Vädervarningar Kalmar län, Öland

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under dagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-01-10 11:27:01 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag mitt på dagen mycket hårda sydvästliga vindbyar ca 21 m/s. Källa: SMHI

2017-01-07 02:51:01 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från morgonen till eftermiddagen kan ge 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2017-01-06 04:10:27 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Under fredag morgon risk för stråk med täta snöbyar som kan ge större snömängder på 10-15 cm lokalt på Öland. Källa: SMHI

2017-01-05 09:04:29 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tidvis snöbyar och blåsigt med hårda nordostliga vindbyar och risk för snödrev. Källa: SMHI

2017-01-04 15:39:08 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Nordostlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. I kombination med stråk av snöbyar. Källa: SMHI

2017-01-03 22:36:10 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Från onsdag förmiddag till onsdag eftermiddag risk för stormbyar 25 m/s. Under onsdagskvällen mycket hårda vindbyar. Detta i kombination med tidvis snöfall. Källa: SMHI

2017-01-03 21:44:50 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent i kväll hastigt uppklarnande och risk för tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag förmiddag till onsdag eftermiddag risk för mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Under onsdag förmiddag i kombination med snöfall eller snöblandat regn. Källa: SMHI

2017-01-03 10:44:19 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag förmiddag till onsdag eftermiddag risk för mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Under onsdag förmiddag i kombination med snöfall eller snöblandat regn. Källa: SMHI

2016-12-25 14:56:50 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag morgon mycket hårda nordvästliga vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2016-12-11 04:37:43 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-11-26 12:07:16 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från tidigt söndag eftermiddag, i den nordligaste delen, mycket hårda vindbyar omkring 21 m/s. Källa: SMHI

2016-11-09 10:04:03 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Kulmen har nåtts på många håll, men flödena kommer vara fortsatt höga kommande dagar. Källa: SMHI

2016-11-08 10:12:12 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens nederbördsmängder beräknar medföra hög lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag med förväntad kulmen under början av veckan. Källa: SMHI

2016-11-06 12:41:03 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens nederbördsmängder beräknar medföra hög lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Lokalt, i länets mellersta delar, kan flödet nå upp i volymer motsvarande klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot måndag övergår regnet i snö. Under måndagen väntas tidvis kraftiga snöbyar som kan ge 5-15 cm snö. Samtidigt väntas en frisk till hård nordlig vind. Källa: SMHI

2016-11-06 11:53:37 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens nederbördsmängder beräknar medföra hög lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Lokalt, kan flödet nå upp i volymer motsvarande klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot måndag övergår regnet i snö. Under måndagen väntas tidvis kraftiga snöbyar som kan ge 5-15 cm snö. Samtidigt väntas en frisk till hård nordlig vind. Källa: SMHI

2016-11-06 04:39:00 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot måndag övergår regnet i snö. Under måndagen väntas tidvis kraftiga snöbyar som kan ge 5-15 cm snö. Samtidigt väntas en frisk till hård nordlig vind. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens prognostiserade nederbördsmängder beräknas medföra lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Eventuellt kan varningen uppgraderas till klass 2 i Kalmar läns nordligaste delar under söndagen, beroende på kommande prognoser. Källa: SMHI

2016-11-05 11:50:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens prognostiserade nederbördsmängder beräknas medföra lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Eventuellt kan varningen uppgraderas till klass 2 i Kalmar läns nordligaste delar under söndagen, beroende på kommande prognoser. Källa: SMHI

2016-11-04 12:05:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Helgens prognostiserade nederbördsmängder beräknas medföra lokal avrinning och höga flöden i små vattendrag i området under söndagsdygnet. Kulmen förväntas på de flesta håll att nås i början på nästa vecka. Eventuellt kan varningen uppgraderas till klass 2 under helgen, beroende på kommande prognoser. Källa: SMHI