Vädervarningar Norrbottens län inland

2018-01-23 10:47:31 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagen snöfall som kan ge 2-3 dm, lokalt mer. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök. Källa: SMHI

2017-12-22 10:10:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I nordöstra delen, under lördagen snöfall som kan ge någon dm nysnö. Källa: SMHI

2017-12-18 12:25:30 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag eftermiddag och kväll risk för underkylt regn med plötslig ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-12-08 13:25:30 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som natt möt lördag ökar i intensitet och kan i södra delen, fram till lördag kväll, ge ytterligare 10-15 cm. Källa: SMHI

2017-12-07 00:13:03 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från torsdag kväll och fram till fredag morgon kan det främst i södra delen komma 10-20 cm snö, lokalt lite mer. Detta i kombination med ostlig vind med friska vindbyar, vilket ger risk för snödrev. Källa: SMHI

2017-11-22 08:49:51 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Frampå torsdagen snöfall som kan ge ca 20 cm snö med på en del ställen frisk sydostlig vind Källa: SMHI

2017-11-19 13:19:18 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under måndagsdygnet snöfall som främst i norra delen kan ge 15-25 cm. Källa: SMHI

2017-11-16 10:03:00 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Mellersta och södra delen under fredagen snöfall som kan ge snömängd 10-15 cm, mest i söder och här lokalt 20 cm. Källa: SMHI

2017-11-08 22:26:08 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag eftermiddag risk för regn på fruset underlag eller underkylt regn. Källa: SMHI

2017-11-08 06:09:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag kväll, i den södra delen, är det risk för regn på kalla vägytor med ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-11-04 10:25:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag kväll till måndag förmiddag snöfall som kan ge snömängd ca 10 cm. Längst i öster regn och under söndag kväll kan regn eller underkylt regn till en början falla på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2017-10-19 08:49:19 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 2-4 cm nysnö i norra delen under eftermiddagen och kvällen. Källa: SMHI

2017-10-13 10:23:25 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Under natten och lördag morgon blötsnö som kan ge 2-5 cm snö i västra delen. Källa: SMHI

2017-10-10 06:10:13 +0200

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 I västra delen från sent tisdag eftermiddag snöfall som fram till onsdag morgon kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2017-09-09 10:51:52 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Under söndagsdygnet regn som kan bli rikligt och ge 30-40 mm, främst i östra delen. Källa: SMHI

2017-07-22 10:47:52 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I Piteälven ungefär från Vidsel och ner till Älvsbyn väntas flödena vara strax över klass 1 under helgen och ha minskat till under klass 1 i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De höga flödena minskar men det är fortsatt klass 1-flöden i Torneälven hela vägen från Torne träsk till Tärendöälven. Med undantag från sträckan mellan Torne träsk och Rautasälven, så kommer flödena att ha minskat till under klass 1-nivå i början av nästa vecka. Källa: SMHI

2017-07-21 11:42:27 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De höga flödena klingar fortsatt av. Till lördagen ser flödena ut att ha minskat till klass 1-flöden i Torneälven hela vägen från Torne träsk till Tärendöälven. I Tärendöälven är det fortsatt klass 1-flöden. Med undantag från sträckan mellan Torne träsk och Rautasälven, så kommer flödena att ha minskat till under klass 1-nivå i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I Piteälven ungefär från Vidsel och ner till Älvsbyn väntas flödena fortsatt vara över klass 1 under helgen. Källa: SMHI

2017-07-20 11:28:06 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i övre delen av Piteälven är nu under klass 1. I området runt Vidsel och ner till Älvsbyn väntas flödena fortsatt vara över klass 1 någon eller några dagar till, både i huvudfåran och i de små vattendragen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena klingar nu av. Det kommer fortsatta att vara klass 2-flöden eller nära klass 2-flöden i Torneälven under torsdagen mellan Torne träsk och Tärendöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena klingar nu av. I Tärendöälven och i Kalixälven vidare ner mot Ängsån väntas flödena vara över klass 1 under något eller några dygn till. Källa: SMHI

2017-07-18 13:03:30 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De senaste regnen har nu medfört att det är höga flöden i många av de små vattendragen i de mellersta delarna av både Luleälvens och Piteälvens avrinningsområden. De höga flödena väntas kulminera under tisdagen och onsdagen och ha klingat av till helgen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2-flöden i Torneälvens övre delar ned till sammanflödet med Lainioälven, samt i Tärendöälven. Flödena kulminerar nu och väntas gå under klass 2-nivåerna framemot helgen och under klass 1-nivåerna efter helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre och mellersta delarna av Kalixälven (uppströms Ängesån) samt Kaitumälven. Flödena minskar nu i de övre delarna, men kan stiga något nedströms Tärendö där det fylls på ifrån Torneälvens högflöden via Tärendöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat i övre delarna av Piteälven och väntas nå under varningsnivåerna framemot helgen. I de mellersta delarna av älven kan det fortfarande stiga något, bland annat på grund av det senaste regnet. Det är nu höga flöden i de små vattendrag som rinner till Piteälvens mellersta delar. Ner mot kusten ser det inte ut som att flödena i Piteälven kommer att nå klass 1-nivåer. Källa: SMHI

2017-07-18 11:28:14 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Klass 2 flöden i Torneälvens övre delar ned till sammanflödet med Lainioälven, samt i Tärendöälven. Flödena kulminerar nu och väntas gå under klass 2-nivåerna framemot helgen och under klass 1-nivåerna efter helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden förväntas råda under veckan i små vattendrag i mellersta delarna av Luleälvens avrinningsområde. Eventuellt kan det bli klass 2 flöden i mitten av veckan med det är än så länge osäkert. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1 flöden i övre och mellersta delarna av Kalixälven (uppströms Ångesån) samt Kaitumälven. Flödena minskar nu i de övre delarna, men kan stiga något nedströms Tärendö där det fylls på ifrån Torneälvens högflöden via Tärendöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat i övre delarna av Piteälven och väntas nå under varningsnivåerna framemot helgen. I de mellersta delarna av älven kan det fortfarande stiga något och bland annat på grund av det senaste regnet. Det är nu höga flöden de små vattendrag som rinner till Piteälvens mellersta delar. Ner mot kusten ser det inte ut som att flödena i Piteälven kommer att nå klass 1-nivåer. Källa: SMHI