Vädervarningar Hallands län

2020-02-14 12:58:10 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nissan När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera på klass 1-nivå under vecka 8. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: Lokalt kan flödena nå klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Rolfsån När: Måndag och framåt Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lagan När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Viskan När: Flödena ligger på klass 2-nivå i den övre delen och förväntas ligga på denna nivå närmsta dagarna. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Ätran När: Flödena ligger på klass 2-nivå och förväntas ligga över varningsnivå under kommande vecka eventuellt längre. Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län När: Måndag och närmaste dagarna Typ av vattendrag: Små Orsak: Helgens regn Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-12 09:33:14 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran, från Åsunden och nedströms mot Vessigebro När: Onsdag och fortsatt några dygn Typ av vattendrag: Medelstora och stora vattendrag Orsak: Förra söndagens kraftiga regn i kombination med det senaste dygnets nederbörd Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-12 09:33:14 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran, från Åsunden och nedströms mot Vessigebro När: Onsdag och fortsatt några dygn Typ av vattendrag: Medelstora och stora vattendrag Orsak: Förra söndagens kraftiga regn i kombination med det senaste dygnets nederbörd Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lagan, mellan Knäred och Strömsnäsbruk När: Onsdag och framåt Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder de senaste dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-12 09:33:14 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran, från Åsunden och nedströms mot Vessigebro När: Onsdag och fortsatt några dygn Typ av vattendrag: Medelstora och stora vattendrag Orsak: Förra söndagens kraftiga regn i kombination med det senaste dygnets nederbörd Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Lagan, mellan Knäred och Strömsnäsbruk När: Onsdag och framåt Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder de senaste dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-10 00:46:41 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Till sent natten till måndag Var: Hela området Intensitet: Mycket hårda västliga vindbyar ca 22 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-08 12:26:05 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 När: Från söndag eftermiddag till natt mot måndag Var: I hela området Intensitet: Syd- eller sydvästlig vind. I den norra delen stormbyar 25-27 m/s. I den södra delen mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-07 11:02:06 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Sent söndag kväll och natten till måndag. Var: Hela området Intensitet: Sydvästliga vindbyar upp till ca 25 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-03 10:13:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i kväll till tisdag morgon Var: I de inre delarna Intensitet: 1-5 cm Kommentar: Med inslag av blötsnö Källa: SMHI

2020-01-17 10:31:54 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nissan, nedre delen När: Fredag till söndag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Senaste tidens regn Kommentar: Flödet bedöms kulminera strax över lägsta varningsnivån Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran, nedre delen När: Fredag till söndag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Senaste tidens regn Kommentar: Flödet bedöms kulminera strax över lägsta varningsnivån Källa: SMHI

2020-01-15 11:37:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra Västra Götalands län, östra Hallands län och sydvästra Jönköpings län När: Stigande flöden med kulmen under tidig torsdag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-14 06:15:48 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot onsdag Var: Norra delen Intensitet: Byvind 21-23 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-01-03 09:48:47 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Inatt och lördag morgon. Var: I hela området. Intensitet: Västliga byvindar på 21-24 m/s, högst vid kusten. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 10:53:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I många av de små och medelstora vattendragen i delar av Bohuslän och Halland samt i det mesta av Västergötland. De medelstora som berörs är främst Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån, Rolfsån/Storån samt delar av Viskan. När: Kulmen förväntas under torsdagen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 15:25:49 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I många av de små och medelstora vattendragen i delar av Västra Götaland, Bohuslän och Halland. De medelstora som berörs är främst Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån och Rolfsån/Storån. När: Kulmen förväntas under torsdagen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-15 05:41:47 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Sent söndag eftermiddag. Sent söndag kväll avtagande. Var: Norra och västra delarna Intensitet: Först mycket hårda vindbyar på sydväst 21-23 m/s. Söndag kväll omslag till nordväst. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-10 08:44:37 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot onsdag och onsdag morgon Var: Främst kustnära och i den norra delen Intensitet: Mycket hårda sydliga vindbyar, 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-09 21:07:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Inatt och tisdag morgon Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn eller blötsnö följs inatt av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på. Källa: SMHI

2019-10-28 09:14:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I delar av Nissans, Fylleåns och Bolmåns avrinningsområden. När: I dag måndag. Typ av vattendrag: Små. Orsak: Regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-10-28 08:58:06 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Nissans, Fylleåns och Bolmåns (biflöde till Lagan) avrinningsområden. När: I dag, måndag. Typ av vattendrag: Små och medelstora. Orsak: Regn Kommentar: Källa: SMHI

2019-10-27 09:02:33 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I de mellersta delarna av Viskans, Ätrans, Nissans och Lagans avrinningsområden. När: Söndag och måndag. Typ av vattendrag: Små och medelstora. Orsak: Regn. Kommentar: Flödet kulminerar i dag söndag för att enligt prognos gå under varningsnivå på tisdag. Källa: SMHI