Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2019-07-19 07:53:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-16 09:14:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Södra halvan av området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Brandrisken ökar de kommande dagarna Källa: SMHI

2019-07-13 13:17:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: I södra delen med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som lokalt kan ge skyfallsliknande regn, minst 35 mm på 3h. Kommentar: Osäker utredning och intensitet på skurarna. Källa: SMHI

2019-07-11 08:29:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Närmast kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 09:58:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 09:58:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Måndag till onsdag Var: I hela området Intensitet: Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader under tre dygn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-23 09:58:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor Kommentar: Risken minskar i samband med regn Källa: SMHI

2019-06-14 04:46:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under fredagen Var: Nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokal stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-14 04:46:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: 26-28 grader Kommentar: Varmast ser det ut att bli under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

2019-06-14 04:46:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: 26-28 grader Kommentar: Varmast ser det ut att bli under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från torsdag förmiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn, över 35 mm på tre timmar, i samband med kraftig åska och tillfälligt mycket hårda vindbyar. Kommentar: Risken kan komma att minska ifall prognosen ändras. Källa: SMHI

2019-06-14 04:46:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: 26-28 grader Kommentar: Varmast ser det ut att bli under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

2019-06-14 04:46:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 14:25:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Sydöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 09:24:03 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under dagen och kvällen Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skurar kan ge stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm på 3 timmar Kommentar: I samband med skurarna kan kraftig åska och kraftiga vindbyar förekomma Källa: SMHI

2019-06-08 14:25:53 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-05 14:49:59 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-05 14:49:59 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-03 00:33:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: Under måndag kväll lokalt kraftiga skurar och brandrisken avtar. Källa: SMHI

2019-06-03 00:33:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: Under måndag kväll lokalt kraftiga skurar och brandrisken avtar. Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Åska med mycket kraftiga vindbyar. Kommentar: I samband med åskan kan skyfallsliknande regn förekomma. Källa: SMHI