Vädervarningar Hallands län

2020-02-03 10:13:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i kväll till tisdag morgon Var: I de inre delarna Intensitet: 1-5 cm Kommentar: Med inslag av blötsnö Källa: SMHI

2020-01-17 10:31:54 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nissan, nedre delen När: Fredag till söndag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Senaste tidens regn Kommentar: Flödet bedöms kulminera strax över lägsta varningsnivån Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ätran, nedre delen När: Fredag till söndag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Senaste tidens regn Kommentar: Flödet bedöms kulminera strax över lägsta varningsnivån Källa: SMHI

2020-01-15 11:37:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Södra Västra Götalands län, östra Hallands län och sydvästra Jönköpings län När: Stigande flöden med kulmen under tidig torsdag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-14 06:15:48 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot onsdag Var: Norra delen Intensitet: Byvind 21-23 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-01-03 09:48:47 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Inatt och lördag morgon. Var: I hela området. Intensitet: Västliga byvindar på 21-24 m/s, högst vid kusten. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 10:53:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I många av de små och medelstora vattendragen i delar av Bohuslän och Halland samt i det mesta av Västergötland. De medelstora som berörs är främst Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån, Rolfsån/Storån samt delar av Viskan. När: Kulmen förväntas under torsdagen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 15:25:49 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I många av de små och medelstora vattendragen i delar av Västra Götaland, Bohuslän och Halland. De medelstora som berörs är främst Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån och Rolfsån/Storån. När: Kulmen förväntas under torsdagen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-15 05:41:47 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Sent söndag eftermiddag. Sent söndag kväll avtagande. Var: Norra och västra delarna Intensitet: Först mycket hårda vindbyar på sydväst 21-23 m/s. Söndag kväll omslag till nordväst. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-10 08:44:37 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot onsdag och onsdag morgon Var: Främst kustnära och i den norra delen Intensitet: Mycket hårda sydliga vindbyar, 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-09 21:07:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Inatt och tisdag morgon Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn eller blötsnö följs inatt av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på. Källa: SMHI

2019-10-28 09:14:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I delar av Nissans, Fylleåns och Bolmåns avrinningsområden. När: I dag måndag. Typ av vattendrag: Små. Orsak: Regn. Kommentar: Källa: SMHI

2019-10-28 08:58:06 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I Nissans, Fylleåns och Bolmåns (biflöde till Lagan) avrinningsområden. När: I dag, måndag. Typ av vattendrag: Små och medelstora. Orsak: Regn Kommentar: Källa: SMHI

2019-10-27 09:02:33 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I de mellersta delarna av Viskans, Ätrans, Nissans och Lagans avrinningsområden. När: Söndag och måndag. Typ av vattendrag: Små och medelstora. Orsak: Regn. Kommentar: Flödet kulminerar i dag söndag för att enligt prognos gå under varningsnivå på tisdag. Källa: SMHI

2019-10-26 09:55:20 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I de mellersta delarna av Viskans, Ätrans, Nissans och Lagans avrinningsområden. När: Under veckoslutet med kulmen på söndag. Typ av vattendrag: Små. Orsak: Stora regnmängder. Kommentar: Källa: SMHI

2019-10-25 12:25:05 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från natt mot lördag till lördag förmiddag Var: Norra delen Intensitet: Sydvästlig vind med en byvind upp mot 23 m/s. Kommentar: I samband med blåsten tidvis kraftigt regn som kan ge siktnedsättning. Källa: SMHI

2019-10-13 10:21:51 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Måndag morgon Var: Hela området. Intensitet: Västliga byvindar 21-24 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2019-10-11 04:44:51 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: 35-50 mm Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-25 13:06:34 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med tisdag Var: I hela området Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-25 13:06:34 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknade regn, minst 35 mm/3h Kommentar: Kraftig åska kan förekomma Källa: SMHI

2019-08-25 13:06:34 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI