Vädervarningar Kronobergs län, västra delen

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll väntas 2-5 cm snö, i den södra delen lokalt något större mängder. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-02-21 09:25:33 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden 1,5 mil nedströms utflödet ur sjön Möckeln. Flödet ligger på varningsnivå till slutet av veckan. Källa: SMHI

2018-02-17 09:03:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödet avtar långsamt, men kommer att ligga på varningsnivå in i vecka 8. Källa: SMHI

2018-02-12 10:18:01 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödet avtar långsamt, men kommer att ligga på varningsnivå in i vecka 8. Källa: SMHI

2018-02-10 13:50:41 +0100

Risk snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 0 Söndag kväll och natt mot måndag snö eller blötsnö som lokalt kan ge stora mängder i kombination med frisk eller hård sydlig eller sydvästlig vind. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå mot slutet av veckan. Källa: SMHI

2018-02-06 10:38:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå i senare del av veckan. Källa: SMHI

2018-02-06 10:38:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå mot slutet av veckan. Källa: SMHI

2018-02-05 10:28:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena har kulminerat och är nu långsamt avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå i senare del av veckan. Källa: SMHI

2018-02-03 16:54:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under kvällen snöfall som kan ge 5-10 cm nysnö. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta och nedre delar av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå i kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena väntas kulminera under helgen och därefter sakta avta. Källa: SMHI

2018-02-01 14:05:12 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta och nedre delar av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå i kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena väntas kulminera i slutet av veckan för att därefter sakta avta. Källa: SMHI

2018-01-30 12:44:21 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De kommande dagarnas nederbörd väntas leda till klass 1-flöden i Bolmån och i mellersta delarna av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena väntas öka något under veckan och varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 13:53:54 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödena väntas öka något under nuvarande och kommande vecka på grund av senaste tidens nederbörd och snösmältning. Varningen väntas bli kvar till början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-23 10:47:31 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela januari månad. Källa: SMHI

2018-01-18 09:42:31 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela veckan. Detta p.g.a. nederbörden som kom under måndag och tisdag samt Möckelns höga vattenstånd som matar på vatten nedströms. Källa: SMHI

2018-01-18 09:42:31 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela januari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Natt mot onsdag snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka. Källa: SMHI

2017-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2017-02-23 06:12:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria delar av Götaland. Källa: SMHI

2017-02-21 10:27:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten och onsdag förmiddag snöfall eller blötsnö som kan ge drygt 5 cm. Till en början kan det vara regn på kalla vägar. Samtidigt blåsigt med sydvästlig eller västlig vind. Källa: SMHI