Vädervarningar Norrbottens län inland

2017-06-18 10:24:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden som väntas kulminera runt midsommar. Källa: SMHI

2017-06-16 05:15:54 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt är risken för skogsbrand stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i Kaitumälven och övre gren av Kalixälven med biflöden. Flöderna väntas avta i de kommande dagarna. Källa: SMHI

2017-06-15 04:10:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i Kaitumälven och övre gren av Kalixälven med biflöden. Flöderna väntas avta i de kommande dagarna. Källa: SMHI

2017-06-14 05:36:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i Kaitumälven och övre gren av Kalixälven med biflöden. Flöderna väntas avta i de kommande dagarna. Källa: SMHI

2017-06-13 06:12:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i övre delar av Torneälven, Lainioälven och Vittangiälven med biflöden. Flödena har kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i Kaitumälven och övre gren av Kalixälven med biflöden. Kulmen väntas måndag eller tisdag. Källa: SMHI

2017-06-12 03:15:15 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är det risk för gräsbränder. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i övre delar av Torneälven, Lainioälven och Vittangiälven med biflöden. I Lainioälven kan flödet i vissa delar nå upp till klass 2. Flödet väntas kulminera under söndagsdygnet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i Kaitumälven och övre gren av Kalixälven med biflöden. Kulmen väntas i början av nästa vecka. Källa: SMHI

2017-06-10 10:08:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i övre delar av Torneälven, Lainioälven och Vittangiälven med biflöden. I Lainioälven kan flödet i vissa delar nå upp till klass 2. Kulmen väntas mot slutet av helgen. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbrand stor på flera håll. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i Kaitumälven och övre gren av Kalixälven med biflöden. Kulmen väntas i början av nästa vecka. Källa: SMHI

2017-06-10 05:22:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbrand stor på flera håll. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i övre delar av Torneälven, Lainioälven och Vittangiälven med biflöden. Kulmen väntas mot slutet av helgen, men flöden över klass 1-nivå väntas bestå även in i nästa vecka. Källa: SMHI

2017-06-09 12:05:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i övre delar av Torneälven, Lainioälven och Vittangiälven med biflöden. Kulmen väntas mot slutet av helgen, men flöden över klass 1-nivå väntas bestå även in i nästa vecka. Källa: SMHI

2017-06-09 06:07:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-08 05:31:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-06 21:02:19 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-05 03:52:30 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lokalt är risken för gräsbränder stor under dagen. Källa: SMHI

2017-06-03 05:44:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är det stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-06-02 08:56:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är det lokalt stor risk för gräsbränder i främst södra delen. Källa: SMHI

2017-06-01 04:37:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under torsdag eftermiddag är det lokalt stor risk för gräsbrand. Källa: SMHI

2017-05-31 03:42:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor under onsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-05-29 04:49:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2017-05-28 15:31:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Kalixälven. Flödet väntas kulminera under början av veckan och stanna över klass 1 nivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Råneälven och dess biflöden har nu kulminerat men väntas stanna över klass 1 nivå under helgen. Källa: SMHI

2017-05-27 04:58:47 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snö eller blötsnö som väntas ge 2-6 cm. Upphörande från sydväst och ikväll drar nederbörden bort från Tornedalen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Tvärån, Ängesån och Kalixälven. Flödet väntas kulminera tidigt nästa vecka men stanna över klass 1 nivå under veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Råneälven och dess biflöden väntas komma upp i klass 1 nivå under onsdagsdygnet. Flödet väntas kulminera under helgen. Källa: SMHI