Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2021-05-13 08:36:54 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I nordvästra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-05-13 08:36:54 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I nordvästra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-05-09 14:33:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Främst västra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-09 14:33:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Främst västra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-09 14:33:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Främst västra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: I västra delen av området, på tisdag i hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-22 16:10:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-12 03:28:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-12 03:28:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-12 03:28:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-12 03:28:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-12 03:28:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-04-12 03:28:13 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI