Vädervarningar Jönköpings län, syd om Vättern

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: tisdag och onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: tisdag och onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: tisdag och onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: På torsdag ökar brandrisken Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-15 14:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: På lördag tillfälligt avtagande brandrisk i samband med skurar Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för skogsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-09 15:12:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI