Vädervarningar Kronobergs län, östra delen

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll väntas 2-5 cm snö, i den södra delen lokalt något större mängder. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under dagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-23 06:12:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria delar av Götaland. Källa: SMHI

2017-01-10 11:27:01 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdag eftermiddag och kväll snöfall som kan ge 5-10 cm. Detta i kombination med hårda sydvästliga vindbyar. Snöfall övergår i blötsnö eller regn under kvällen. Källa: SMHI

2017-01-03 12:28:55 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sena eftermiddagen regn eller blötsnö på kalla vägbanor och risk för ishalka. Sent i kväll hastigt uppklarnande och risk för tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-25 14:56:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag natt mycket hårda västliga eller nordvästliga vindbyar, 21-24 m/s. Källa: SMHI

2016-12-24 09:08:52 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Natt mot tisdag risk för västliga till nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2016-12-11 04:37:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-07 09:29:51 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under onsdag förmiddag frostpåslag. Under onsdag eftermiddag regn på kalla vägbanor som kan ge ishalka. Källa: SMHI

2016-12-01 10:51:33 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn som under kvällen och natten följs av temperatur som faller under noll grader. Källa: SMHI

2016-11-29 19:36:21 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under senare delen av natten till onsdag risk för plötslig ishalka i samband med uppklarning. Källa: SMHI

2016-11-05 16:06:48 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under söndagsdygnet kan det komma 5-15 cm snö i norra delen. Källa: SMHI

2016-11-03 10:28:43 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen snöfall söderifrån som kan ge ca 5 cm nysnö. Källa: SMHI

2016-09-27 06:07:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-26 05:01:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-25 04:43:33 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-24 12:17:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI