Vädervarningar Norrbottens län inland

2018-11-16 10:09:15 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från ikväll i främst västra delen västlig vind med mycket hårda vindbyar 20-24 m/s. Lördag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-11-14 10:26:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från natt mot torsdag till torsdag middag risk för underkylt regn eller regn på kalla ytor som ger ishalka. Under torsdag eftermiddag fortfarande risk för ishalka över de norra delarna. Källa: SMHI

2018-11-04 01:08:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag eftermiddag, främst över Kiruna kommun, underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2018-11-02 09:33:26 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I kväll och natt till lördag, i den ostligaste delen precis på gränsen till kustlandet, regn som kan falla på kalla vägbanor och ge upphov till plötslig ishalka. Källa: SMHI

2018-10-31 04:41:28 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Snöfallet övergår successivt i regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2018-10-29 16:35:23 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag eftermiddag snöfall som väntas ge 15-25 cm. Natt mot onsdag får snöfallet alltmer inslag av regn med början i de södra delarna. Regnet kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-10-24 10:10:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sydöstra delen natt mot torsdag och torsdag morgon snöfall som kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-10-08 10:39:20 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sen eftermiddag kan våta vägbanor frysa på och ge ishalka. Detta främst i områdets östra del i samband med uppklarning efter regn och fallande temperaturer. Källa: SMHI

2018-10-04 10:35:31 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot fredag drar snöfall in söderifrån som fram till fredag eftermiddag kan ge 3-8 cm, främst i västra delen. Källa: SMHI

2018-10-01 05:34:55 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Området norr om Hornavan måndag kväll regn eller blötsnö som under natt mot tisdag övergår i snöfall och kan ge 2-5 cm. I de östra delarna inslag av regn. Risk för snöhalka eller lokal ishalka. Under tisdagen avtagande snöfall och regn. Källa: SMHI

2018-09-28 10:18:04 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från Lördag eftermiddag till sena kvällen, i den västra och nordligaste delen, snö eller blötsnö som kan ge 1-4 cm. I övriga delar faller det mesta som regn eller snöblandat regn. Källa: SMHI

2018-09-09 11:17:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I nordligaste delen är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-03 10:39:57 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Ett område med regn och åska rör sig norrut under dagen och det är risk för stora regnmängder och skyfallsliknande regn. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

2018-07-25 11:14:25 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll passerar kraftiga regn- och åskskurar österut, i samband med åskskurar kan det komma större regnmängder och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, på en del håll extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, på en del håll extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll passerar kraftiga regn- och åskskurar österut, i samband med åskskurar kan det komma större regnmängder och hårda vindbyar. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är fortfarande lokalt stor. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Under fredagsdygnet kan risken delvis minska i samband med regn- och åskskurar, men det är osäkert i hur grad och exakt vilka områden som kommer att beröras. Källa: SMHI

2018-07-19 20:18:30 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI