Vädervarningar Jämtlands län, Jämtlandsfjällen

2019-03-17 04:22:57 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 I eftermiddag och i kväll nordvästlig eller västlig vind, 15-20 m/s, i kombination med snöbyar och risk för snödrev. Källa: SMHI

2018-11-02 07:30:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under morgonen regn som kan falla på kalla vägbanor och medföra ishalka. Inatt uppklarning västerifrån och blöta vägbanor kan åter frysa på. Källa: SMHI

2018-10-29 12:39:26 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Från tisdag morgon sydost i utsatta dalgångar och på kalfjället tidvis 14-18 m/s, i kombination med snöfall. Källa: SMHI

2018-10-12 03:13:06 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 Från natt mot lördag i södra Jämtlandsfjällen hård eller mycket hård sydlig eller sydvästlig vind, 15-20 m/s. Källa: SMHI

2018-10-07 10:51:44 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Från i natt, längst i söder, på kalfjället hård sydlig vind, 14-17 m/s. Detta i kombination med byar av snö eller snöblandat regn. Måndag förmiddag avtagande vind. Källa: SMHI

2018-09-26 18:50:50 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Väst eller nordväst 15-20 m/s i kombination med byar av snö eller regn. Avtagande under kvällen. Källa: SMHI

2018-09-26 10:46:19 +0200

Varning klass 2 storm Klass: 2 Från onsdag morgon västlig vind 22-26 m/s och möjligen orkanbyar, blåsigast i norra delen. Detta i kombination med skurar eller byar av blötsnö. I kväll avtagande vind. Källa: SMHI

2018-09-25 10:25:11 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Från onsdag morgon västlig vind 15-20 m/s, lokalt högre. Detta i kombination med skurar eller byar av blötsnö. Källa: SMHI

2018-08-10 11:37:09 +0200

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Sent natten till lördag eller lördag morgon västlig vind som på kalfjället och i utsatta dalgångar ökar till hård eller mycket hård, 16-22 m/s, i kombination med regn. Lördag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-07-15 15:57:50 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-07-14 08:37:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-07-14 08:37:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-07-06 06:26:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 I södra delen är risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-02 05:26:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är i södra delen stor i öppen, gles vegetation. Källa: SMHI

2018-05-24 23:35:35 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

2018-05-11 15:18:04 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet till helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och ökar mot klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-09 12:06:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI