Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2018-06-07 16:16:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder är stor, främst i öppen och gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-01 15:08:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor, eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-28 14:45:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen. Även om det inte är extremt torrt kan det utvecklas bränder med snabb brandspridning. Källa: SMHI

2018-05-22 11:18:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå under större delen av innevarande vecka. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag och torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-05-22 11:18:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån minskar men är fortsatt på klass 1-nivå.. Källa: SMHI

2018-05-21 11:43:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Röströmsälven är fortsatt högt men är nu nere på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag och även onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-20 10:13:55 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Även om tillflödena stadigt minskar är det fortfarande mycket högt flöde i Röströmsälven. Flödet väntas vara över klass 2-nivå i ytterligare någon eller några dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger på en stark klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från sammanflödet med Ammerån och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är sjunkande men väntas fortfarande vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-05-18 14:25:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från Midskogs krv och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är svagt sjunkande men kommer fortfarande att vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på klass 1-nivå och i översta delen runt klass 2 men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger fortsatt över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet har kulminerat på klass 3-nivå och minskar nu i maklig takt. Dock kommer det att vara över klass 3-nivå ytterligare någon dag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat på klass 1-nivå, nära klass 2-nivå och är nu sjunkande. Källa: SMHI

2018-05-17 11:46:03 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger på en stark klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag och söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet är fortsatt över klass 3-nivå men kommer till söndagen att ha minskat till klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från sammanflödet med Ammerån och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är sjunkande men väntas fortfarande vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-05-16 10:58:36 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat men är fortfarande på en hög klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat på klass 1-nivå, nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet ligger på klass 3-nivå och beräknas stiga ytterligare. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön ligger på klass 2-nivå, och är avtagande. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger på en stark klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet är fortsatt över klass 3-nivå men kommer till söndagen att ha minskat till klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från sammanflödet med Ammerån och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är sjunkande men väntas fortfarande vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Röströmsälven är fortsatt högt men är nu nere på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Röströmsälven är fortsatt högt men är nu nere på klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå under större delen av innevarande vecka. Källa: SMHI

2018-05-09 12:35:34 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven väntas nå upp i klass 1-nivå kommande dagar. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammersån nedströms Edessjön till inflödet i Indalsälven är stigande och väntas nå klass-2 flöde under kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön ligger på klass 2-nivå och är fortsatt ökande. Kulmen väntas kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger fortfarande snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är fortfarande lokalt uppe i klass 2-nivåer. Den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Varningen omfattas inte av stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-09 12:35:34 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven har stabiliserats på en klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i största delen av varningsområdet men ökande i nordvästra delen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på klass 1-nivå och är avtagande. I den översta delen uppströms Gimdalsby ligger flödet på klass 2-nivå men väntas sjunka till klass 1 inom något dygn. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger fortsatt över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 3 extremt höga flöden Klass: 3 Flödet har kulminerat på klass 3-nivå och minskar nu i maklig takt. Dock kommer det att vara över klass 3-nivå ytterligare någon dag. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i Ammersån nedströms Edessjön till inflödet i Indalsälven är stigande och väntas nå klass-2 flöde under kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön har nått klass 2-nivå och är fortsatt ökande. Kulmen väntas i slutet av vecka 19. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under eftermiddagen lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger snabbt och ligger nära eller över klass-1 flöde. Källa: SMHI

2018-05-07 13:28:12 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ammersån nedströms Edessjön till inflödet i Indalsälven är uppe i klass 1. Flödet stiger under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet uppströms Holmsjön har nått klass 2-nivå och är ökande. Kulmen väntas i slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Ljusnan nedströms Svegsjön stiger och väntas nå klass-1 flöde under kommande dygnet. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen av snötäcket. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i kustnära områden i norra och mellersta Norrland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i områden där det fortfarande ligger snö. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-05-05 16:08:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån uppströms Holmsjön ligger fortsatt på klass 1-nivå och stiger fortfarande. Flödet förväntas öka måttligt under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i kustnära områden i norra och mellersta Norrland ökar nu i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i områden där det fortfarande ligger snö. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av nästa veckan på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen i snötäcket. Källa: SMHI

2018-05-05 11:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan stiger och ligger över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Tappningarna från sjöarna i Ljungan kommer att öka under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i de nordligaste delarna. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån uppströms Holmsjön ligger fortsatt på klass 1-nivå och förväntas öka måttligt under de kommande dagarna. Källa: SMHI