Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2018-11-02 06:35:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under morgonen regn som kan falla på kalla vägbanor och ger halt väglag. Källa: SMHI

2018-10-30 23:29:00 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under natt mot onsdag regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från sent natt mot tisdag snöfall som väntas ge 15-25 cm, lokalt upp till 30 cm. Under tisdag kväll övergår snöfallet i regn med början i de södra delarna. Källa: SMHI

2018-10-22 12:01:40 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tisdag förmiddag 5 cm snö i nordöstra Jämtland. Källa: SMHI

2018-09-25 10:25:11 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag eftermiddag västlig vind med mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Vinden avtar natt till torsdag. Källa: SMHI

2018-07-27 09:33:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-23 11:42:48 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas från och med tisdag att bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den norra delen extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den norra delen extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den norra delen extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-20 12:37:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-15 15:57:50 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-06 06:26:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-02 09:18:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i södra delen lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-30 08:35:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor i öppen och gles vegetation t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-29 13:46:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor, i den södra delen mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-29 04:14:44 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-26 05:22:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI