Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2019-06-08 14:25:53 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-05 14:49:59 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-05 14:49:59 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-03 00:33:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: Under måndag kväll lokalt kraftiga skurar och brandrisken avtar. Källa: SMHI

2019-06-03 00:33:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: Under måndag kväll lokalt kraftiga skurar och brandrisken avtar. Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Åska med mycket kraftiga vindbyar. Kommentar: I samband med åskan kan skyfallsliknande regn förekomma. Källa: SMHI

2019-06-03 00:33:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-03 00:33:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag till och med fredag Var: I södra delen Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Värmen kan möjligen stanna kvar även under lördagen Källa: SMHI

2019-06-03 00:33:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag till och med fredag Var: I södra delen Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Värmen kan möjligen stanna kvar även under lördagen Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: Främst i nordvästra delen Intensitet: Kraftig åska med lokalt skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med åskan kan även kraftiga vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-03 00:33:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-28 07:48:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-28 07:48:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-28 07:48:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och Torsdag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-02 15:12:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under fredagen Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-21 09:54:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-11 13:52:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Risken störst i områden med sol Källa: SMHI