Vädervarningar Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern

2021-06-24 15:37:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-24 15:37:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-24 15:37:00 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-24 11:00:19 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Sent torsdag kväll och natt till fredag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge över 35 mm på kort tid Kommentar: Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem Källa: SMHI

2021-06-24 11:00:19 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Sent torsdag kväll och natt till fredag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge över 35 mm på kort tid Kommentar: Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-22 09:08:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för skogsbrand. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-22 09:08:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för skogsbrand. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-18 21:23:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 21:23:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 21:23:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 21:23:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 15:24:48 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med söndag Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: På lördag i samband med skurar tillfälligt minskad brandrisk Källa: SMHI

2021-06-18 15:24:48 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med söndag Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-18 15:24:48 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med söndag Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: På lördag tillfälligt avtagande brandrisk i samband med skurar Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från fredag och fram till söndag Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: På lördag tillfälligt avtagande brandrisk i samband med skurar Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från fredag och fram till söndag Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog ochmark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog ochmark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI