Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2021-07-24 19:57:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 19:57:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 19:57:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 19:57:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 19:57:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 19:57:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Det är lokalt torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 19:57:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till åtminstone onsdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Det är lokalt torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 19:57:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till åtminstone onsdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Det är på många håll torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-21 14:27:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-14 09:07:06 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: I södra delen Intensitet: 35-50 mm regn på 12 timmar. Kommentar: Det är osäkert exakt var skurarna hamnar. Även inslag av åska, hårda vindbyar och skyfallsliknande regn väntas förekomma. Källa: SMHI

2021-07-14 09:07:06 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: I södra delen Intensitet: 35-50 mm regn på 12 timmar. Kommentar: Det är osäkert exakt var skurarna hamnar. Även inslag av åska, hårda vindbyar och skyfallsliknande regn väntas förekomma. Källa: SMHI

2021-07-14 09:07:06 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: I södra delen Intensitet: 35-50 mm regn på 12 timmar. Kommentar: Det är osäkert exakt var skurarna hamnar. Även inslag av åska, hårda vindbyar och skyfallsliknande regn väntas förekomma. Källa: SMHI

2021-07-10 10:40:13 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under lördagen och natt till söndag Var: I hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Tidvis kraftigt regn eller skurar med inslag av åska som kan ge rikliga mängder, 35 mm/h eller mer. Kommentar: Det kommer flera områden med regn och skurar som passerar det närmaste dygnet, därav det stora tidsspannet. Källa: SMHI

2021-07-10 10:40:13 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under lördagen och natt till söndag Var: I hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Tidvis kraftigt regn eller skurar med inslag av åska som kan ge rikliga mängder, 35 mm/3h eller mer. Kommentar: Det kommer flera områden med regn och skurar som passerar det närmaste dygnet, därav det stora tidsspannet. Källa: SMHI

2021-07-10 10:40:13 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under lördagen och natt till söndag Var: I hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Tidvis kraftigt regn eller skurar med inslag av åska som kan ge rikliga mängder, 35 mm/3h eller mer. Kommentar: Det kommer flera områden med regn och skurar som passerar det närmaste dygnet, därav det stora tidsspannet. Källa: SMHI

2021-07-05 03:31:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-05 03:31:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI