Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 I den sydligaste delen under lördag eftermiddag och kväll 2-5 cm snö, möjligen något mer. Snöfallet håller sig troligen söder om Kalmar. Källa: SMHI

2018-03-04 12:23:35 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Söndag eftermiddag snöfall i kombination med frisk ostlig vind. Blåsigast vid kusten. Det väntas 10-15 cm, lokalt 20 cm. Störst mängder i norra delen. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under dagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-23 06:12:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i snöfria delar av Götaland. Källa: SMHI

2017-01-10 11:27:01 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdag eftermiddag och kväll snöfall som kan ge 5-10 cm. Detta i kombination med hårda sydvästliga vindbyar. Snöfall övergår i blötsnö eller regn under kvällen. Källa: SMHI

2017-01-04 13:16:54 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I kustbandet mycket hårda nordostliga vindbyar ca 21 m/s. I kombination med blötsnö som övergår i snöfall eller snöbyar. Onsdag eftermiddag och kväll långsamt avtagande vind. Källa: SMHI

2017-01-04 11:12:53 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 I kustbandet nordostliga stormbyar ca 25 m/s. I kombination med snöfall eller blötsnö. Onsdag eftermiddag och kväll långsamt avtagande vind. Källa: SMHI

2017-01-03 12:28:55 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Snöfall som under kvällen går över i regn. Under sena kvällen hastig uppklarning och i främst de södra delarna risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-25 14:56:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag natt mycket hårda västliga eller nordvästliga vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2016-12-11 04:37:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-07 06:14:08 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag eftermiddag, i norra delen, risk för regn på kalla vägytor med isbildning som följd. Källa: SMHI

2016-12-01 10:51:33 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn som under kvällen och natten följs av temperatur som faller under noll grader. Källa: SMHI

2016-11-29 19:36:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under senare delen av natten till onsdag risk för plötslig ishalka i samband med uppklarning. Källa: SMHI

2016-11-09 10:04:03 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Kulmen har nåtts på många håll, men flödena kommer vara fortsatt höga kommande dagar. Källa: SMHI

2016-11-08 10:12:12 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens nederbördsmängder beräknar medföra hög lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag med förväntad kulmen under början av veckan. Källa: SMHI

2016-11-06 12:41:03 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens nederbördsmängder beräknar medföra hög lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Lokalt, i länets mellersta delar, kan flödet nå upp i volymer motsvarande klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 Ihållande och tidvis ymnigt snöfall. I mellersta och norra delen väntas under söndagsdygnet 15-25 cm snö, med risk för drygt 30 cm lokalt. Närmast kusten samt i länets södra del faller nederbörden i stor utsträckning som regn. Källa: SMHI

2016-11-06 11:53:37 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens nederbördsmängder beräknar medföra hög lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Lokalt, kan flödet nå upp i volymer motsvarande klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 Ihållande och tidvis ymnigt snöfall. I mellersta och norra delen väntas under söndagsdygnet 15-25 cm snö, med risk för drygt 30 cm lokalt. Närmast kusten samt i länets södra del faller nederbörden i stor utsträckning som regn. Källa: SMHI

2016-11-05 11:50:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens prognostiserade nederbördsmängder beräknas medföra lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Eventuellt kan varningen uppgraderas till klass 2 i Kalmar läns nordligaste delar under söndagen, beroende på kommande prognoser. Källa: SMHI

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 I området stora nederbördsmängder, mest som regn, men från eftermiddagen som snö i norra delen utom kusten. Från natten och fram till söndag kväll kan det komma stora snömängder, 15-25 cm, med risk upp mot 30 längst i norr. Temperaturen faller samtidigt under noll under söndagsdygnet. Källa: SMHI

2016-11-04 12:05:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens prognostiserade nederbördsmängder beräknas medföra lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Eventuellt kan varningen uppgraderas till klass 2 under helgen, beroende på kommande prognoser. Källa: SMHI

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 I området stora nederbördsmängder, mest som men från eftermiddagen som snö i norra delen utom kusten. Från natten och fram till söndag kväll kan det komma stora snömängder, 15-25 cm, med risk upp mot 30 längst i norr. Temperaturen faller samtidigt under noll under söndagsdygnet. Källa: SMHI