Vädervarningar Norrbottens län inland

2019-09-29 10:31:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot måndag Var: I västra delen. Under måndagen främst i nordväst. Intensitet: Snöfall som under natten kan ge 2-5 cm snö. Under måndagen kan ytterligare 5-10 cm snö komma i trakterna kring Kiruna. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 22:54:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i den östra delen lokalt extremt stor. Kommentar: -. Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Större delen av området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i de östra delen lokalt extremt stor. Kommentar: -. Källa: SMHI

2019-07-18 05:11:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I den nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-18 05:11:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst i nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: måndag-onsdag Var: Främst nära finska gränsen Intensitet: maxtemperatur 26-28 grader. Kommentar: Senare i veckan troligen klass 1 varning för höga temperaturer Källa: SMHI

2019-07-12 14:35:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-21 13:05:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från natt till lördag fram till och med lördag eftermiddag. Var: Hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på tre timmar. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-12 10:36:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kaitumälven och övre delen av Kalixälven När: Kaitumälven kulminerar under onsdagen och övre delen av Kalixälven under onsdag och torsdag Typ av vattendrag: Stora Orsak: Snösmältning och stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-11 11:10:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Laisälven. När: Kulminerar under tisdagen och onsdagen. Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kaitumälven och övre delen av Kalixälven När: Beräknas kulminera under onsdagen och torsdagen. Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Snösmältning och stora regnmängder. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-04 14:00:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-01 04:41:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-30 05:06:32 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I främst områdets södra del. Intensitet: Lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Främst södra och mellersta delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Under tisdag eftermiddag väntas gräsbrandrisken bli lokalt stor i hela området Källa: SMHI

2019-05-23 05:48:46 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag. Var: Lokalt Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-14 03:40:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-12 11:55:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra och mellersta delen av Norrbottens län kustland När: Flödena är stigande och väntas kulminera på måndag. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till måndag morgon Var: I södra delen Intensitet: Först regn som kan ge rikliga mängder, men regnet övergår successivt i snö som fram till måndag morgon kan ge 10-20 cm. Kommentar: Osäkert hur mycket snö som lägger sig på marken på grund av varma ytor. Även osäkert hur snabbt regnet övergår i snö. Källa: SMHI

2019-05-12 11:55:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra och mellersta delen av Norrbottens län kustland När: Flödena är stigande och väntas kulminera på måndag. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-12 11:55:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra och mellersta delen av Norrbottens län kustland När: Flödena är stigande och väntas kulminera på måndag. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-12 11:55:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra och mellersta delen av Norrbottens län kustland När: Flödena är stigande och väntas kulminera på måndag. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-11 12:33:37 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Söndag kväll till måndag morgon Var: I södra delen Intensitet: Söndag eftermiddag regn övergående i snö som fram till måndag morgon kan ge 10-20 cm. Kommentar: Osäkert hur mycket snö som lägger sig på marken på grund av varma ytor. Även osäkert hur snabbt regnet övergår i snö. Källa: SMHI