Vädervarningar Kalmar län, Öland

2020-07-06 03:48:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-03 04:03:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i marken med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-30 03:26:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Skurar kan minska brandrisken lokalt Källa: SMHI

2020-06-27 02:54:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-26 20:06:52 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen kan stiga över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tillsvidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-25 13:35:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-25 13:35:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen kan stiga över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-17 09:01:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-17 05:38:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-11 04:25:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Det börjar åter bli torrt i marken och risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-01 04:19:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och blåsigt med risk för extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 05:30:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna och med en tilltagande vind risk för extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-27 19:47:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-13 09:49:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under onsdagen Var: I hela området Intensitet: Skogsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-12 15:12:58 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under onsdagen Var: I hela området Intensitet: Skogsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-07 08:28:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-05 14:38:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-03 03:54:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-29 04:22:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-28 09:11:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI