Vädervarningar Jämtlands län, Jämtlandsfjällen

2020-06-24 10:49:11 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Norrbotten och Västerbottens läns fjälltrakter och i den norra delen av Jämtlands läns fjälltrakter När: Under vecka 26 och början av vecka 27 Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Lokalt kan klass 2 flöden förekomma. Källa: SMHI

2020-06-23 11:12:04 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Norrbotten och Västerbottens läns fjälltrakter och i den norra delen av Jämtlands läns fjälltrakter När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Lokalt kan klass 2 flöden förekomma. Källa: SMHI

2020-06-22 10:38:12 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Norrbotten och Västerbottens läns fjälltrakter och i den norra delen av Jämtlands läns fjälltrakter När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Snösmältning Kommentar: Lokalt kan klass 2 flöden förekomma. Källa: SMHI

2020-06-21 13:40:02 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter och i den nordligaste delen av Jämtlands läns fjälltrakter. När: Under vecka 26 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Smältande snö och regn Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-20 10:50:08 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I huvudsak i Västerbottens och i Norrbottens läns fjälltrakter men också i den nordligaste delen av Jämtlands läns fjälltrakter. När: I slutet av vecka 25 och under vecka 26. Typ av vattendrag: Små och medelstora. Orsak: Smältande snö. Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-15 11:28:40 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt. Källa: SMHI

2020-06-14 14:19:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Vecka 24 och början på vecka 25 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har kulminerat och börjar sjunka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter samt Norrbottens läns inland När: Vecka 24 med fortsättning under vecka 25 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: På eftermiddagarna Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-14 14:19:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Början på vecka 25 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har kulminerat och sjunker. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt. Källa: SMHI

2020-06-13 16:21:59 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter samt Norrbottens läns inland När: Vecka 24 med fortsättning under vecka 25 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Vecka 24 och början på vecka 25 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har kulminerat och börjar sjunka. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-12 16:56:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Vecka 24 och början på vecka 25 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har kulminerat och börjar minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Vecka 24 och början på vecka 25 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har kulminerat och börjar sjunka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: En första kulm skedde under första halvan av vecka 24 och flödena kan sedan komma att stiga igen under vecka 25. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter samt Norrbottens läns inland När: Vecka 24 med fortsättning i vecka 25 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Lokalt kan kl 2 höga flöden förekomma. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter samt Norrbottens läns inland När: Vecka 24 med fortsättning i vecka 25 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-12 16:56:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Vecka 24 och början på vecka 25 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har kulminerat och börjar sjunka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: En första kulm skedde under första halvan av vecka 24 och flödena kan sedan komma att stiga igen under vecka 25. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter samt Norrbottens läns inland När: Vecka 24 med fortsättning i vecka 25 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-12 16:56:19 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Vecka 24 och början på vecka 25 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Flödena har kulminerat och börjar sjunka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter samt Norrbottens läns inland När: Vecka 24 med fortsättning under vecka 25 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 höga flöden kan förekomma lokalt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven ner till Storsjön När: Resten av vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Resten av vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: I nedersta delen av Hårkan kan det dröja till framåt helgen innan flödena når klass 1-nivå Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Resten av vecka 23 och troligen det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och en del medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På många håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven ner till Storsjön När: Resten av vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Resten av vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: I nedersta delen av Hårkan kan det dröja till framåt helgen innan flödena når klass 1-nivå Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lokalt i Dalarnas och Jämtlands läns fjäll och Västerbottens och södra Norrbottens inland När: Resten av vecka 23 och troligen det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och en del medelstora Orsak: Snösmältning Kommentar: Betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På många håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven ner till Storsjön När: Till slutet av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Resten av vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: I nedersta delen av Hårkan kan det dröja till framåt helgen innan flödena når klass 1-nivå Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven ner till Storsjön När: Till slutet av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Resten av vecka 23 och åtminstone det mesta av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: I nedersta delen av Hårkan kan det dröja till framåt helgen innan flödena når klass 1-nivå Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens läns inland och fjälltrakter samt i Västerbottens och Jämtlands läns fjälltrakter När: Under slutet av vecka 23 och första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra Norrlands fjälltrakter När: Slutet av vecka 23 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Indalsälven ner till Storsjön När: Till slutet av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: Klass 2 i Åresjön och i sjöarna uppströms Åresjön. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Resten av vecka 23 och till och med mitten av vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning Kommentar: I nedersta delen av Hårkan kan det dröja till framåt helgen innan flödena når klass 1-nivå Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens läns inland och fjälltrakter samt i Västerbottens och Jämtlands läns fjälltrakter När: Under slutet av vecka 23 och första delen av vecka 24 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Kulmen inträffar enligt prognos den 7 juni Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra Norrlands fjälltrakter När: Slutet av vecka 23 till och med början av vecka 24. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn. Kommentar: I de övre delarna är flödena nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Norrbottens läns inland och fjälltrakter samt i Västerbottens och Jämtlands läns fjälltrakter När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Kulmen är nådd i den norra delen av varningsområdet medan flödet fortfarande stiger i medelstora vattendrag i den södra delen av varningsområdet. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Kulmen väntas ske mellan den 8 och 9 juni Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Lokalt höga klass 2-flöden Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra Norrlands fjälltrakter När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: En första kulm sker under första halvan av vecka 24 och flödena kan sedan komma att stiga igen under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Indalsälven uppströms Storsjön När: Kulmen väntas ske mellan den 8 och 9 juni Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens läns inland och fjälltrakter samt i Västerbottens och Jämtlands läns fjälltrakter När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-03 12:22:44 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hårkan När: Tillsvidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: En första kulm sker under första halvan av vecka 24 och flödena kan sedan komma att stiga igen under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter samt Norrbottens läns inland När: Vecka 24 Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI