Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den norra delen extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-15 15:57:50 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-06 06:26:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-02 09:18:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i södra delen lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-30 08:35:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor i öppen och gles vegetation t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-29 13:46:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor, i den södra delen mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-29 04:14:44 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-26 05:22:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-10 11:12:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor, främst i öppen och gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-07 16:16:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder är stor, främst i öppen och gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-01 15:08:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor, eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-28 14:45:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen. Även om det inte är extremt torrt kan det utvecklas bränder med snabb brandspridning. Källa: SMHI

2018-05-22 11:18:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå under större delen av innevarande vecka. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag och torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-22 11:18:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån minskar men är fortsatt på klass 1-nivå.. Källa: SMHI

2018-05-21 11:43:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Röströmsälven är fortsatt högt men är nu nere på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag och även onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-20 10:13:55 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Även om tillflödena stadigt minskar är det fortfarande mycket högt flöde i Röströmsälven. Flödet väntas vara över klass 2-nivå i ytterligare någon eller några dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger på en stark klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från sammanflödet med Ammerån och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är sjunkande men väntas fortfarande vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI