Vädervarningar Jämtlands län, Härjedalsfjällen

2019-03-17 04:22:57 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 I eftermiddag och i kväll nordvästlig eller västlig vind, 15-20 m/s, i kombination med snöbyar och risk för snödrev. Källa: SMHI

2017-03-17 04:22:57 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 I eftermiddag och i kväll nordvästlig eller västlig vind, 15-20 m/s, i kombination med snöbyar och risk för snödrev. Källa: SMHI

2017-03-16 10:51:33 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Natt till fredag och fredag morgon regn följt av snabb uppklarning och fallande temperaturer med plötslig ishalka som följd. Källa: SMHI

2017-03-14 10:17:07 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Natt mot onsdag västlig eller nordvästlig vind 15-22 m/s, lokalt blåsigare. Det i kombination med snöfall med de största mängderna i gränsfjällen. Sent onsdag eftermiddag och kväll långsamt avtagande vind. Källa: SMHI

2017-01-05 10:42:19 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Fredag förmiddag, på kalfjället och utsatta dalgångar, tilltagande sydlig eller sydvästlig vind 14-17 m/s. Tidvis snöfall och risk för högt snödrev. Källa: SMHI

2017-01-05 10:23:23 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Fredag förmiddag, på kalfjället och utsatta dalgångar, tilltagande sydlig eller sydvästlig vind 14-18 m/s. Tidvis snöfall och risk för högt snödrev. Källa: SMHI

2017-01-01 13:53:33 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 På kalfjället och i utsatt terräng, hård nordvästlig vind, ca 15 m/s i kombination med snöfall. Vinden avtar under natten till måndag. Källa: SMHI

2016-12-26 14:00:04 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Under natten och tisdag morgon, på kalfjället och i utsatta dalgångar, nordvästlig hård eller mycket hård vind 16-22 m/s. Dessutom snöfall och snödrev. Källa: SMHI

2016-12-12 10:22:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Underkylt regn från tisdag morgon. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag förmiddag underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-12-03 09:18:39 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 Söndag eftermiddag tilltagande västlig vind, på kalfjället och i utsatt terräng hård eller lokalt mycket hård, 15-20 m/s. Natt mot måndag nordvästlig vind. Detta i kombination med byar av regn, blötsnö och snö. Källa: SMHI

2016-11-29 06:02:34 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Natt till onsdag västlig eller nordvästlig vind som på kalfjället blir hård eller lokalt mycket hård. Samtidigt väntas täta snöbyar. Källa: SMHI

2016-11-26 08:45:20 +0100

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 På kalfjället västlig vind som vrider till nordväst 14-18 m/s. Frampå dagen tillfälligt något avtagande. Sent i eftermiddag åter ökande, nu från nordväst eller nord, ikväll 15-20 m/s. I kombination med snödrev och snöfall. Avtagande söndag förmiddag. Källa: SMHI

2016-11-26 08:11:45 +0100

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 På kalfjället västlig vind som vrider till nordväst 14-18 m/s. Frampå dagen tillfälligt något avtagande. Sent i eftermiddag åter ökande, nu från nordväst eller nord, i kväll 15-20 m/s. I kombination med snödrev och snöfall. Källa: SMHI

2016-11-15 05:18:56 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag förmiddag regn på kalla vägbanor. I eftermiddag uppklarning med risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-11-13 10:09:27 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under måndag eftermiddag och kväll, risk för underkylt regn. Källa: SMHI

2016-11-12 10:28:23 +0100

Risk plötslig ishalka Klass: 0 Under måndag eftermiddag och kväll, risk för underkylt regn, upp till 3mm/6h. Källa: SMHI

2016-10-28 09:13:59 +0200

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Från sent fredag kväll väntas på kalfjället hård västlig eller nordvästlig vind 14-18 m/s i kombination med täta snöbyar. Källa: SMHI

2016-10-27 10:17:51 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Fredag morgon varnas för lokal tillfrysning av våta vägbanor i samband med uppklarning. Källa: SMHI

2016-06-16 04:18:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI