Vädervarningar Kalmar län, Öland

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 det ät extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-06-24 15:10:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-23 14:40:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor Källa: SMHI

2018-06-13 10:34:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-12 10:36:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt är det fortfarande extremt torrt. Källa: SMHI

2018-06-12 10:06:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt är det fortfarande extremt torrt. Källa: SMHI

2018-06-11 03:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt eller mycket torrt i markerna, men risken för bränder i skog och mark har tillfälligt minskat. Källa: SMHI

2018-06-04 14:43:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-01 15:08:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-30 16:28:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 08:55:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt råder stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2018-04-30 18:51:00 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under måndag kväll passerar åska norrut som kan vara kraftigt. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-06 04:47:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-01 10:03:35 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Ifrämst södra delen under eftermiddagen och kvällen snö eller blötsnö 5-9 cm. Under natten mindre med blötsnö. Källa: SMHI

2018-03-01 09:47:08 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen 5-10 cm snö . Källa: SMHI

2018-02-25 09:07:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under måndagen snöbyar som kan ge 5-15 cm nysnö. Störst mängder väntas längs Ölands västkust. Källa: SMHI