Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2019-09-04 03:09:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I norra delen och utmed kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-09-04 03:09:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Främst utmed kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-30 03:49:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I norra delen och utmed kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-27 05:32:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: I norra delen och utmed kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: På fredag ökar risken till mycket stor eller lokalt extremt stor Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag Var: I hela området Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-24 04:43:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-24 04:43:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-24 04:43:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till onsdag Var: I hela området Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-21 08:38:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-21 08:38:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-11 08:34:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Vid kusten i den norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-01 07:44:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-24 16:18:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Främst norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-19 07:53:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-16 09:14:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Södra halvan av området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Brandrisken ökar de kommande dagarna Källa: SMHI