Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:31:40 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 I den sydligaste delen under lördag eftermiddag och kväll 2-5 cm snö, möjligen något mer. Snöfallet håller sig troligen söder om Kalmar. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 04:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen, i den norra delen, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-09 04:45:37 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-08 04:10:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2018-04-07 05:46:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-04-06 04:47:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I den östra delen är gräsbrandsfaran i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-01 10:03:35 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Ifrämst södra delen under eftermiddagen och kvällen snö eller blötsnö 5-9 cm. Under natten mindre med blötsnö. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Söndag eftermiddag snöfall i kombination med frisk ostlig vind. Blåsigast vid kusten. Det väntas 10-15 cm, lokalt 20 cm. Störst mängder i norra delen. Källa: SMHI

2018-02-25 09:07:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Sent i kväll ökar intensiteten på snöbyarna som drar in från Östersjön. Under natten, i området norr om Kalmar, 5-10 cm nysnö. Måndag morgon blir vinden mer nordlig och snöfallet förskjuts österut. Varningen gäller närmast kusten. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-02 22:56:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Östra delarna lördag eftermiddag omslag till mildare väder med regn på kalla ytor och risk för ishalka. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Nordligaste delarna under lördagsdygnet snöfall som kan ge 10-20 cm i snömängd, lokalt 30 cm. Över södra inlandet lördag eftermiddag och kväll snöfall norrifrån som blir ihållande och kan ge ca 10 cm. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas med nuvarande prognoser gå under klass 1 i slutet av helgen. Källa: SMHI

2018-02-02 10:20:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under eftermiddagen och tidiga kvällen kan det komma 5-10 cm snö. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Nätrabyån väntas nå över klass 1 under fredag och ligga kvar på varningsnivå till slutet av helgen. Källa: SMHI

2018-02-01 11:01:07 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Nätrabyån väntas nå över klass 1 under fredag och ligga kvar på varningsnivå till slutet av helgen. Källa: SMHI

2017-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under dagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-23 06:12:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria delar av Götaland. Källa: SMHI