Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2019-01-15 16:07:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från onsdag eftermiddag fram till torsdag förmiddag snöfall som i södra delen kan ge 15-25 cm snö, lokalt 30 cm. Källa: SMHI

2019-01-11 15:07:12 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Nordvästliga vindbyar 21 m/s. Under kvällen långsamt avtagande. Källa: SMHI

2019-01-10 09:34:45 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Under fredagen nordvästliga stormbyar 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-08 12:32:33 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-03 06:26:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sen natt mot fredag och under fredagen passerar ett nederbördsområde åt sydost. Då risk för regn som faller på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag eftermiddag, främst i Härjedalen och södra Jämtland, mycket hårda nordliga vindbyar 21-24 m/s. Under kvällen sakta avtagande vind. Källa: SMHI

2018-12-31 14:31:31 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag eftermiddag, främst i Härjedalen och södra Jämtland, mycket hårda nordliga vindbyar 21-24 m/s. Under kvällen sakta avtagande vind. Källa: SMHI

2018-12-30 09:26:26 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som nyårsaftonens förmiddag ger 5-15 cm nysnö i Jämtland. Källa: SMHI

2018-12-30 09:26:26 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under förmiddag ger 5-15 cm nysnö i Jämtland. Från sena eftermiddagen kan snön övergå i underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-12-25 11:40:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll är det stor risk för underkylt regn eller regn på kallt underlag. Källa: SMHI

2018-12-25 11:40:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll är det stor risk för underkylt regn eller regn på kallt underlag. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I den fjällnära västra delen väntas vindbyar på upp till 24 m/s fram till i kväll. Källa: SMHI

2018-12-25 11:40:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll är det stor risk för underkylt regn eller regn på kallt underlag. Källa: SMHI

2018-12-24 11:22:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sen natt mot tisdag och under tisdagen, i den mellersta delen, risk för underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2018-12-07 11:02:24 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Lördag förmiddag ymnigt snöfall som fram till sent natt mot söndag väntas ge ca 2 dm. Därefter fortsatt snöfall men med lägre intensitet. Källa: SMHI

2018-12-03 11:08:10 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot tisdag och tisdag morgon, snöfall som i södra delen kan ge upp mot 1 dm. Källa: SMHI

2018-11-02 06:35:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under morgonen regn som kan falla på kalla vägbanor och ger halt väglag. Källa: SMHI

2018-10-30 23:29:00 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under natt mot onsdag regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från sent natt mot tisdag snöfall som väntas ge 15-25 cm, lokalt upp till 30 cm. Under tisdag kväll övergår snöfallet i regn med början i de södra delarna. Källa: SMHI

2018-10-22 12:01:40 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tisdag förmiddag 5 cm snö i nordöstra Jämtland. Källa: SMHI

2018-09-25 10:25:11 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag eftermiddag västlig vind med mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Vinden avtar natt till torsdag. Källa: SMHI