Vädervarningar Kalmar län, Öland

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 08:55:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt råder stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2018-04-30 18:51:00 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under måndag kväll passerar åska norrut som kan vara kraftigt. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-06 04:47:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-01 10:03:35 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Ifrämst södra delen under eftermiddagen och kvällen snö eller blötsnö 5-9 cm. Under natten mindre med blötsnö. Källa: SMHI

2018-03-01 09:47:08 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen 5-10 cm snö . Källa: SMHI

2018-02-25 09:07:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under måndagen snöbyar som kan ge 5-15 cm nysnö. Störst mängder väntas längs Ölands västkust. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-02 22:56:18 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natt mot lördag snöfall som kan ge ca 10 cm. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Lördag eftermiddag omslag till mildare väder med regn på kalla ytor och risk för ishalka. Källa: SMHI

2017-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under dagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-01-10 11:27:01 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag mitt på dagen mycket hårda sydvästliga vindbyar ca 21 m/s. Källa: SMHI

2017-01-07 02:51:01 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från morgonen till eftermiddagen kan ge 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2017-01-06 04:10:27 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Under fredag morgon risk för stråk med täta snöbyar som kan ge större snömängder på 10-15 cm lokalt på Öland. Källa: SMHI

2017-01-05 09:04:29 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tidvis snöbyar och blåsigt med hårda nordostliga vindbyar och risk för snödrev. Källa: SMHI

2017-01-04 15:39:08 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Nordostlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. I kombination med stråk av snöbyar. Källa: SMHI

2017-01-03 22:36:10 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Från onsdag förmiddag till onsdag eftermiddag risk för stormbyar 25 m/s. Under onsdagskvällen mycket hårda vindbyar. Detta i kombination med tidvis snöfall. Källa: SMHI

2017-01-03 21:44:50 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent i kväll hastigt uppklarnande och risk för tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag förmiddag till onsdag eftermiddag risk för mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Under onsdag förmiddag i kombination med snöfall eller snöblandat regn. Källa: SMHI

2017-01-03 10:44:19 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag förmiddag till onsdag eftermiddag risk för mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Under onsdag förmiddag i kombination med snöfall eller snöblandat regn. Källa: SMHI