Vädervarningar Norra Östersjön

2021-07-28 12:38:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag eftermiddag sydväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2021-07-28 12:38:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag tidvis sydväst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2021-07-28 12:38:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Tidvis sydväst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2021-06-14 11:56:20 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från måndag kväll tidvis syd eller sydväst 15 m/s. Avtagande tisdag morgon. Källa: SMHI

2021-06-14 11:56:20 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från måndag kväll tidvis syd eller sydväst 15 m/s. Avtagande tisdag morgon. Källa: SMHI

2021-06-12 14:28:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag morgon kortvarigt nordväst 15 m/s på de östra farvattnen. Källa: SMHI

2021-06-12 14:28:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag morgon kortvarigt nordväst 15 m/s på de östra farvattnen. Källa: SMHI

2021-06-12 14:28:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från natt mot söndag till tidigt söndag eftermiddag, i de östra farvattnen, nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

2021-06-12 14:28:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Fram till tidigt söndag eftermiddag, i de östra farvattnen, nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

2021-05-26 16:09:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Syd eller sydväst 15 m/s, i norra delen ost, ikväll syd-sydväst. Natt mot torsdag avtagande. Källa: SMHI

2021-05-26 16:09:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Syd eller sydväst 15 m/s. Natt mot torsdag avtagande. Källa: SMHI

2021-05-26 16:09:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Syd eller sydväst 15 m/s. Natt mot torsdag avtagande. Källa: SMHI

2021-05-26 01:16:59 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Onsdag förmiddag till eftermiddag ost eller nordost 16-21 m/s. Källa: SMHI

2021-05-26 01:16:59 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Ost eller nordost 15-20 m/s, högst i den östra delen. Från i eftermiddag allmänt syd eller sydväst, tidvis 14 m/s. Natt mot torsdag avtagande. Källa: SMHI

2021-05-25 04:10:29 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Onsdag morgon nordost 15 m/s. Källa: SMHI

2021-05-09 08:35:00 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: I eftermiddag och i kväll, i främst södra delen, tidvis syd ca 15 m/s. Källa: SMHI

2021-05-09 08:35:00 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: I eftermiddag och i kväll, i främst södra delen, tidvis syd ca 15 m/s. Källa: SMHI

2021-05-05 10:03:40 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Ost 14-19 m/s. Onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

2021-05-04 03:30:33 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sent tisdag kväll ost 14-17 m/s. Källa: SMHI

2021-05-04 03:30:33 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sent tisdag kväll ost 14-17 m/s. Källa: SMHI