Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2021-01-22 00:07:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Främst norra Jämtland Intensitet: 20-30 cm Kommentar: I södra Jämtland, under fredagskvällen 5-15 cm. Källa: SMHI

2021-01-22 00:07:02 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Främst norra Jämtland Intensitet: 20-30 cm Kommentar: I södra Jämtland, under fredagskvällen 5-15 cm. Källa: SMHI

2021-01-20 11:40:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag kväll till natt mot fredag Var: Hela området Intensitet: 20-30 cm, i norra Jämtland 40 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-12 19:33:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under tisdagskvällen Var: Från området kring Storsjön och norrut Intensitet: Snöfall som kan ge ytterligare 5-10 cm. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-11 08:52:16 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Måndag kväll till tisdag eftermiddag Var: Från området kring Storsjön och norrut Intensitet: 20-40 cm, lokalt mer Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag Var: Hela området, med början i söder Intensitet: 10-20 cm, lokalt i Härjedalen och södra Jämtland upp mot 30 cm. Kommentar: Snöfallet mattas av tisdag morgon Källa: SMHI

2021-01-10 12:05:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag eftermiddag till tisdag eftermiddag eller kväll Var: Hela området, med början i söder Intensitet: 10-20 cm, lokalt upp mot 30 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-25 10:35:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från sent onsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Snabb uppklarning som kan medföra att våta vägbanor fryser till med ishalka som följd. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-24 10:37:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot onsdag och onsdag morgon Var: Hela området Intensitet: Regn som faller på kalla vägar eller underkylt regn kan ge ishalka. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-20 23:08:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag Var: Härjedalen Intensitet: - Kommentar: Snöfall övergår i regn som faller på kalla vägytor. Nederbörden följs av uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägytor. Källa: SMHI

2020-11-18 11:19:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natten fram till torsdag middag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 10-20 cm snö Kommentar: I södra delen regn fram till morgonen. Källa: SMHI

2020-11-17 12:08:30 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 När: Från sent på onsdag till torsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Snöfall som kan ge omkring 2 dm, lokalt 3 dm. Även frisk vind, 8 m/s, som kan ge snödrev Kommentar: Både snömängder och placering är osäkra Källa: SMHI

2020-11-04 10:43:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Näsås När: På varningsnivå till slutet av veckan början på nästa vecka Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Varningen gäller rrån Ormsjön ner till sammanflödet med Fjällsjöälven. Källa: SMHI

2020-11-04 10:43:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Näsån (Rörströmsälven) När: På varningsnivå till slutet av veckan början på nästa vecka Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Varningen gäller från Ormsjön ner till sammanflödet med Fjällsjöälven. Källa: SMHI

2020-11-04 10:43:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Näsån (Rörströmsälven) När: På varningsnivå till slutet av veckan början på nästa vecka Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Varningen gäller från Ormsjön ner till sammanflödet med Fjällsjöälven. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag morgon och förmiddag Var: Främst över Jämtlands landskap Intensitet: Västliga vindbyar på 21-23 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-04 10:43:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Näsån (Rörströmsälven) När: Flödena väntas var vid varningsnivå till slutet av veckan Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Varningen gäller från Ormsjön ner till sammanflödet med Fjällsjöälven. Källa: SMHI

2020-10-24 11:19:51 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag morgon och förmiddag Var: Hela området området Intensitet: Regn kan falla på kalla vägbanor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-10-19 11:05:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag/natt mot torsdag Var: I hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-15 cm, mest i den norra delen. Kommentar: Snöfallet dröjer sig kvar längst i norra delen Källa: SMHI

2020-10-17 13:41:10 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Lördag kväll och natt mot söndag Var: Hela området, men med stora lokala variationer Intensitet: Snöbyar som kan ge ca 5 cm Kommentar: Stora lokala variationerna väntas inom området Källa: SMHI

2020-08-18 05:45:23 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI