under söndagsdygnet regn som kan bli rikligt och ge 30-40 mm, främst i östra delen. Källa: SMHI

2017-07-22 10:47:52 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I Piteälven ungefär från Vidsel och ner till Älvsbyn väntas flödena vara strax över klass 1 under helgen och ha minskat till under klass 1 i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De höga flödena minskar men det är fortsatt klass 1-flöden i Torneälven hela vägen från Torne träsk till Tärendöälven. Med undantag från sträckan mellan Torne träsk och Rautasälven, så kommer flödena att ha minskat till under klass 1-nivå i början av nästa vecka. Källa: SMHI

2017-07-21 11:42:27 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De höga flödena klingar fortsatt av. Till lördagen ser flödena ut att ha minskat till klass 1-flöden i Torneälven hela vägen från Torne träsk till Tärendöälven. I Tärendöälven är det fortsatt klass 1-flöden. Med undantag från sträckan mellan Torne träsk och Rautasälven, så kommer flödena att ha minskat till under klass 1-nivå i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I Piteälven ungefär från Vidsel och ner till Älvsbyn väntas flödena fortsatt vara över klass 1 under helgen. Källa: SMHI

2017-07-20 11:28:06 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i övre delen av Piteälven är nu under klass 1. I området runt Vidsel och ner till Älvsbyn väntas flödena fortsatt vara över klass 1 någon eller några dagar till, både i huvudfåran och i de små vattendragen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena klingar nu av. Det kommer fortsatta att vara klass 2-flöden eller nära klass 2-flöden i Torneälven under torsdagen mellan Torne träsk och Tärendöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena klingar nu av. I Tärendöälven och i Kalixälven vidare ner mot Ängsån väntas flödena vara över klass 1 under något eller några dygn till. Källa: SMHI

2017-07-18 13:03:30 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De senaste regnen har nu medfört att det är höga flöden i många av de små vattendragen i de mellersta delarna av både Luleälvens och Piteälvens avrinningsområden. De höga flödena väntas kulminera under tisdagen och onsdagen och ha klingat av till helgen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2-flöden i Torneälvens övre delar ned till sammanflödet med Lainioälven, samt i Tärendöälven. Flödena kulminerar nu och väntas gå under klass 2-nivåerna framemot helgen och under klass 1-nivåerna efter helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre och mellersta delarna av Kalixälven (uppströms Ängesån) samt Kaitumälven. Flödena minskar nu i de övre delarna, men kan stiga något nedströms Tärendö där det fylls på ifrån Torneälvens högflöden via Tärendöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat i övre delarna av Piteälven och väntas nå under varningsnivåerna framemot helgen. I de mellersta delarna av älven kan det fortfarande stiga något, bland annat på grund av det senaste regnet. Det är nu höga flöden i de små vattendrag som rinner till Piteälvens mellersta delar. Ner mot kusten ser det inte ut som att flödena i Piteälven kommer att nå klass 1-nivåer. Källa: SMHI

2017-07-18 11:28:14 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2 flöden i Torneälvens övre delar ned till sammanflödet med Lainioälven, samt i Tärendöälven. Flödena kulminerar nu och väntas gå under klass 2-nivåerna framemot helgen och under klass 1-nivåerna efter helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden förväntas råda under veckan i små vattendrag i mellersta delarna av Luleälvens avrinningsområde. Eventuellt kan det bli klass 2 flöden i mitten av veckan med det är än så länge osäkert. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden i övre och mellersta delarna av Kalixälven (uppströms Ångesån) samt Kaitumälven. Flödena minskar nu i de övre delarna, men kan stiga något nedströms Tärendö där det fylls på ifrån Torneälvens högflöden via Tärendöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat i övre delarna av Piteälven och väntas nå under varningsnivåerna framemot helgen. I de mellersta delarna av älven kan det fortfarande stiga något och bland annat på grund av det senaste regnet. Det är nu höga flöden de små vattendrag som rinner till Piteälvens mellersta delar. Ner mot kusten ser det inte ut som att flödena i Piteälven kommer att nå klass 1-nivåer. Källa: SMHI

