Vädervarningar Norrbottens län inland

2019-02-15 10:30:34 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 I morgon lördag blåser det upp västlig vind med stormbyar på 25-30 m/s, kulminerar under eftermiddagen. Avtar natt mot söndag. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från torsdag kväll till fredag morgon mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag och eftermiddag, främst i den södra delen, regn som kan vara underkylt och/eller falla på kalla vägytor och ge upphov till ishalka. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag och eftermiddag, främst i den södra delen, regn som kan vara underkylt och/eller falla på kalla vägytor och ge upphov till ishalka. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 11:08:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag och eftermiddag, främst i den södra delen, regn som kan vara underkylt och/eller falla på kalla vägytor och ge upphov till ishalka. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst södra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från sent torsdag eftermiddag till fredag förmiddag mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-01-14 08:57:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fortsatt snöfall som fram till måndag mitt på dagen i främst södra delen kan ge ytterligare 5-10 cm snö. Därefter fortsatt snöfall men av lägre intensitet. Källa: SMHI

2019-01-13 09:12:15 +0100

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 Från eftermiddagen snöfall som fram till måndag morgon i främst sydöstra delen kan ge 30-50 cm snö. Det fortsätter snöa även under måndagen men med avtagande intensitet. Källa: SMHI

2019-01-12 16:59:04 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Gäller den södra delen. Söndag eftermiddag drar snöfall in som under kvällen och natt till måndag tilltar i intensitet. Kraftigt snöfall kan sedan förekomma fram till måndag förmiddag, sedan avtar intensiteten. Källa: SMHI

2019-01-12 16:59:04 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Gäller den södra delen. Söndag eftermiddag drar snöfall in som under kvällen och natt till måndag tilltar i intensitet. Kraftigt snöfall som fram till måndag förmiddag kan ge omkring 50 cm, sedan avtar intensiteten. Källa: SMHI

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 Från eftermiddagen snöfall som fram till måndag morgon i främst sydöstra delen kan ge 30-50 cm snö. Det fortsätter snöa även under måndagen men med avtagande intensitet. Källa: SMHI

2019-01-10 09:34:45 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredagen, i södra delen, västliga till nordvästliga vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2019-01-08 12:32:33 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2018-11-22 22:44:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredagen tilltagande byig västlig vind, från kvällen med mycket hårda vindbyar ca 21 m/s i främst nordvästra delen av området. Källa: SMHI

2018-11-16 10:09:15 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från ikväll i främst västra delen västlig vind med mycket hårda vindbyar 20-24 m/s. Lördag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-11-14 10:26:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från natt mot torsdag till torsdag middag risk för underkylt regn eller regn på kalla ytor som ger ishalka. Under torsdag eftermiddag fortfarande risk för ishalka över de norra delarna. Källa: SMHI

2018-11-04 01:08:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag eftermiddag, främst över Kiruna kommun, underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2018-11-02 09:33:26 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I kväll och natt till lördag, i den ostligaste delen precis på gränsen till kustlandet, regn som kan falla på kalla vägbanor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2018-10-31 04:41:28 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Snöfallet övergår successivt i regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2018-10-29 16:35:23 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag eftermiddag snöfall som väntas ge 15-25 cm. Natt mot onsdag får snöfallet alltmer inslag av regn med början i de södra delarna. Regnet kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-10-24 10:10:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sydöstra delen natt mot torsdag och torsdag morgon snöfall som kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI