Vädervarningar Kronobergs län, västra delen

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll väntas 2-5 cm snö, i den södra delen lokalt något större mängder. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2017-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2017-02-23 06:12:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria delar av Götaland. Källa: SMHI

2017-02-21 10:27:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten och onsdag förmiddag snöfall eller blötsnö som kan ge drygt 5 cm. Till en början kan det vara regn på kalla vägar. Samtidigt blåsigt med sydvästlig eller västlig vind. Källa: SMHI

2017-01-10 10:57:18 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Under onsdag förmiddag och eftermiddag risk för kraftigt snöfall, upp mot 10-15 cm blöt snö, i kombination med frisk sydvästlig medelvind över 8 m/s (vindbyar på upp mot ca 21 m/s). Källa: SMHI

2017-01-09 12:38:56 +0100

Risk snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 0 Under onsdag förmiddag och eftermiddag risk för kraftigt snöfall, upp mot 10-15 cm blöt snö, i kombination med frisk sydvästlig medelvind över 8 m/s (vindbyar på upp mot ca 20 m/s). Källa: SMHI

2017-01-03 04:23:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag eftermiddag risk för regn på kalla vägytor med halka som följd. Källa: SMHI

2016-12-27 00:20:00 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Mycket hårda västliga eller nordvästliga vindbyar, 21 m/s. Under natten avtagande. Källa: SMHI

2016-12-25 10:17:58 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Sent måndag kväll västliga stormbyar, 25-29 m/s. Vinden avtar natt till tisdag och vrider till nordväst. Källa: SMHI

2016-12-24 09:08:52 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Natt mot tisdag risk för västliga till nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2016-12-11 04:37:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-07 09:28:03 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under onsdag förmiddag underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge ishalka. Källa: SMHI

2016-12-01 10:51:33 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn som under kvällen och natten följs av temperatur som faller under noll grader. Källa: SMHI

2016-11-29 19:36:21 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under senare delen av natten till onsdag risk för plötslig ishalka i samband med uppklarning. Källa: SMHI

2016-11-05 22:15:32 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som i den norra delen väntas ge 3-8 cm under söndagen. Källa: SMHI

2016-11-03 10:28:43 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen snöfall söderifrån som kan ge ca 5 cm nysnö. Källa: SMHI

2016-09-27 06:07:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-26 05:01:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI