Vädervarningar Kronobergs län, östra delen

2018-05-21 04:56:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-17 16:08:16 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Under fredagen är risken för bränder i skog och mark stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll väntas 2-5 cm snö, i den södra delen lokalt något större mängder. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 14:56:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-09 04:45:37 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-08 04:10:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2018-04-07 05:46:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-04-06 16:33:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-04-02 22:08:49 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under tisdagen snöfall eller blötsnö som främst i södra delen kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-03-01 08:35:39 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-14 14:46:22 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas ligga kvar på varningsnivå till slutet av vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå till slutet av vecka 7. Källa: SMHI

2018-02-07 09:24:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå mot slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas med nuvarande prognoser ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu avtagande och väntas med nuvarande prognoser nå under varningsklass till mitten av veckan. Källa: SMHI

2018-02-01 14:05:12 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta och nedre delar av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå i kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De senaste dagarnas nederbörd har lett till höga flöden i Bräkneån. På flera håll har flödena redan nått nivåer motsvarande varningsklass 1. Flödet väntas kulminera på fredag och gå under varningsnivå i mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas nå kulmen i början av helgen och sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka under nuvarande och kommande dygn för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI