Vädervarningar Hallands län

2021-06-22 09:08:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för skogsbrand. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-22 09:08:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för skogsbrand. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: På lördag stor till mycket stor risk för brandspridning Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under helgen Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Lokalt kan temperaturen nå över 30 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under helgen Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Lokalt kan temperaturen nå över 30 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under helgen Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Lokalt kan temperaturen nå över 30 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Kraftig åska kan förekomma Kommentar: I samband med åskskurarna kan det bli lokalt stora regnmängder och hårda till mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under helgen Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Lokalt kan temperaturen nå över 30 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Brandrisken minskar i samband med regn under måndagen. Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Under helgen Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Lokalt kan temperaturen nå över 30 grader Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-14 14:17:08 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI