Vädervarningar Kalmar län, Öland

2021-01-12 08:29:40 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Mitt på dagen Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Snabb uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2020-10-13 20:13:53 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från onsdag förmiddag till onsdag kväll Var: Främst södra Öland Intensitet: Nordost 21-23 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-01 14:06:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-09-23 04:42:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-09-17 03:20:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-28 12:23:07 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risk för kraftigt regn som lokalt kan ge stora mängder på kort tid. Kommentar: Placeringen av de största mängderna är osäker. Det är stora lokala variationer. Källa: SMHI

2020-08-17 13:59:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med risk för mycket till extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-14 02:35:01 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med risk för mycket till extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-10 20:46:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för stor till lokalt extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-10 20:46:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: På fredagen ökar spridningsrisken Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-05 18:57:54 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-05 12:42:38 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone hela helgen Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-05 12:42:38 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone hela helgen Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-04 02:53:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-04 02:53:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone hela helgen Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-31 14:14:11 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-31 13:55:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-21 03:45:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-16 12:48:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från fredag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-06 03:48:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI