Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2018-05-16 10:58:36 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat men är fortfarande på en hög klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat på klass 1-nivå, nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet ligger på klass 3-nivå och beräknas stiga ytterligare. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön ligger på klass 2-nivå, och är avtagande. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger på en stark klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet är fortsatt över klass 3-nivå men kommer till söndagen att ha minskat till klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från sammanflödet med Ammerån och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är sjunkande men väntas fortfarande vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Röströmsälven är fortsatt högt men är nu nere på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Röströmsälven är fortsatt högt men är nu nere på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå under större delen av innevarande vecka. Källa: SMHI

2018-05-09 12:35:34 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven väntas nå upp i klass 1-nivå kommande dagar. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammersån nedströms Edessjön till inflödet i Indalsälven är stigande och väntas nå klass-2 flöde under kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön ligger på klass 2-nivå och är fortsatt ökande. Kulmen väntas kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger fortfarande snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är fortfarande lokalt uppe i klass 2-nivåer. Den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Varningen omfattas inte av stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-09 12:35:34 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven har stabiliserats på en klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i största delen av varningsområdet men ökande i nordvästra delen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på klass 1-nivå och är avtagande. I den översta delen uppströms Gimdalsby ligger flödet på klass 2-nivå men väntas sjunka till klass 1 inom något dygn. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger fortsatt över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet har kulminerat på klass 3-nivå och minskar nu i maklig takt. Dock kommer det att vara över klass 3-nivå ytterligare någon dag. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammersån nedströms Edessjön till inflödet i Indalsälven är stigande och väntas nå klass-2 flöde under kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön har nått klass 2-nivå och är fortsatt ökande. Kulmen väntas i slutet av vecka 19. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under eftermiddagen lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

2018-05-07 13:28:12 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ammersån nedströms Edessjön till inflödet i Indalsälven är uppe i klass 1. Flödet stiger under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön har nått klass 2-nivå och är ökande. Kulmen väntas i slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger och väntas nå klass-1 flöde under kommande dygnet. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen av snötäcket. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i kustnära områden i norra och mellersta Norrland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i områden där det fortfarande ligger snö. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-05-05 16:08:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån uppströms Holmsjön ligger fortsatt på klass 1-nivå och stiger fortfarande. Flödet förväntas öka måttligt under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i kustnära områden i norra och mellersta Norrland ökar nu i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i områden där det fortfarande ligger snö. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av nästa veckan på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen i snötäcket. Källa: SMHI

2018-05-05 11:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan stiger och ligger över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Tappningarna från sjöarna i Ljungan kommer att öka under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i de nordligaste delarna. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån uppströms Holmsjön ligger fortsatt på klass 1-nivå och förväntas öka måttligt under de kommande dagarna. Källa: SMHI

2018-05-05 11:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet beräknas nå klass 3-nivå det kommande dygnet. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet i Ammersån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven förväntas uppnå klass 3-nivå det närmaste dygnet och därefter kulminera inom några dygn. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön ligger på klass 2-nivå och är nära kulmen. Källa: SMHI

2018-05-04 11:57:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån uppströms Holmsjön ligger på klass 1-nivå i nuläge och förväntas fortsätta öka under de kommande dagarna. Källa: SMHI

2018-05-02 12:25:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån uppströms Holmsjön når klass 1-nivå inom kort och förväntas därefter fortsätta öka. Källa: SMHI

2018-04-30 13:14:37 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I många av de mellanstora vattendragen har flödena kulminerat tillfälligt, medan de fortsatt stiger i andra. I de små områdena är flödena oftast sjunkande. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-30 11:14:21 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under måndagen kan det komma ca 5 cm blötsnö i södra delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den norra delen av varningsområdet varierar flödena beroende på läget, medan de flesta i den södra delen minskar. I många av de mellanstora vattendragen har flödena kulminerat tillfälligt, medan de fortsatt stiger i andra. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-28 12:16:57 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat i de små vattendragen i södra delen av varningsområdet medan de stiger på många håll i den norra delen. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen har flöden ökat de senaste dagarna men ser nu ut att ha börjat stabiliseras. I några stiger flödena fortsatt som till exempel i Harmångersån. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-26 13:51:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat i de små vattendragen i södra delen av varningsområdet medan de stiger på många håll i den norra delen. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen ökar flödena betydligt bland annat i Voxnan, Hoan, Harmångersån och delar av Oreälven. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-24 12:42:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är fortsatt höga i små vattendrag men har i stort sett kulminerat. Vattnet från de små vattendragen letar sig nu vidare till medelstora och stora vattendrag. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet kan det i högt belägna områden fortfarande ligga snö kvar som smälter av och fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men många små vattendrag är fortfarande uppe i klass 1-flöden. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-23 12:04:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI