Vädervarningar Norrbottens län inland

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-19 04:36:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Det är lokalt torrt i markerna med stor till extremt stor risk för brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-19 04:36:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Det är lokalt torrt i markerna med stor till extremt stor risk för brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-19 04:36:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-19 04:36:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor med mycket stor brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-19 04:36:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-19 04:36:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-19 04:19:26 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Det är lokalt torrt i markerna med stor till extremt stor risk för brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-12 16:08:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Norra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI