Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot söndag och söndag morgon. Var: Främst södra halvan Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll. Var: I främst södra delen. Intensitet: Regn eller underkylt regn som faller på kalla vägytor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot söndag och söndag morgon. Var: Främst södra halvan Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-20 11:44:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot söndag och söndag morgon. Var: Främst södra halvan Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-19 12:47:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll. Var: Främst södra halvan. Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor ger ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-19 12:47:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll. Var: Främst södra halvan. Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor ger ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-19 12:47:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll. Var: Främst södra halvan. Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor ger ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-19 12:47:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll. Var: Främst södra halvan. Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor ger ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-19 12:47:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll. Var: Främst södra halvan. Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor ger ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: Främst södra halvan Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-02-19 12:47:07 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll. Var: Främst södra halvan. Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor ger ishalka. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot söndag till söndag morgon. Var: Främst södra halvan Intensitet: - Kommentar: Regn eller underkylt regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2021-01-22 00:07:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Främst norra Jämtland Intensitet: 20-30 cm Kommentar: I södra Jämtland, under fredagskvällen 5-15 cm. Källa: SMHI

2021-01-22 00:07:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Främst norra Jämtland Intensitet: 20-30 cm Kommentar: I södra Jämtland, under fredagskvällen 5-15 cm. Källa: SMHI

2021-01-20 11:40:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag kväll till natt mot fredag Var: Hela området Intensitet: 20-30 cm, i norra Jämtland 40 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-12 19:33:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under tisdagskvällen Var: Från området kring Storsjön och norrut Intensitet: Snöfall som kan ge ytterligare 5-10 cm. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-11 08:52:16 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Måndag kväll till tisdag eftermiddag Var: Från området kring Storsjön och norrut Intensitet: 20-40 cm, lokalt mer Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag Var: Hela området, med början i söder Intensitet: 10-20 cm, lokalt i Härjedalen och södra Jämtland upp mot 30 cm. Kommentar: Snöfallet mattas av tisdag morgon Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag till tisdag eftermiddag eller kväll Var: Hela området, med början i söder Intensitet: 10-20 cm, lokalt upp mot 30 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-25 10:35:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från sent onsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Snabb uppklarning som kan medföra att våta vägbanor fryser till med ishalka som följd. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-24 10:37:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot onsdag och onsdag morgon Var: Hela området Intensitet: Regn som faller på kalla vägar eller underkylt regn kan ge ishalka. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-20 23:08:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag Var: Härjedalen Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i regn som faller på kalla vägytor. Nederbörden följs av uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägytor. Källa: SMHI

2020-11-18 11:19:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natten fram till torsdag middag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 10-20 cm snö Kommentar: I södra delen regn fram till morgonen. Källa: SMHI