Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket tort i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket tort i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket tort i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket tort i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket tort i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket tort i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: I morgon söndag risk för extrem brandspridning. Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: I morgon söndag risk för extrem brandspridning. Källa: SMHI

2021-07-22 08:28:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor och lokalt extrem stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 08:28:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor och lokalt extrem stor risk för brandspridning. Kommentar: Spridningsrisken minskar något i morgon fredag Källa: SMHI

2021-07-22 08:28:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 04:18:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor och lokalt extrem stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 09:35:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Under torsdag ökar risken till lokalt extrem stor brandspridning. Källa: SMHI

2021-07-21 09:35:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Under torsdag ökar risken till lokalt extrem stor brandspridning. Källa: SMHI

2021-07-21 09:35:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Under torsdag ökar risken till lokalt extrem stor brandspridning. Källa: SMHI

2021-07-21 09:35:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Under torsdag ökar risken till lokalt extrem stor brandspridning. Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor, eller vid kusten extremt stor, brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor, eller vid kusten extremt stor, brandspridning Kommentar: Källa: SMHI