Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: Fortsatt stor risk för gräsbrand under fredagen Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: Fortsatt stor risk för gräsbrand under fredagen Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: Fortsatt stor risk för gräsbrand under fredagen Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-24 14:31:07 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-27 10:24:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot torsdag till torsdag förmiddag. Var: Hela området Intensitet: Snöfall som lokalt kan ge 5 till 10 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-27 10:24:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Till torsdag kväll. Var: Norra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 5 till 10 cm, lokalt uppemot 20 cm. Kommentar: Störst mängder i norra delen av kustbandet med lokalt drygt 20 cm. Källa: SMHI

2021-01-11 10:09:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag morgon Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Snabb uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägbanor Källa: SMHI

2021-01-05 15:30:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under onsdagen Var: Hela området förutom precis vid kusten Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som väntas ge 5-10 cm, lokalt 15 cm. Kommentar: Närmast kusten faller nederbörden till stor del som regn. Det fortsätter att snöa även under torsdagen, men då med lägre intensitet. Källa: SMHI