Vädervarningar Mellersta Östersjön

2021-10-24 21:18:07 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Måndag eftermiddag kortvarigt sydväst 14 m/s på den östra delen. Källa: SMHI

2021-10-22 03:35:24 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2021-10-22 03:35:24 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Lördag förmiddag på östra delen nordväst ca 15 m/s. Avtagande lördag kväll. Källa: SMHI

2021-10-20 10:32:12 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. torsdag eftermiddag sydväst eller väst 15-20 m/s. Källa: SMHI

2021-10-19 00:03:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag kväll syd eller sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-19 00:03:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag kväll syd eller sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-19 00:03:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag kväll syd eller sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-19 00:03:40 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från natt mot fredag sydväst 14 m/s Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Lördag eftermiddag på södra delen väst 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Lördag eftermiddag på södra delen väst 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Lördag eftermiddag på södra delen väst 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-10 10:06:46 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag eftermiddag och kväll i norra delen tidvis sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-04 22:56:43 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag kväll sydost ca 15 m/s. Avtagande onsdag morgon. Källa: SMHI

2021-10-04 22:56:43 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag kväll sydost ca 15 m/s. Avtagande onsdag morgon. Källa: SMHI

2021-10-04 22:56:43 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från tisdag kväll sydost ca 15 m/s. Avtagande onsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2021-09-30 10:00:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag eftermiddag, väster om Gotland, tillfälligt omkring syd ca 15 m/s. Torsdag kväll avtagande. Fredag eftermiddag, väster om Gotland, tillfälligt omkring syd 14 m/s. Källa: SMHI

2021-09-30 10:00:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väster om Gotland omkring syd och tidvis 15 m/s. Källa: SMHI

2021-09-30 10:00:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väster om Gotland omkring syd och tidvis 15 m/s. Källa: SMHI

2021-09-30 10:00:22 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väster om Gotland omkring syd och tidvis 15 m/s. Källa: SMHI