Vädervarningar Kalmar län utom Öland

2018-06-13 10:34:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-12 14:42:00 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Under onsdagen, främst under eftermiddagen, regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid. Placeringen på skurarna och nederbördsmängderna är osäkra. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-11 03:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-02 15:25:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-01 09:25:14 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen under dagarna kan nå minst 26 grader åtminstone veckan ut. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-21 16:05:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-14 08:57:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt råder stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2018-04-27 04:41:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-24 15:17:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:31:40 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-15 06:14:24 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 I den sydligaste delen under lördag eftermiddag och kväll 2-5 cm snö, möjligen något mer. Snöfallet håller sig troligen söder om Kalmar. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 04:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen, i den norra delen, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-09 04:45:37 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-08 04:10:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

2018-04-07 05:46:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI