Vädervarningar Norrbottens län inland

2021-05-15 10:10:26 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: I nordligaste delen. Intensitet: - Kommentar: Underkylt regn kan falla och på sina håll ge ishalka fram till söndag morgon. Källa: SMHI

2021-05-15 10:10:26 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: I nordligaste delen. Intensitet: - Kommentar: Underkylt regn kan falla och på sina håll ge ishalka fram till söndag morgon. Källa: SMHI

2021-05-15 10:10:26 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: I nordligaste delen. Intensitet: - Kommentar: Underkylt regn kan falla och på sina håll ge ishalka fram till söndag morgon. Källa: SMHI

2021-04-08 10:47:17 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: Störst mängder i östra delen Intensitet: 5-10 cm snö Kommentar: - Källa: SMHI

2021-03-23 10:59:59 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 När: Onsdag sen eftermiddag och kväll Var: Nordvästra delen av området Intensitet: Sydvästlig vind med byar upp till 25 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-23 10:59:59 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 När: Onsdag sen eftermiddag och kväll Var: Nordvästra delen av området Intensitet: Sydvästlig vind med byar upp till 25 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-23 10:59:59 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 När: Onsdag sen eftermiddag och kväll Var: Nordvästra delen av området Intensitet: Sydvästlig vind med byar upp till 25 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2021-03-22 15:36:34 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Främst i norra delen Intensitet: Sydvästliga till västliga stormbyar Kommentar: Exakt vindstyrka och utbredning är ännu osäker Källa: SMHI

2021-03-22 15:36:34 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Främst i norra delen Intensitet: Sydvästliga till västliga stormbyar Kommentar: Exakt vindstyrka och utbredning är ännu osäker Källa: SMHI

2021-03-22 15:36:34 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Främst i norra delen Intensitet: Sydvästliga till västliga stormbyar Kommentar: Exakt vindstyrka och utbredning är ännu osäker Källa: SMHI

2021-03-22 15:36:34 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Främst i norra delen Intensitet: Sydvästliga till västliga stormbyar Kommentar: Exakt vindstyrka och utbredning är ännu osäker Källa: SMHI

2021-02-24 11:00:19 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent onsdag kväll och natt mot torsdag Var: Södra o mellersta delen Intensitet: Underkylt regn orsakar ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 11:00:19 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent onsdag kväll och natt mot torsdag Var: Södra o mellersta delen Intensitet: Underkylt regn orsakar ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-22 20:48:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot tisdag till tisdag förmiddag Var: Södra delen Intensitet: Snöfall som ger 15-20 cm Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-11 11:06:53 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från fredag morgon till fredag kväll Var: I Kiruna och västra delen av Gällivare kommun. Intensitet: Nordvästlig eller västliga vindbyar ca 21 m/s och tidvis snöbyar. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-20 16:18:06 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från torsdag kväll till fredag morgon Var: Främst södra delen Intensitet: 20 till 40 cm Kommentar: Frisk ostlig vind ger snödrev och risk för drivbildning. Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Söndag eftermiddag till natt mot måndag Var: Södra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 1-2 dm snö. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-12-26 10:47:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under söndagen och natt mot måndag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 1-2 dm snö. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-24 10:37:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Kraftigt snöfall, totalt väntas ca 10-15 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-09 10:12:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag eftermiddag Var: Södra delen Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Kommentar: Källa: SMHI