Vädervarningar Kronobergs län, östra delen

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll väntas 2-5 cm snö, i den södra delen lokalt något större mängder. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag eftermiddag snö eller blötsnö som fram till måndag morgon väntas ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-14 14:46:22 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas ligga kvar på varningsnivå till slutet av vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå till slutet av vecka 7. Källa: SMHI

2018-02-07 09:24:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå mot slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas med nuvarande prognoser ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu avtagande och väntas med nuvarande prognoser nå under varningsklass till mitten av veckan. Källa: SMHI

2018-02-01 14:05:12 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta och nedre delar av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå i kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De senaste dagarnas nederbörd har lett till höga flöden i Bräkneån. På flera håll har flödena redan nått nivåer motsvarande varningsklass 1. Flödet väntas kulminera på fredag och gå under varningsnivå i mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas nå kulmen i början av helgen och sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka under nuvarande och kommande dygn för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-31 11:40:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen i de flesta delar och väntas avta under helgen. Nivåer motsvarande klass 1 väntas vara kvar till början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under nästa vecka. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet långsamt börja sjunka under nästa vecka. Klass 1-varning väntas ligga kvar till mitten av februari. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta och nedre delar av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå i kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas nå kulmen i början av helgen och sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under eftermiddagen och tidiga kvällen kan det komma 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2018-01-31 11:40:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden som når under klass-1-nivå i början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till mitten av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta delar av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå under vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet avta långsamt under vecka 6 men fortsatt ligga på varningsnivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under vecka 6. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-30 12:44:21 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De kommande dagarnas nederbörd väntas leda till klass 1-flöden i Bolmån och i mellersta delarna av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 13:57:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under kommande dygn för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen i de flesta delar och väntas avta under helgen. Nivåer motsvarande klass 1 väntas vara kvar till början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta och nedre delar av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå i kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta under nästa vecka. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas nå kulmen i början av helgen och sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under eftermiddagen och tidiga kvällen kan det komma 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2018-01-25 13:57:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet avta långsamt under vecka 6 men fortsatt ligga varningsnivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden som når under klass-1-nivå i början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till mitten av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under vecka 6. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 13:57:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Flödet väntas börja avta långsamt men ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta delar av Lagan. Flödet har kulminerat och är avtagande. Väntas komma under varningsnivå i senare del av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu avtagande och väntas med nuvarande prognoser nå under varningsklass till mitten av veckan. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Klass 1-varningen väntas bli kvar till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under nästa vecka. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet långsamt börja sjunka under nästa vecka. Klass 1-varning väntas ligga kvar till mitten av februari. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i Bolmån samt mellersta och nedre delar av Lagan. Flödet väntas kulminera under helgen och gå under varningsnivå i kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt börja avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden som når under klass-1-nivå i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under eftermiddagen och kvällen snöfall som kan ge ca 10 cm nysnö. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas med nuvarande prognoser ligga kvar på varningsnivå till mitten av vecka 7. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå till slutet av vecka 7. Källa: SMHI

2018-01-21 10:11:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under januari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå under morgondagen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till slutet av januari. Källa: SMHI

2018-01-21 09:35:18 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå under vecka 4. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå under vecka 4. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Avtagandet fördröjs lite av nederbörden som kom under måndags- och tisdagsdygnet. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under hela veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas ligga på klass 1-nivå fram till mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

2018-01-03 12:24:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå i slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Avtagandet fördröjs lite av nederbörden som kom under måndags- och tisdagsdygnet. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under hela veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas ligga på klass 1-nivå fram till mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå under kommande vecka. Källa: SMHI