Vädervarningar Kronobergs län

2024-01-20 16:00:06 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn eller blötsnö som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka och/eller slaskhalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind från syd. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-01-20 10:28:37 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-20 10:04:40 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-19 10:02:40 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-19 10:02:40 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-19 10:02:40 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 19:39:52 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 13:49:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 10:24:05 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 10:10:38 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-14 11:33:20 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall eller blötsnö som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-01-12 19:48:16 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Lördag morgon och förmiddag risk för ishalka.
Källa: SMHI

2024-01-03 08:02:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag mitt på dagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under onsdagen tidvis snöfall och även en del blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-03 08:02:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag mitt på dagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag morgon snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-03 08:02:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag mitt på dagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-01 18:56:17 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och torsdagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under onsdagen tidvis snöfall och även en del blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-01 18:56:17 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och torsdagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under onsdagen tidvis snöfall och även en del blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-01 08:42:07 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under måndagen tidvis kraftigt snöfall med frisk ostlig vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-01 08:42:07 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under måndagen tidvis kraftigt snöfall med frisk ostlig vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och torsdagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under onsdagen tidvis snöfall och även en del blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-27 10:59:33 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind som kan medföra problem i trafiken. Torsdag förmiddag övergår snöfallet i regn som främst i Dalsland kan vara underkylt.
Källa: SMHI