Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2020-07-16 12:48:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från fredag. Var: Vid kusten. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-26 03:23:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under söndag kväll Var: I den norra delen med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-26 03:23:58 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen överstiger 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen överstiger 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under söndag kväll Var: I den norra delen med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-23 04:00:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Främst norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Området utökas de kommande dagarna. Källa: SMHI

2020-06-23 04:00:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Främst norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Området utökas de kommande dagarna. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-17 05:30:54 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Brandrisken är stor eller mycket stor i skog och mark. Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-13 04:16:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-09 12:46:33 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från onsdag Var: Nordligaste delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-04 04:09:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt till mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 05:30:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-21 15:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Främst sydöstra delen Intensitet: Skogsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-15 13:02:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Östra- och norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning Källa: SMHI

2020-04-15 11:02:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-12 19:57:09 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I den västra delen Var: Där man fortfarande har torrt fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-04-03 15:33:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Främst i inre delen där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-03 15:33:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Främst i inre delen där det finns fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-01 11:04:21 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma Källa: SMHI

2020-03-25 10:42:37 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Gårdvedaån När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå inom några dagar. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd och mycket höga vattenstånd i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag eftermiddag eftermiddag Var: Västra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under lördagen i samband med ökad molnighet Källa: SMHI