Vädervarningar Kronobergs län, västra delen

2018-05-17 10:46:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll väntas 2-5 cm snö, i den södra delen lokalt något större mängder. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 14:56:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-08 04:10:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2018-04-07 05:46:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-04-06 16:33:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-04-02 22:08:49 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tisdag morgon snöfall eller blötsnö som under dagen kan ge ca 5 cm i främst den södra delen. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-02-21 09:25:33 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden 1,5 mil nedströms utflödet ur sjön Möckeln. Flödet ligger på varningsnivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

2018-02-17 09:03:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödet avtar långsamt, men kommer att ligga på varningsnivå in i vecka 8. Källa: SMHI

2018-02-12 10:18:01 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödet avtar långsamt, men kommer att ligga på varningsnivå in i vecka 8. Källa: SMHI

2018-02-10 13:50:41 +0100

Risk snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 0 Söndag kväll och natt mot måndag snö eller blötsnö som lokalt kan ge stora mängder i kombination med frisk eller hård sydlig eller sydvästlig vind. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå mot slutet av veckan. Källa: SMHI

2018-02-06 10:38:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå i senare del av veckan. Källa: SMHI

2018-02-06 10:38:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå mot slutet av veckan. Källa: SMHI

2018-02-05 10:28:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå i senare del av veckan. Källa: SMHI