Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-16 15:23:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Området öster om Storsjön Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-16 15:23:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-12 14:35:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Området öster om Storsjön Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-02 10:23:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Mellersta delarna, öster om Storsjön. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-07 14:14:46 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: fredag eftermiddag, tidig kväll Var: Hela området Intensitet: Kraftig åska med risk för stora regnmängder och mycket hårda vindbyar, möjligen stormbyar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-06 11:48:18 +0200

Risk Åska Klass: 0 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftig åska med lokalt skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med åskan kan även kraftiga vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 11:55:54 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Jämtlandsfjällen och Södra Lapplandsfjällen När: Kulmen beräknas inträffa under torsdagen Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Nederbörd i samband med snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I östra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 11:55:54 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Jämtlandsfjällen och Södra Lapplandsfjällen När: Kulmen beräknas inträffa under torsdagen Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Nederbörd i samband med snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-15 19:12:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-15 19:12:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-12 04:25:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I södra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-11 03:08:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I norra Jämtland Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-10 09:05:54 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: Imorgon, lördag, avtar brandrisken. Källa: SMHI

2019-05-06 23:29:30 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under natten och morgonen Var: Främst i västra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 10-15 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-30 10:42:23 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små och medelstora vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordvästra delen av Gävleborgs län, sydvästra delen av Västernorrlands län och norra delen av Dalarnas län. När: Flödena har kulminerat i små vattendrag och är nära kulmen i de medelstora. Typ av vattendrag: Små oreglerade och medelstora reglerade. Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag. Var: I snöfria områden. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-30 10:42:23 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små och medelstora vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordvästra delen av Gävleborgs län, sydvästra delen av Västernorrlands län och norra delen av Dalarnas län. När: Flödena har kulminerat i små vattendrag och är nära kulmen i de medelstora. Typ av vattendrag: Små oreglerade och medelstora reglerade. Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI