Vädervarningar Norrbottens län inland

2020-11-24 10:37:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Kraftigt snöfall, totalt väntas ca 10-15 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-09 10:12:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag eftermiddag Var: Södra delen Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-05 09:03:44 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Fredag förmiddag till eftermiddag Var: Allra västligaste delen Intensitet: Västliga mycket hårda vindbyar, 21-23 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas under tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Västerbottens län När: Kulmen väntas mellan tisdag och onsdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder på mättad mark Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till slutet av veckan i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag förmiddag till natt mot fredag Var: Främst södra delen Intensitet: Västlig vind med tidvis mycket hårda vindbyar 21-23 m/s Kommentar: Från fredag förmiddag åter blåsigt, då i västra delen med västliga mycket hårda vindbyar 21-24 m/s Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:53 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:53 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: I kväll och natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Snabb uppklarning med tillfrysning av våta vägbanor som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-02 12:06:53 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustnära områden i Norrbottens län samt i norra delen av Värsterbottens län När: Från och med måndag med kulmen på tisdag Typ av vattendrag: Små och några medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder i samband med snösmältning Kommentar: Höga vattenflöden kan dröja kvar fram till onsdag i medelstora vattendrag. Lokalt kan vattenflöden nå även klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-10-24 11:19:51 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från söndag eftermiddag fram till natten till måndag Var: Hela området Intensitet: Det kan komma 5-15 cm snö, mest i västra delen Kommentar: Källa: SMHI

2020-10-16 10:38:14 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från lördag morgon till lördag kväll Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm nysnö Kommentar: Störst mängder i mellersta delen Källa: SMHI

2020-09-21 10:08:11 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Måndag kväll till tisdag morgon Var: I västra delen Intensitet: Västlig eller sydvästlig vind 21-24 m/s Kommentar: Lokalt kan stormbyar förekomma Källa: SMHI

2020-07-30 12:16:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, från Torneträsk till Junosuando. När: Flödet i de övre delarna av Torneälven förväntas avta men ligga kvar på klass-1 nivå några dygn ytterligare. Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: Kraftigt regn under vecka 30 Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-26 11:39:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, från Torneträsk till sammanflödet med Lainio älv, samt Tärendö älv. När: Kulminerar under söndag och måndag Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: Kraftigt regn under vecka 30 Kommentar: Flödet kan komma att fortsätta ned i Kalix älv från början av vecka 31. Källa: SMHI

2020-07-23 11:36:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, strax nedströms Torneträsk till sammanflödet med Lainio älv, samt Tärendö älv. När: Från torsdag och under vecka 31 Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: De senaste dagarnas ihållande regnande. Kommentar: Flödet kommer att fortsätta ned i Kalix älv från slutet av helgen vecka 30. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till fredag morgon. Var: I hela området. Intensitet: Ihållande regn som lokalt kan vara kraftigt och totalt ge 40-50 mm. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-23 11:36:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torne älv, strax nedströms Torneträsk till sammanflödet med Lainio älv, samt Tärendö älv. När: Från torsdag och under vecka 31 Typ av vattendrag: Stora vattendrag Orsak: De senaste dagarnas ihållande regnande. Kommentar: Flödet kommer att fortsätta ned i Kalix älv från slutet av helgen vecka 30. Källa: SMHI

2020-07-22 16:22:59 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till natt mot fredag. Var: I hela området. Intensitet: Ihållande regn som lokalt kan vara kraftigt och ge mer än 35 mm regn på 12 timmar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-20 10:00:48 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag och vidare natt mot tisdag. Var: I hela området. Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: Lokalt kan åskan vara kraftig. Källa: SMHI

2020-07-03 14:17:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från nedströms Torneträsk till Vittangi När: vecka 27 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena förväntas kulminera under vecka 27. Källa: SMHI

2020-07-02 16:19:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven från Rautasälven till Vittangi När: vecka 27 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena förväntas kulminera under vecka 27. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI