Vädervarningar Norrbottens län inland

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena väntas vara på klass 1-nivå resten av vecka 23 Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena bör ha börjat klinga av Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens län, främst i norra delen av inlandet När: Under det mesta av vecka 23 Typ av vattendrag: Små och några medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har stort sett kulminerat i de små vattendragen men stiger fortfarande i en del av de medelstora. Områdena med klass 2-flöden blir nu allt färre Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lainioälven När: Resten vecka 23 och åtminstone en bit in i vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: De nuvarande flödena ser ut att kulminera under vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Muonioälven När: Resten av vecka 23 och troligen det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena ser ut att kulminera under helgen eller i början av vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Resten av vecka 23 och troligen det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och en del medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På många håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena väntas vara på klass 1-nivå resten av vecka 23 Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena bör ha börjat klinga av Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens län, främst i norra delen av inlandet När: Under det mesta av vecka 23 Typ av vattendrag: Små och några medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har stort sett kulminerat i de små vattendragen men stiger fortfarande i en del av de medelstora. Områdena med klass 2-flöden blir nu allt färre Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lainioälven När: Resten vecka 23 och åtminstone en bit in i vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: De nuvarande flödena ser ut att kulminera under vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Muonioälven När: Resten av vecka 23 och troligen det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena ser ut att kulminera under helgen eller i början av vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Resten av vecka 23 och troligen det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och en del medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På många håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Södra och östra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena väntas vara på klass 1-nivå till och med första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lainioälven När: Till mitten av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och mesta delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerar under vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Muonioälven När: Resten av vecka 23 och första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerar i början av vecka 24 Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Södra och östra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena väntas vara på klass 1-nivå till och med första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lainioälven När: Till mitten av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och mesta delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerar under vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Muonioälven När: Resten av vecka 23 och första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerar i början av vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens läns inland och fjälltrakter samt i Västerbottens och Jämtlands läns fjälltrakter När: Under slutet av vecka 23 och första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Södra och östra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 11:40:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena väntas vara på klass 1-nivå till och med första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lainioälven När: Till mitten av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms Vittangi När: Resten vecka 23 och mesta delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerar under vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Muonioälven När: Resten av vecka 23 och första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kulminerar i början av vecka 24 Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens läns inland och fjälltrakter samt i Västerbottens och Jämtlands läns fjälltrakter När: Under slutet av vecka 23 och första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-28 12:35:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflödet med Muonioälven När: Flödena är stigande på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kan komma att nå klass 2-nivå i andra hälften av vecka 23. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens län, främst i norra delen av inlandet När: Under det mesta av vecka 23 Typ av vattendrag: Små och något enstaka medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena i de små vattendragen kulminerar i mitten av veckan Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Under vecka 23 Typ av vattendrag: Små och enstaka medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena väntas vara på klass 1-nivå åtminstone det mesta av vecka 23 Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kan komma stiga ytterligare men bara måttligt Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Muonioälven När: Flödena har tillfälligt kulminerat på klass 1-nivå men väntas stiga igen Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena väntas åter stiga under tisdagen eller onsdagen Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-28 12:35:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflödet med Muonioälven När: Flödena är stigande på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kan komma att nå klass 2-nivå i andra hälften av vecka 23. För närvarande ser flödena ut att kulminera under helgen och början av vecka 24. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena väntas vara på klass 1-nivå det mesta av vecka 23 Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena bör ha börjat klinga av eller snart börja göra det Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Muonioälven När: Efter en tillfällig stabilisering på klass 1-nivå stiger flödena åter Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena kan nå klass 2-nivå mot slutet av veckan Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens län, främst i norra delen av inlandet När: Under det mesta av vecka 23 Typ av vattendrag: Små och några medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena i de små vattendragen kulminerar i mitten av veckan Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Under vecka 23 Typ av vattendrag: Små och enstaka medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-05-26 12:16:17 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet När: Från måndag Typ av vattendrag: I flera mindre vattendrag inom området Orsak: Snösmältning på grund av höga dygnsmedeltemperaturer Kommentar: Varningen väntas ligga kvar under vecka 22 och kan komma att utökas Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Råneälven När: Från 26 maj Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Kulmen förväntas runt 30 maj Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet. När: Tisdag - torsdag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 12:16:17 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Råneälven När: Flödena är stigande inom samma varningsklass, kulmen förväntas runt 30 maj. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena är nära klass 2-nivå i de övre delarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet När: Flödena förväntas vara på klass 1-nivå till slutet av vecka 22, i de nordligare delarna av området t.o.m. vecka 23. Typ av vattendrag: I flera mindre vattendrag inom området. Orsak: Snösmältning på grund av höga dygnsmedeltemperaturer. Kommentar: Varmare väder väntas i början av vecka 23 vilket leder till ökade flöden där det finns snö kvar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet. När: Flödena är avtagande och förväntas vara på klass 2-nivå till slutet av vecka 22. Typ av vattendrag: Små Orsak: Snösmältning Kommentar: Varmare väder väntas i början av vecka 23 vilket leder till ökade flöden där det finns snö kvar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflöde med Muonioälven När: Från fredag, i nedersta delen från lördag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena är stigande. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 12:16:17 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Råneälven När: Flödena har nu kulminerat. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena är nära klass 2-nivå i de övre delarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet När: Flödena förväntas vara på klass 1-nivå till slutet av vecka 22, i de nordligare delarna av området t.o.m. vecka 23. Typ av vattendrag: I flera mindre vattendrag inom området. Orsak: Snösmältning på grund av höga dygnsmedeltemperaturer. Kommentar: Varmare väder väntas i början av vecka 23 vilket leder till ökade flöden där det finns snö kvar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet. När: Flödena är avtagande och förväntas vara på klass 2-nivå till slutet av vecka 22. Typ av vattendrag: Små Orsak: Snösmältning Kommentar: Varmare väder väntas i början av vecka 23 vilket leder till ökade flöden där det finns snö kvar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Torneälven nedströms sammanflöde med Muonioälven När: Från fredag, i nedersta delen från lördag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena är stigande kan komma att nå klass 2-nivå i början av vecka 23. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Muonioälven När: Flödena är stigande på en klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Snabbt stigande flöden från måndag nästa vecka och kan då komma att nå klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kalixälven med biflödena Ängesån och Linaälven/Linkkajoki När: Flödena ligger på en klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort och medelstort Orsak: Snösmältning Kommentar: I övre delarna av Ängesån är flödena nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Regnet som passerar nu under förmiddagen kan dämpa brandrisken Källa: SMHI

2020-05-24 12:04:28 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens län, framförallt i inlandet När: Från måndag Typ av vattendrag: I flera mindre vattendrag inom området Orsak: Snösmältning på grund av höga dygnsmedeltemperaturer Kommentar: Varningen väntas ligga kvar under vecka 22 och kan komma att utökas Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I snöfria delar i ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-22 04:01:10 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Risken för bränder av torrt fjolårsgräs är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-09 21:06:26 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt till söndag till söndag kväll Var: Främst västra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-02 04:45:34 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från lördag morgon till lördag kväll Var: Främst västra delen Intensitet: Snöfall som kan ge ca 5 cm nysnö Kommentar: Något osäkert hur mycket snö som lägger sig på vägarna Källa: SMHI

2020-04-12 11:28:13 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från måndag morgon till måndag eftermiddag Var: I västra delen Intensitet: Nordvästlig vind med vindbyar på 21 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-11 04:19:19 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till måndag eftermiddag. Var: Hela området. Intensitet: Ymnigt snöfall som fram till måndag eftermiddag kan ge 30-40 cm snö. Kommentar: Det blir även från natten blåsigt med nordlig vind som ge drivbildning. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Under måndagen Var: I västra delen Intensitet: Vindbyar på ca 21 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-11 04:19:19 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot söndag. Var: Hela området. Intensitet: Ymnigt snöfall som kan ge upp mot 2 dm nysnö. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-08 04:02:17 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: I nordvästra delen av området Intensitet: Sydvästlig vind med vindbyar på 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-08 04:02:17 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: I nordvästra delen av området Intensitet: Sydvästlig vind med vindbyar på 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-30 16:23:55 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Sydvästra delen Intensitet: Västlig vind 21-23 m/s, till kvällen nordvästlig Kommentar: Källa: SMHI