2017-07-17 11:45:20 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden i övre och mellersta delarna av Kalixälven (uppströms Ångesån) samt Kaitumälven. Flödena ser ut att kulminera under mitten av denna vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden förväntas råda under veckan i små vattendrag i mellersta delarna av Luleälvens avrinningsområde. Eventuellt kan det bli klass 2 flöden i mitten av veckan med det är än så länge osäkert. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2 flöden i övre delarna av själva Torneälven innan sammanflödet med Lainioälven, samt i Tärendöälven. Flödena kommer troligast att vara över klass 2 nivå under några dagar till bland annat på grund av den nederbörd som väntas under tisdagsdygnet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden väntas i hela Piteälven under det mesta av veckan. I början av veckan kan flödena vara nära klass 2 i de övre delarna av älven. Källa: SMHI

2017-07-16 11:54:25 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden i övre och mellersta delarna av Kalixälven samt Kaitumälven, uppströms Ångesån. Flödet kulminerar vid mitten av kommande vecka. Det beror på stora nederbördsmängder som har fallit under de senaste dagarna och sen snösmältning. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2 flöden i övre delarna av Torneälven och Rautasälven (innan sammanflödet med Lainioälven) samt Tärendöälven. Flödena stannar över klass 2 nivå under stor del av kommande vecka. Det beror på stora nederbördsmängder som har fallit under de senaste dagarna och sen snösmältning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden förväntas fram till mitten av kommande vecka längst små vattendrag i mellersta delarna av Luleälvens avrinningsområde. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden längst hela Piteälven fram till mitten av kommande vecka. I nuläget högst flöden i de övre delarna med ökande flöden i de nedre delarna. Källa: SMHI

2017-07-14 12:51:06 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden förväntas under fredagssdygnet fram till början av nästa vecka, på grund av stora nederbördsmängder i kombination med sen snösmältning. Främst längst övre delarna av: Piteälven, små vattendrag i Luleälvens avrinningsområde och små vattendrag i Kalixälvens avrinningsområde. Kan bli lokalt klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden i övre delarna av Torneälven (innan sammanflödet med Lainioälven). Stora nederbördsmängder väntas falla under torsdags- och fredagsdygnet. Flödet kulminerar i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 I mellersta delen kan det komma 35-50 mm regn under fredagsdygnet. Källa: SMHI

2017-07-14 11:17:40 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden förväntas under torsdagsdygnet fram till början av nästa vecka, på grund av stora nederbördsmängder i kombination med sen snösmältning. Främst längst övre delarna av: Piteälven, små vattendrag i Luleälvens avrinningsområde (innan sammanflödet med Lilla Luleälven) och små vattendrag i Kalixälvens avrinningsområde. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden i övre delarna av Torneälven (innan sammanflödet med Lainioälven). Stora nederbördsmängder väntas falla under torsdags- och fredagsdygnet. Flödet kulminerar i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 I mellersta delen kan det komma 35-50 mm regn under fredagsdygnet. Källa: SMHI

2017-07-13 11:55:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden i övre delarna av Torneälven (innan sammanflödet med Lainioälven). Stora nederbördsmängder väntas falla under torsdags- och fredagsdygnet. Flödet kulminerar i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden förväntas under torsdagsdygnet fram till början av nästa vecka, på grund av stora nederbördsmängder i kombination med sen snösmältning. Främst längst övre delarna av Piteälven, små vattendrag i Luleälven (innan sammanflödet med Lilla Luleälven) och Kalixälvens avrinningsområde. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 I mellersta delen kan det komma 35-50 mm regn under fredagsdygnet. Källa: SMHI

2017-07-13 11:25:44 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 I mellersta delen kan det komma 35-50 mm regn under fredagsdygnet. Källa: SMHI

Risk Höga flöden Klass: 0 Risk för höga flöden i övre delarna av Piteälven, Luleälven och Torneälven (innan sammanflödet med Lainioälven). Stora nederbördsmängder väntas falla under fredagsdygnet. Placeringen är något osäker, men risken kan följas av en klass 1 varning. Källa: SMHI